Tag Archives: Iran & Syria

فیلم نوشته؛ چراغی که به مسجد رواست!!

فیلم نوشته مجید شمس، معاون وزیر صنعت اعلام کرده است که احداث مدرسه برای سوری ها، از واجبات شرعی  است! برای مسئولین ایران ستیز جمهوری اسلامی: چراغی که به مسجد رواست، به خانه حرام است! با دیدن این کلیپ، فقط می توان گریه کرد و دیگر هیچ!

Read More »