بیانیه: پیشنهاد تشکیل «انجمن پیمان نوین» از طرف برخی از سازمان های سیاسی

اختر نیوز، بیانیه زیر برای خبررسانی به اختر نیوز ارسال شده که در اینجا منتشر میشود. 
گرافیک اسلایدشو در صفحه ی اول وبسایت انتخاب اختر نیوز است و ربطی به بیانیه ندارد. 
سروران و همرزمان گرامی
در نشست اينترنتی حزب پان ايرانيست وهمگرايی ملی ايرانيان (هما)، شنبه ٢۶مهر ماه ١٣٩٩خورشيدی و١٧ اکتبر ٢٠٢٠ ميلادی با حضور
 سروران و کنشگران سياسی، پيشنهاد تشکيل “انجمن پيمان نوين” پذيرفته شد. در پیوست فراخوان این انچمن تقدیم میشود
خواهشمندم بعلت اهمیت پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی، این فراخوان را انتشار دهید
با درود و مهر بی پایان
بهرام آبار

سروران وهمرزمان گرامی :  

پيشنهاد “پيمان نوين” شاهزاده رضا پهلوی، شيوه ای ويژه، شفاف وبدون هزينه برای  آزادی ايران وايرانيان، پاسخی به پيامهای بيشمارما دل نگرانان ايران است.  اکثريت مخالفين رژيم منفوراسلامی، باورمندان به حاکميت پارلمانی مردمی، چه  پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه آنرا پذيرفته اند.  

ما باورداريم که با هم و در کنار هم بيشماريم، ما نيرومند ترازاشغالگران وسرکوبگران ايرانيم. آزادی ايران نيازمند فداکاری، ازخود گذشتگی و دلاوری ما ميباشد.  

در نشست اينترنتی حزب پان ايرانيست وهمگرايی ملی ايرانيان (هما)، شنبه ٢۶مهر ماه ١٣٩٩خورشيدی و١٧ اکتبر ٢٠٢٠ ميلادی با حضور بيش از٢٠ نفر از سروران و  کنشگران سياسی، پيشنهاد تشکيل “انجمن پيمان نوين” پذيرفته شد.  

“انجمن پيمان نوين” پايگاهی برای افروختن فروغ مهرايران دردلها وبفراموشی  سپردن کينه های گذشته وپذيرفتن مسئوليت جهت رهائی ايران و ايرانيان ميباشد.  ايران هرگزنبايد تباه شود، مسئوليت رهايی ايران بر دوش همه ما برونمرزيان و  

درونمرزيان ميباشد. ما آلترناتيويم، ما “حاکميت پارلمانی مردم ايران، بدون دخالت دين  و مذهب” را گزينه ای درراستای رسيدن به آزادی، امنيت، استقلال اقتصادی- سياسی ورفاه اجتماعی ايرانيان ميدانيم. 

برای سامانيابی”پيمان نوين” و آرمانهائيکه از آنها سخن بميان آورديم، ميبايد دست  بدست يکديگر داده، در”انجمن پيمان نوين” همراه وهم آهنگ شويم.  يکشنبه ١٨ اکتبر ٢٠٢٠

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران؛ دکتر بهرام آبار

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران بسیاری کنشگران سیاسی …

متن سخنرانی دکتر آبار درسمینار هواداران پیمان نوین

ازپیمان نوین تا گذار از جمهوری اسلامی متن سخنرانی دکتر آبار درسمینار هواداران پیمان نوین، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *