اپوزيسيون يك پارچه تنها راه سرنگوني! عباس ( بابك) رحمتي

اپوزيسيون يك پارچه تنها راه سرنگوني!

عباس( بابك)رحمتي

ایرانی را گرسنه و عرب را سير نگهدار! با همين سياست ميخواهند مردم را سرگرم امورات روزانه كنند تا بتوانند به حکومت رژيم سركوبگرشان ادامه دهند.

در واقع، اين ضرب المثل نيست، واقعيتي است كه در تاريخ ما جاي گرفته است! قديمي ها از قول مغولها، نقل قول كرده اند: “شكمِ عربها را سير كنيد ولي ايرانيان را هميشه گرسنه نگهداريد! از حمله مغولان به ايران، اين گفته به تاريخ پيوسته است. امروز هم شاهدش هستيم كه رژيم بدتر از مغول چگونه اين سياست را به پيش ميبرد!

سالهاست سیاست غرب بر این بوده است، با توجه به ویژگی های فرهنگی و تمدن ایرانیان خواسته اند ما را در نقطه ضعف نگه دارند تا جلوی رشد مردمان را بگیرند. از این رو غرب همواره حامی اصلی حکومت جمهوری اسلامی بوده و در شطرنج  استعمار و استثمار، قدرت و ثروت از ایران به عنوان یک مهره مهم در معادلات خاورمیانه و جهان بهره برده است.

حفظ حکومت جمهوری اسلامی و از آن مهم تر اسلام ناب محمدی مهمترین دستمایه غرب در چپاول و تسلط بر خاورمیانه است. کدام حکومت بهتر از جمهوری اسلامی میتواند نقش یک رژيم ضد تمدن را برای ایران ایفا کند؟! اين را نوشتم كه اپوزيسيون را تلنگري زده باشم. اين را نوشتم كه به اپوزيسيون غيرتي، بگويم: توجه تان را به عملكرد خود در جهت همبستگي و يك پارچه گي جلب كنيد.

حکومتی که ٤٢ سال است منابع ملی کشور عزیزمان را به بهای ارزان در اختیار قدرت های غربی و شرقی میگذارد تا حیات منحوس خود را حفظ و با کمک آنها يعني امپرياليست شرقي تضمین کند. حکومتی که فقر و بیچارگی را به مردمان  تحمیل کرده، با اقتصاد ورشكسته، خوب زندگی کردن و رفاه ایرانیان را از آنها سلب كرده است. بايد گفت: “اکثریت مردم ایران، امروز، زنده اند ولي از زندگی خوب، بهره ی آنچناني نميبرند”!

حکومتی که در این سالها رکورد دار فساد، اختلاس، دزدی، جنایت و سرکوب بوده است و از کشتن مردمان ایران نه تنها ککش هم گزيده نشده كه لذت هم ميبرده و ميبرد.

حکومتی که ضد مردمي است و سرمايه هاي ايران را برای حمايت از تروريست در سوریه و عراق و یمن و فلسطین و لبنان بكار مي برد. اين در حالي است كه مردم ايران در نهایت فقر و تنگدستی هستند!

حکومتي اسلامی كه مرتب، شعار ضد آمريكايي و ضد اسرائيل سر ميدهد ولي برای بقای خودش از اسرائیل و آمریکا و روسیه سلاح میخرد[١] و در میز مذاکره هر آنچه غرب و شرق بخواهند را واگذار میکند؟!

حکومتی که دروغگوست و از دروغگوئی ابائی ندارد. در حالي كه جنگ ٨ ساله را با ذلت و خوردن جام زهر پايان داد ولي ميگويد؛ ما هشت سال دفاع مقدس را بردیم! ما مذاکرات هسته ای را بردیم! ما پاکترین حکومت و پاکترین دولتهای جهان را داریم! ما مردم سالاریم و…

حکومتی که با نمايشي دروغين در صحنه سیاست و با استفاده از ابزارهای رسانه ای اش هر چه را بخواهد و بگوید، واقعیت جلوه میدهد.

