” پیمان نوین” نماد پیمان بستن برای نجات و آزادی ایران؛ دکتر بهرام آبار

پیمان نوین” نماد پیمان بستن برای نجات و آزادی ایران 

دکتر بهرام آبار

دوستان و سروران گرامی؛ نزدیک به سه ماه از پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران با عنوانپیمان نوین” میگذرد. “پیمان نوین” اکنون نمادی برای همگرایی، همبستگی، همکاری، همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان جهت براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و اشغالگران ایران شده است! 

در این میان بیانیه ای منتشر میشود که “بیائید به هم بپیوندیم”. آیا این زمینه سازیها دانسته یا ندانسته، در راستای تضعیف همگرایی، همبستگی، همکاری، همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران میباشد؟ 

هم میهنان ما نمیخواهیم بهم بپیوندیم، ما میخواهیم با هر ایده و عقیده ای، با هر گروه، حزب و سازمانی برای نجات و آزادی ایران پیمان ببندیم. سازمان اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران به ویژه سازمان اطلاعات سپاه سرکوبگر ایرانیان، تمام نیروهایش را از نظر مالی و انسانی، مجهز و بسیج کرده که با ترفند ها، برنامه های گوناگون و مؤثر برای تخریب این نماد همگرایی، همبستگی، همکاری، همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران، با انتشار ضد و نقیض ها، فریب و دروغکاری و موازی سازی به پراکنده کردن نیروهای مخالف و ضد رژیم بپردازد. 

ازاین رو پس از نزدیک به سه ماه از انتشار پیمان نوین، هرگونه نوشته ای که بدون اشاره به پیمان نوین ناگهان منتشر میشود و به یارگیری میپردازد، از نظر ما مشکوک و مردود میباشد. 

سازمان اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران باید بداند این بار ما “هواداران پیمان نوین“، با اتکاء به این نماد، اجازه نخواهیم داد که جنبش همگرایی، همبستگی، همکاری، همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران، تخریب، منزوی و فراموش شود. 

هم میهنان آزادیخواه و ایران گرای هوشمند ما، به آسیب های موازی سازیها در راستای فرقه گرایی، خود حق بینی، خود محوریها و خودخواهی ها بخوبی واقفند. آنها میدانند؛ این بار پیمان بستن آنها در راستای “پیمان نوین” ما را به نیرویی قدرتمند تبدیل خواهد کرد که حاکمیت را از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگر ایران پس بگیریم و به ملت ایران بسپاریم.   

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران؛ دکتر بهرام آبار

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران بسیاری کنشگران سیاسی …

متن سخنرانی دکتر آبار درسمینار هواداران پیمان نوین

ازپیمان نوین تا گذار از جمهوری اسلامی متن سخنرانی دکتر آبار درسمینار هواداران پیمان نوین، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *