Tag Archives: کارزارنه به جمهوری اسلامی

کمپین «نه به جمهوری اسلامی» : طنین فریاد “نه به جمهوری اسلامی” را رساتر کنیم!

اخترنیوز؛ کارزار «نه به جمهوری اسلامی» فریاد شخصیت ها و کنشگران سیاسی و مدنی ایرانیست که  در داخل و خارج از کشور  خواهان همگرایی و همسویی بیشتر برای رهایی از جمهوری اسلامی شدند. تا کنون صدها شخصیت سیاسی، دانشگاهی، هنری  این بیانیه را امضا کردند. در میان امضا کنندگان شخصیت …

Read More »