Tag Archives: 21آذر

بیاد ۲۱ آذر ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان، دکتر بهرام آبار

بیاد ۲۱ آذر ۱۳۲۵ روز نجات آذربایجان  دکتر بهرام آبار 21 آذر1325 روزنجات آذربایجان خط بطلان به نقشه های استالین ، برای ما ایرانیان افتخار بزرگی بود که در مبارزه با بیگانگان و کمونیست های جهانخوار پیرور شدیم.  اما: حزب تودهٔ در ایران با رابطه نزدیکی به حزب کمونیست شوروی …

Read More »