Tag Archives: پلیس زن

عکس روز، دهه 40، پلیس راهنمایی و رانندگی زن در مسجدسلیمان

اختر قاسمی این عکس پلیس زن، نه در خیابان های اروپاست و نه متعلق به امروز است؛ بلکه در مسجدسلیمان و در دهه چهل خورشیدی ست که زنان پا به پای مردان در عرصه های گوناگون کار میکردند. زنان پلیس در ادارات و در خیابان ها به همراه مردان برای …

Read More »