حکومتی که صدور تروريست دولتي در صدر برنامه هايش جاي دارد، میگوید؛ همه رژيم ها بدند و ما خوبیم! چرا که نماینده الله بر روی زمینیم. آيا رژيمي كه با ولايت فقيه مطلقه بر مردم حكومت مي كند بويي از انسانيت برده است؟ چقدر به حق تعيين سرنوشت مردم توسط مردم ارزش قائل است؟

غرب و ملاها:

روحانی؛ رئیس جمهور جمهوری اسلامی و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا

واقعا چه حکومتی بهتر از دیکتاتوری فاشيستي مذهبي (اسلامی) میتواند منافع شرق و غرب را تامین داشته باشد؟!

برای اعراب چطور؟ اعرابی که قبل از انقلاب ایران نگاه چپ به ايران نمي كرد. کشورهایي مانند عربستان كه هنوز باشمشير گردن مي زنند و  بانوانش حق رانندگي نداشتند، امروز در قرن ٢١م اصلاحات مي كنند و در صدد بهتر شدن حقوق بشر هستند. كشورهاي عربي امروز با اسرائيل قرارداد صلح امضاء ميكنند و قصد عادي كردن روابط خود با اسرائيل و آمريكا را دارند. دوبي كه بیابان برهوت بود و اینک به  يكي از شهر هاي تجارتيِ و توريستي جهان تبديل شده است. شايد اينها همه از برکت نظام مقدس اسلامی در منطقه است كه به ثروتهای هنگفتي دست يافته اند و زندگی بهتري براي مردمشان فراهم کرده اند. قطر كشور كوچكي که با مهندسي هاي حساب شده  چه چپاول هایی در میدانهای مشترک نفتی و گازی در خلیج پارس نمي کند! حال این حکومت اسلامی ضد مردمي و پر ادعاست كه عاجز از استخراج و بهره برداری گاز از اين ميادين است. اين كشورها، امروز، بنادر و لنگرگاههایی که میلیاردها دلار در سال قاچاق کالا به ایران دارند و در همکاری تنگاتنگ با سپاه (برادران قاچاقچی) شریکند.

میلیاردها دلار فرار سرمایه ای که از ایران به کشورهای عربی، تركيه، و كشورهاي غربی صورت میگیرد. فرار مغزهایی که باید میماندند و ایران را آباد میکردند ولی بر اثر بي لياقتي رژيم و فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سياسي و فرهنگی از ایران فراری شدند و مدیریت کشور به جای نخبگان در دست آخوندهاي دزد و نخبگان غارت و خیانت حفظ میشود و چون سرطانی همه ایران را به نابودی مي کشانند.

مردمی که صبح تا شام به دنبال لقمه ناني باشند تا بتوانند زنده بمانند! امروز خط فقر از مرز ٥ ميليون تومان عبور كرده است، نیازهای اساسی و اولیه زندگی غير قابل تحمل شده است. به گفته رئيس جمهور عمامه به سر ( روحاني ) بيش از ٦٠ ميليون مردم زير خط فقر زندگي مي كنند و صدايشان در نمي آيد! أكثرا با يك شيفت كار توان يك زندگي معمولي برای خود و خانواده شان را ندارند. حال سئوال اينجاست؛ چطور میتوان از چنین مردمی انتظار اندیشه و آزادی خواهی و مطالعه و تحصيل عالي و رفتن به دنبال علم و پيشرفت را داشت؟ این مردمی که هر روز كه از خانه بيرون ميآيند، سايه سنگينِ سپاه و سرنيزه را بالاي سرشان احساس مي كنند، چگونه زنده اند؟ آيا راهي براي چشيدن طعم آزادی و زندگی و دموکراسي وحود دارد؟

