Tag Archives: چرا نه به جمهوری اسلامی؟

چرا نه به جمهوری اسلامی؟ احد قربانی دهناری

چرا نه به جمهوری اسلامی؟ احد قربانی دهناری کارزار «نه به جمهوری اسلامی» که از سوی عده‌ای از عزیزان در داخل ایران شروع شد، به صورت گسترده‌ای با استقبال گروه‌های مختلف اجتماعی از ایرانیان همراه شده است. به سرعت آن‌چنان فراگیر شد که کمتر کسی چنین گمان می‌کرد. این ابتکار …

Read More »