Tag Archives: هادی خرسندی

عکس روز، گزارش تصویری، 13 سال پیش ایرانیان کلن در این روزها

اختر قاسمی بیش از سه دهه است که با دوربینم بیشتر فعالیت های فرهنگی هنری و یا سیاسی ایرانیان آلمان و بخصوص ایرانیان کلن را تعقیب و ثبت می کنم. فیلم ها و عکس های زیادی از ایرانیان آلمان و اروپا گرفتم. عکس هایی که خود به تنهایی بیانگر زندگی …

Read More »