Tag Archives: Iran Nuclear Centrifuge

پیرامون دوستی اسراییل و اعراب، مجید شمس

دوستی اعراب و اسراییل مجید شمس- چندین دهه بود که کشور کوچک اما قدرتمند اسراییل در آرزوی صلح با کشورهای منطقه بخصوص اعراب بود، و در این راه حتی کار به جنگ هم کشید. جنگ شش‌ روزه ۱۹۶۷ نبردی بود که از ۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئن ۱۹۶۷ میان اسرائیل …

Read More »