Tag Archives: کوه های زاگرس

مسجدسلیمان به آرامی در میانه ی کوه های زاگرس می میرد، هرمز کریمی بیرگانی

اختر نیوز برای همه ی فرزندان نفت؛ بخصوص فرزندان خوزستان، فرزندان مسجدسلیمان تریبون ویژه ای دارد و از هر نوشته و دلنوشته فرزندان این سرزمین استقبال خاص میکند. دلنوشته زیر از هرمز کریمی بیرگانی فرزند مسجدسلیمان است که از مرگ شهری که میگوید که تاریخ نوین ایران را رقم زد. …

Read More »