Tag Archives: پارلمان هلند

عاطفه بهادری از پایان اعتصاب غذا و دست آورد آن میگوید و درخواست کمک خانواده های دو محکوم به اعدام

گفتگو با عاطفه بهادری در باره ی پایان اعتصاب غذا اختر قاسمی عاطفه بهادری از پایان اعتصاب غذا و دست آورد آن میگوید و همچنین نمایش دو فیلم کوتاه از درخواست کمک خانواده ی دو محکوم به اعدام، حیدر قربانی و سعید محمدی    

Read More »

عاطفه بهادری در اعتراض به اعدام نوید افکاری در مقابل پارلمان هلند اعتصاب غذا کرد

اعتصاب غذای یک زن ایرانی در مقابل پارلمان هلند، عاطفه بهادری شیرزن مسجدسلیمانی ساکن هلند در اعتراض به اعدام نوید افکاری و مماشات دولت هلند با جمهوری اسلامی به تنهایی در مقابل پارلمان هلند دست به اعتصاب غذا زد اعتراض او تا به حال در چندین رسانه معتبر هلندی انعکاس …

Read More »

اعتصاب غذای یک زن ایرانی در اعتراض به اعدام نوید افکاری در مقابل پارلمان هلند، اختر قاسمی

اعتصاب غذای یک زن ایرانی در مقابل پارلمان هلند  اختر قاسمی عاطفه بهادری، زن ایرانی هلندی از روز گذشته به تنهایی در اعتراض به حکم اعدام نوید افکاری و مماشات دولت هلند با حکومت جمهوری اسلامی در مقابل پارلمان هلند دست به اعتصاب غذا زد. اعتراض او از روز گذشته …

Read More »