Tag Archives: Sassanids

عکش نوشته قدیمی؛ دیوار تاریخی گرگان

عکس نوشته قدیمی، مجید شمس دیوار تاریخی گرگان که مار سرخ نیز نامیده می شود، به عنوان طولانی‌ ترین اثر معماری ايران باستان که در زمان پیروز اول ساسانی برای جلوگیری از هجوم هپتالیان کشیده شد، بزرگترين دیوار دفاعى جهان بعد از ديوار چين است. در زمان پيروز اول ساسانى، …

Read More »