بله وجود دارد، مبارزه! فقط مبارزه با اين رژيم فاشيستي مذهبي مي تواند راه حل باشد. مرگ يك بار و شيون هم يكبار! امردمی كه آزادي مي خواهند، بايد عزم، جزم كنند تا از اين وضعيت نجات يابند. كشورهايي كه به دموكراسي رسيده اند يك شبه به دموكراسي نرسيده اند. مبارزه با خرد را پيشه راه خود قرار داده اند. فراموش نكنيم فرانسه پانزده جمهوري را تجربه كرد تا به دموكراسي رسيد. امروز راه هاي زيادي براي مبارزه وجود دارد. مبارزات سراسري و نافرماني هاي مدني، اعتصابات سراسري مي تواند، رژيم كه زیر تحريم است، اقتصادی رژیمی که در هم شكسته و بيمار است را مي تواند از پاي در آورد. رژيم در تمام زمينه ها شكست خورده است و فقط با  تكيه بر سركوب و كشتار است كه مانده است. براي مبارزه با چنين رژيمي با حق دفاع از خود مي توان به مبارزات و نافرماني هاي مدني ادامه داد!

 مردم به ضرورت مبارزه با چنين رژيم سركوبگری رسيده اند و اين خود نيمي از راه است كه طي شده حال بايد به راه حل هاي مبارزه پرداخت، به سازماندهي دقيق و سراسري كه بتوان در برابر هجوم پاسداران مقاومت كرد. اگر مردم در ابعاد ميليوني به مبارزه ميداني روي آورند، مي توان در مقابل چنين رژيمي از خود دفاع كرده و مقاومت را ادامه داد. در ابعاد ميليوني، آدمكشان رژيم كاري نمي توانند انجام دهند[۲]. در جريان جنبش سبز پس از آنكه يكي از پاسداران به خارج گريخته بود تعريف ميكرد اگر  مردم، يك نيم روز ديگر  مقاومت كرده بودند رژيم از پاي در آمده بود. البته نبودِ يك رهبري كاريزماتيك و قوي در اپوزيسيون كه بتواند مردمان ايران را حول يك محور جمع كرده و رهنمود هاي لازم را به آنها دهد يكي از اشكالات مهم جنبش بود! در چنين موقعيتي كسي هم مثل اوباما رئيس جمهور اسبق آمريكا پيدا ميشود و با ولايت فقيه معامله كرده و به جاي حمايت از مردم ايران پولهاي بلوكه شده گذشته، يعني حدود ١٥٠ ميليارد دلار را به رژيم فاشيستي اش ميدهد كه خود معامله ي كوچكي نبود. در واقع حسين اوباما بجاي حمايت از مردم از رژيم دفاع كرد. چنين سياستي، نشان داد كه گرسنه نگهداشتن مردم نه تنها به بقاي رژيم كمك نكرد بلكه روند سقوط را نزديكتر كرد. بايد گفت؛ “اين روند، دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد”. ما براي سرنگوني رژيم به يك اپوزيسيون يك دست نياز داريم تا اعتماد مردم را به خود جلب كند در چنين حالتي مردم، به طور سراسري با يك هدف كه همان سرنگوني است، متعهد و مسئول، قدم در اين راه خواهند گذاشت.

آل خامنه ای ها، آل اسد ها، آل حشد الشعبی ها و…، همان سازندگان مدینه فاضله اسلامی ای هستند که منافع غرب و شرق را بی چون و چرا تامین و مردمانشان را از جهان متمدن و کشورهاشان را از علم و پیشرفت عقب نگه میدارند. در گذشته ي کشورهای استعمارگر، بار غارت ها و چپاول ها و خیانت ها را در برابر ملت ها، هدفمند (gezielt) بر عهده میکشیدند و امروز در استثمار نوین حکومت های به ظاهر مستقل ولی از فرق سر تا نوک پا وابسته و خائن، عهده دار این کار هستند.

