Tag Archives: Iran’s Nuclear Power

فیلم نوشته؛ سکه های رایج کشور جز ضایعات! پول بی ارزش ایران

سکه های رایج کشور، جزو ضایعات محسوب می شوند این هم از مدیریت امام زمانی جمهوری اسلامی، که در طی این چهار دهه، اقتصاد کشورمان، و پول رایج ما را تبدیل به بی ارزش ترین پول ها در دنیا کرده است. به قیمت نابودی اقتصاد کشور، جمهوری اسلامی به پنجمین …

Read More »