 درايران، تمامي وابستگان و كل مزدوران (مزد بگيران) رژيم در سركوب مردمان ما با هم همكاری ميكنند. در جمهوري فاشيستي مذهبي، خامنه اي دستور شليك مستقيم مي دهد، روحاني دستور گماردن دوربين در خيابانها را براي كنترل مردم مي دهد، ابراهيم رئيسي مرتب حكم اعدام صادر مي كند (بخوانید جمهوري اعدام)، امام جمعه هاي بزرگ و كوچك دستورات عجق و وجق صادر مي كنند كه در قوطي هيج عطاري يافت نمي شود. گمركات در جاي جاي ايران، دستگاههاي شكنجه انبار ميكنند و همينطور پاسداران و شكنجه گران همه در مقابل ما مردم، صف آرائي كرده اند. اين دستگاهِ گسترده سركوب ِرژيم، تا زماني كه شكم هايشان پر است، در مقابل  مردم  ايران قرار مي گيرند كه بخاطر امرار و معاش خود بايد صبح تا شب به دنبال سوژه هاي مختلف باشند از سوژه هاي سياسي تا منكرات و سد معبر…، البته مزدوران به خاطر پول هر كاري را انجام ميدهند! سردمداران، تمامي خودي ها، يعني مزدوران را سيراب مي كنند تا به سركوب مردم ادامه دهند. در مقابل برای حکومت بر مردم (ایران) باید آنها را گرسنه نگهداشت و دارائي ها مردم را در بانك سركوب ريخت تا بتوان يك نظام فاشيستي را حفظ كرد حفظ اين گونه نظامها از اوعجب واجبات است (خميني).

و اين طرف اپوزيسيون بايد راه همبستگي را پيش گيرد بايد حداقل تا سرنگوني، از خواسته هاي كوچك حزبي و خواسته هاي ايديولوژيكي خود دست بشويند و به منافع ايران فكر كنند. بايد حول محور سرنگوني متحد شد و تا سرنگوني به چيز ديگري فكر نكرد. از هم اكنون بايد به تشكيل احزابي پرداخت كه فرداي ايران با كمبود مواجه نباشد تا در فرداي سرنگوني  بتوان مجلس مؤسسان را براي انتخابات آماده كرد و اين وظيفه اپوزيسيون ايران است تا اعتمادي دوباره در جامعه ايجاد كند!

___________________________________________________________________________________________

[١] به گفته يكي از دوستان (پارلمانتاريست ) كه از نماينده ي مجلس اول جمهوری اسلامي بود در زمان جنگ  ايران و عراق، رژيم بي محابا، از اسرائيل اسلحه مي خريد.

[٢]  مطابق منشور سازمان ملل متّحد، دفاع مشروع انفرادى و جمعى، از طریق توسل به نیروى نظامى فقط در صورت وقوع حمله نظامى مجاز مى‏باشد. لازم به ذکر است که ماده 51 هرگونه حقّ دفاع مشروع قبلى را که پیش از منشور سازمان ملل متّحد در حقوق بین‏الملل عرفى وجود داشته است، بدون هیچ‏گونه تردیدى به وضعیت وقوع حمله نظامى محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیارى تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده از نیروى نظامى خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متّحد به موجب قواعد آمره منشور غیر قانونى اعلام شده است.

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

برد ايتاليا در جام ملتهاى اروپا، بروز تضادهای نژاد پرستانه! عباس ( بابک) رحمتی

برد ايتاليا در جام ملتهاى اروپا، بروز تضادهای نژاد پرستانه! عباس ( بابک) رحمتی مسابقات فوتبال، جام ملتهاى …

واكسن آخوندی را نپذيريم! عباس ( بابك ) رحمتى

واكسن آخوندی را نپذيريم! عباس ( بابك ) رحمتى نوروز ١٤٠٠ خورشيدى خجسته باد امسال در حالى وارد سال ١٤٠٠ خورشيدى ميشويم كه جهان بايد با ويروس کووید-۱۹ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *