دو نامه سرگشاده گروهی از اپوزسیون ایرانی در آلمان و خانواده های قربانیان خطاب به دادستان آلمان

دو نامه سرگشاده ایرانیان اپوزسیون در آلمان و گروهی از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و ترورها به دولت آلمان در رابطه با دیپلمات تروریست اسداله اسدی

اخترنیوز، دو نامه ی سرگشاده از طرف جمعی ایرانیان اپوزسیون مخالف جمهوری اسلامی در آلمان به همراه خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای در داخل و خارج در رابطه با دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدالله اسدی خطاب به دادستان کل آلمان به فاصله ی یک هفته نوشته شد که اختر نیوز به دلیل اهمیت نامه ها آنها را در اینجا منتشر میکند:

بدنبال نامه سرگشاده جمعی از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و ترورها در داخل و خارج، همراه با فعالان سیاسی به دادستان کل آلمان فدرال پس از رای دادگاه در بلژیک علیه اسدالله اسدی

05.02.2021

برگردان به فارسی ناهید جعفرپور

جناب آقای دکتر پتر فرانک دادستان کل آلمان فدرال،

ما بدنبال نامه سرگشاده به تاریخ 29 ژانویه 2021 در مورد پرونده اسدی، اکنون پس از قضاوت دادگاه مجددا به شما مراجعه می کنیم.
این واقعیت که یک دیپلمات به طور همزمان فعالیت های تروریستی انجام می دهد و حملات را سازماندهی می کند و در عین حال با دیگر مأموران و مزدوران تعامل می کند، به وضوح نشانگر شبکه های موجود تروریستی است.
نگرانی ما برای جامعه، پس از صدور حکم، مدارکی است که بدست آمده است. که این مدارک نشان می دهند این شبکه ها نه تنها در آلمان، بلکه در سراسر اروپا وجود دارند و فعال هستند.
ما به عنوان امضاکننده نامه سرگشاده روز جمعه گذشته یعنی 29 ژانویه 2021، که د ر واقع قبل از صدورحکم دادگاه اسدی برای شما ارسال شد، از شما تقاضا داریم و دوباره تأکید می کنیم ، که به نتایج دادگاه بلژیک نگاه کنید، و این گروه از افراد را شناسائی نمائید و اقدامات لازم را برای پیگرد علنی و قانوی آنان انجام دهید
حفظ حقوق بشر و حمایت از افرادی که در اینجا با آرامش زندگی می کنند و برای صلح اجتماعی کار می کنند، یعنی حفظ دموکراسی.  مهم است که شما به ما و نگرانی های ما گوش فرا دهید و توجه کنید. زیرا این مسئله به فعالیت های تروریستی رژیم ایران وابسته است که از این فعالیت های تروریستی در پشت صحنه حمایت و آنرا سازماندهی و تأمین مالی می کند.
ما بر این باوریم که چنین شبکه هایی در سراسر جهان ایجاد شده اند. رژیم ایران با همه ابزارها و روش ها تلاش می کند تا از طریق اقدامات تروریستی نفوذ خود را تأیید کند و تا آنجا که ممکن است تروریسم را با استفاده از منابع مالی حفظ و حمایت کند.
حکم دادگاه وشواهد موجود نشان می دهند که رژیم ایران از چه فرصتهایی استفاده می نماید و همواره تلاش می کند از طریق قدرت و نفوذ تروریستی در خاورمیانه بر دیپلماسی اروپا فشار وارد  کند و آن را تحت تأثیر قرار دهد. برای دستیابی به این هدف رژیم، افراد، سازمان ها، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، شبکه ها و انجمن های متشکل از ایرانیان و سایر ملل فعال هستند.

این حکم به وضوح نشان می دهد که رژیم ایران نفوذ زیادی دارد و اتحادیه اروپا می داند که  با چه نوع رژیمی سر و کار دارد. به همین دلیل، مهم است که به نام ملت ایران و منافع مردم ایران، در چارچوب عدالت، چنین افرادی را به دادگاه معرفی کنند. جامعه باید آگاه شود که موضوع  فقط یک شخص نیست بلکه یک گروه سازمان یافته تروریستی است.
اسدی بعنوان نماینده ایران فعال است و احتمالا از قبل ساختار های متعددی را در اینجا ایجاد کرده است. افرادی مانند اسدی همه جا هستند. زیرا آنها از طریق کنسول گری ها با هم در ارتباطند. بخشی از کارها از طریق این سفارت خانه ها و کنسول گری ها و دیگر موئسسات سازماندهی می شوند ومامورانی پرورش می دهند که در باره هر انسانی که مخالف رژیم است جاسوسی و خبرچینی می کنند. سفر اسدی نشان داد که وی چگونه در سرتاسر اروپا به دستور جمهوری اسلامی فعالیت می کند.

جناب آقای دادستان کل،

دادگاه میکونوس در برلین نشان داده است که دادگستری آلمان مستقل از تأثیرات و مناسبات دیپلماتیک، به نام مردم و عدالت عمل می کند. ما می خواهیم این اسدی اصطلاحا “دیپلمات” را و ساخت و سازهای تروریستی به وجود آورده اش را و همچنین گروهی را که با او در تماس بودند و ساختارهای شبکه ای را که با او ساخته اند را، پیگرد قانونی و علنی گردد. ما از شما می خواهیم که جامعه ایرانیان و افراد آسیب دیده را درک کنید، با این امید که در اسرع وقت محاکمه ای علنی و منصفانه با هر چه بیشتر شواهد قابل اثبات و قابل چشم پوشی انجام شود.

با احترام فراوان

از طرف گروهی از ایرانیان اپوزسیون در آلمان

بهروز اسدی

i.A. Behrouz Asadi
c/o Initiativausschuss für Migrationspolitik
Albert-Schweitzer-Str. 113-115
55122 Mainz

نامه اول:

نامه سرگشاده قربانیان تروریسم در ایران و  ایرانیان اپوزیسیون  مخالف جمهوری اسلامی  به دکتر پتر فرانک دادستانی کل آلمان فدرال در باره ماموریت تروریستی اسدالله اسدی و شرکا و همچنین فعالیت های تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران

28.01.2021
برگردان بفارسی ناهید جعفرپور

حضور محترم جناب آقای دکتر پتر فرانک دادستان کل آلمان فدرال،

ما به عنوان قربانیان جمهوری اسلامی و شهروندان جمهوری فدرال آلمان با ملیت ایرانی، از شما تقاضای توضیح داریم.همانطور که مطمئنا می دانید، رژیم ایران درطی دهه های گذشته، ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی درخارج از کشور را با تمامی ابزار ممکن تحت نظر، تهدید و در صورت لزوم به دامان مرگ سپرده است وهر گونه خواست آزادی و دموکراسی را در گلوها خفه کرده است. به اندازه کافی هم نمونه های فعالیت های ماموران رژیم در جمهوری فدرال آلمان وجود دارد. مطمئناً شما حمله به کافه میکونوس در برلین را به خاطر دارید.آخرین سوء قصد، که خوشبختانه به موقع کشف شد و در آن اسدالله اسدی و دیگر افراد “دیپلمات” ایرانی دستگیر شدند، بخوبی نشان می دهد که سرویس مخفی و امنیتی ایران همچنان در خارج از کشور، از جمله در اروپا، به عملیات تروریستی خود ادامه می دهد. طبق گزارش رسانه ها، اسدی با افراد زیادی تماس گرفته است و گفته می شود که آنها به عنوان خبرچین و شرکت کننده در فعالیت های تروریستی از حمایت مالی برخوردار شده اند. از این روی فعالیت های این افراد برای فعالین سیاسی و ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی که در آلمان زندگی می کنند، خطر و تهدیدی جدی است. لذا ما صریحا از شما تقاضا داریم بعد از تحقیقات جامع و کافی و شناختن نام این افراد که به فعالیت های تروریستی رژیم ایران کمک می کنند، آنها را بطورعلنی محاکمه نموده و مورد پیگرد قانونی قرار دهید. شما می دانید که ما با رژیمی روبرو هستیم که در داخل و خارج از کشور بدون وقفه به تروریسم خود ادامه می دهد. صدها نفر در خارج از کشور * اخیراً توسط باند تروریستی رژیم ایران و سرویس مخفی ایران به قتل رسیده اند. آنچه جدی است این است که کلیه اقدامات تروریستی توسط بالاترین مقام رژیم ایران سفارش ، تأمین مالی و سازماندهی می شوند. ما در اینجا با یک تروریسم دولتی از طرف رژیم ایران سروکار داریم.بنابراین ما از شما می خواهیم که این اعمال تروریستی را بعنوان یک فعالیت تروریستی از سوی رژیم ایران در نظر بگیرید و فراموش نکنید که وجود این گروه از افراد، خطری جدی برای جامعه آلمان و اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی است.لذا ما بعنوان مخالفان رژیم ایران و همزمان به عنوان شهروندان جمهوری فدرال آلمان، بدون توجه به روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین آلمان و جمهوری اسلامی، از این حق برخورداریم که از سوی دولت آلمان محافظت بشویم.از سوی دیگر فاش شدن فعالیت های نمایندگی های رژیم ایران در آلمان و شبکه ها و موئسسات آنها، از جمله نقشی که سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در این زمینه ایفا می کنند، خطراتی که مخالفان رژیم ایران در آلمان را تهدید می کند، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و این فرصت را به این شهروندان می دهد بدون ترس از حق آزادی بیان خود استفاده کنند.
بنابراین ما از شما می خواهیم که پیگرد قضایی علنی را آغاز کنید. ما از این حرکت می کنیم که رژیم تهران، همانند دادگاه میکونوس، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از محکومیت اسدی و کارمندانش و محافظت از خبرچینانش انجام خواهد داد. با این حال، ما اطمینان داریم که دادگستری آلمان، صرف نظر از ملاحظات دیپلماتیک، از حقوق شهروندان خود دفاع خواهد کرد و آنها را در مقابل فعالیت های غیرقانونی کشورهای خارجی از جمله ایران محافظت خواهد کرد.
با احترام فراوانپروفسور پرستو فروهر، سهراب مختاری، پرویز دستمالچی، دکتر نرگس اسکندری- گرونبرگ، دکتر قدسی حجازی، مهدی اصلانی، سیما صاحبی، بهروز اسدی، باقر مرتضوی، حمید نوذری، شهره بدیعی، اصغر اسلامی، ناهید جعفرپور، محمود معمار نژاد، سعید تبریزی * بخشی از افرادی که توسط رژیم ایران و باند تروریستی رژیم ایران و سرویس مخفی ایران به قتل رسیده اند: فریدون فرخزاد (بن)، اکبر محمدی (هامبورگ)، شاپور بختیار (فرانسه)، عبدالرحمن برومند (فرانسه)، محمدرضا چیتگر ( وین ) ، غلام کشاورز (قبرس)، کاظم رجوی (سوئیس)، عبدالرحمن قاسملو (وین) …

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

گزارش تصویری از تظاهرات بزرگ ایرانیان فرانکفورت، اختر قاسمی

هزاران نفر روز گذشته در گردهمایی ایرانیان فرانکفورت در حمایت از مردم ایران حضور داشتند …

امه سر گشاده فوروم ایرانیان دمکرات آلمان به دولت برای درخواست پذیریش پناهجویان سیاسی ایرانی به آلمان

نامه سر گشاده فوروم ایرانیان دمکرات آلمان به مسولان کمیسیون حقوق بشر و ادیان دولت …

One comment

 1. russian agents in Western democracy

  دستور جدید پوتین : اب بازی کنید تا ما نفت انحصاری بفروشانیم
  آب یعنی زندگی، یعنی آبادی! خشکسالی یعنی… (کیهان لندن ، زیتون ، زید ابادی ، …)
  —————————————————
  صفحه نخست » نیوزویک: معنای چشم انداز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برای برجام
  https://news.gooya.com/2021/05/post-51998.php
  رئیسی ، احمدی نژاد ، ناطق نوری پلیس های بد نظام فقاهت بعثی روسی هستند . رفسنجانی و خامنف هم در دورانی خوب پلیس خوب بودند و در دورانی پلیس بد .
  خاتمی و رفسنجانی و روحانی پلیس خوب بوده اند
  اینها مزخرفاتی است که فدایی ها ، توده ایها ، ملی مذهبی ها ۴۲ سال مردم ایران را که شاه امریکایی و امریکا را می خواهند و دوستی با اسرائیل و رها کردن غزه و سوریه و ونزوئلا و همه ورشکسته های روسی را ، سعی میکنند در این رسانه های فارسی دوباره و سه باره فریب دهند تا دوران عصر طلایی امام ضد امپریالیست را که بدترین و وحشتناکترین و سایاه تریون دوران حکومت ملاها ی روسی و دوران تخم گذاری همه دایناسورهای این نظام از جناح روسی خلق تا جناح روسی پرچمی در این دوران سیاه صورت گرفت
  اول انقلاب را مصدره و منحرف به سمت دیکتاتوری بعثی مطلقه روسی کردند
  دوم جریانهای تروریستی و صدور انقلاب و انقلاب فرهنگی و ترور مخالفین در خارج از کشور تماما به سبک لنین و استالین و کاسترو و قذافی ، برای منافع صرف روسیه و به هزینه مردم ایران ، در این دوران شکل گرفت
  سوم نظام فاسد اقتصادی کوپونیستی ، دولت سرمایه دار موسوی ، را رانت خوار نومان کلاتورایی لنینیستی و با مانور تجدد رفسنجانی به امروز روسیه ( شتر گاو پلنگ اولیگارشیایی نفتی پوتین ) تبدیل کردند که روحانف اخرین پلیس خوب مزدور روسیه منتخب پوتین نفت را هم از ان گرفت و دریای خزر را هم داد با همه دادنی های دیگر به روسیه . و دلار حالا به سمت مرزهای یک میلیون تومان ( مثل بولیوار ونزوئلا )دائم سرکشی میکند و فرار به بالا ).
  همه چیز این رژیم شبیه روسیه لنین و پوتین است و نسخه های بعثی عربی ( اسد و صدام و قذافی ) و کمونیستی کره شمالی و مارکسیستی سیمون بولیواری ونزوئلا و کوبا .
  اما اگر خوب دقت کنید معلوم می شود که
  ۱) پلیس خوب یا بد در رژیم ملاها نیست ، هر دو مثل هم هستند ، متاسفانه در نجاست روسی پلیس های خوب ان دست پلیس های بد را هم از پشت بسته ا ند .
  ۲) بعضی وقت ها پلیس بد یک دوران تبدیل به پلیس خوب دوران دیگر شده انهم توسط همین پلیس خوبها !
  یادتان نرود که بعد ازخاتمی چه گونه رفسنجانی و ناطق نوری عناوین پلیس خوب و عقل کل گرفتند ! خوب رژیمی که عقل کلش رفسنجانی و ناجی ان موسوی باشد و امید اوران ان خاتمی و روحانی ، اگر غیر ا زاین جنده خانه روس در ایران درست میکرد باید متعجب بودیم .
  به یادتان می اورم که چه افسانه ها اندر بد بودن ناطق و رفسنجانی که اینها سرهم نکردند ! که اگر انها بیایند ، چنین و چنان می شود ! اما بعدها یکی از جاسوسان سرشناس سازمان امنیت ملاهای روسی و سپاه پاسدارن اکبر گنجی که رفسنجانی را عالیجناب سرخ پوش خواند ، چه گونه بعد ها هوادار او شد ( مثل طبر زدی که بین او و خامنف و حالا خوئینی ها مزدور ک گ ب سرگردان سعی صفا و مروه میکند ) ، در برابر خامنه ای ، اخوند دوزاری که در زمان انقلاب پیپ میکشید و تار می زد و شعر میگفت ( بعضی تاریخ نویسان مارکسیست روس مثل میلانی و پرواند و اجودانی در معجزات او گفته اند که اب حوض دکتر شریعتی را هم می کشید و برای کشته شدن توده ایها و فدایی های کمونیست ، نه مجاهدین خلق مسلمان ، اشک هم ریخته ، ما که بخیل نیستیم این زر افشان و رئیس دانا و بقراط و کیانوری و طبری صحبت از معجزاتی بزرگتر از این هم می کنند ، مثل اینکه شاهنشاه اریامهر ژاندارم امریکا در منطقه و متحد درجه یک اسرائیل و سرکوب کننده کمونیست های ظفار ، در اصل مارکسیست بوده ، برخی از اینها او را در سیاه کل همه دیده اند که با فدایی ها ژاندارم شکار می کرده تا امپریالیسم چشم ابیهای امریکایی ، نه چشم ابیهای کچل روسی ، را سرنگون کند ! ردشیر زاهدی می داند و داریوش همایون و آلله المارکسسیسمیه العربیه محمد بن سلمان ، الپدر پرینسس لطیفه ، دانا به همه چیز است ، و کیهان لندن و سایت مشروطه و من و تو و ایران اینترنشنال و جان فدا ریشوی سابق کراواتی امروز عشق فلسطین نوریزاده ، تریاکی چالنگی و بیمار روانی بهبهانی و تابان و بقراط و فیلسوف سپاه قدس نیکفر و متخصص بی ا رزش بودن نفت امیر طاهری . ) ما چه میدانیم ؟
  مردم ایران می دانید که احمدی نژاد را که همه این عاشقان موسوی و خوئینیها و رفسنجانی از شیطان پلیدتر می دانستند ، پوتین تنفیذ کرد . حتی روح خامنف هم خبر نداشت . پوتین بلافاصله پس از دزدیدن رای کروبی و اضافه کردن ان به احمدی نژاد هم موسوی را که عشق سابق روس ها بود ، هم رفسنجانی را که سالها چاروادار روس ها بود و مثل ان قاطری که در قلعه حیوانات جرج ارول عمری برای روس ها بارکشی کرد ، به قصابی فرستادند یواشکی . چون نظام روسیه مافیایی است ، همیشه دنبال کسی می گردد که در شرایط خاص ژئوپلیتیکی ، امنیتی ، اقتصادی ، سیاسی بیشتربه پوتین برساند ! به همین دلیل احمدی نژاد هم که زیادی نفت می فروخت و دلار را تا ۱۵۰۰ تومان نگاه داشت و با سوریه زیاد خوب نبود اما با ترکیه لاس میزد و زیادی میرفت نیویورک ، فرستاد از در عقبی بیت خامنف بیرون تا مامور توالت مجمع تشخیص مصلحت روسیه و سوریه و ونزوئلا شود ، برادر لاریجانی و موسوی و رفسنجانی و رضایی و ناطق و رئیسی و شاهرودی و همه مزدوران روسیه را در پایان سرکردگی طویله روسی میفرستند ان اصطبل . روحانف و ظریف هم میروند انجا یا توالت بیت رهبر که دم دست باشند مثل ولایتی و سردار ریش بور سپاه صفوی . اون بنا هه هم یادم رفت اسمش چی بود ؟ جعفری !
  اما روحانف به دلیل قهقهه زیاد با جک استرا در دور اول هم زود از چشم روس ها داشت می ا فتاد که چون امنیتی و دروغگو و بی شرف بود ، با عبدالله شهبازی مامان جنده خانه امنیتی نظام هم امد و شد داشت ، فورا رفت روسیه و به پوتین قول داد همه نفت را قطع کند با دفاع از موشک پرانی سپاه و فرار از مذاکره با ترامپ ( که همه با او مذاکره می کردند ، حتی پفک نمکی کیم و طالبان و ویتنام ) و دفاع و هم سویی وزیر خارجه بی شرف تر و دروغگو تر او با قاسم و دروغ گویی های بسیار بدتر از پلیس های بد این نظام گند روسی . پوتین هنوز ناز می کرد که خزر را هم با محتویاتش داد به پوتین تا رئیسی نیاید .
  همین توده ایها ، فداییها هم بوق و کرنا کردند که اگر رئیسی بیاید جهان زیر و رو می شود
  نه بابا ، این خبرنگار جاسوس های شما در نیوزویک و فارین پالیسی و رادیو فردا و …. که مثل ان سرباز ایرانی امریکایی محکوم به مرگ و نجات یافته از دست ملاها ، باز با ملاها بازی میکنند ، و برای انها جاسوسی ، بی خودی این بازیهای بد و بدتر شما را که دائم عوض هم می شودن به امریکایی ها می فروشند .
  این رژیم روسی است
  برای منافع روس ها فعالیت میکند
  همه کسانی که پس از خرداد ۶۰ و کودتا علیه بازرگان ، بنی صدر ، ملیون ، مجاهدین ، شریعتمداری در این رژیم ماندند هم روسی هستند ، هم با تایید روسیه (الان پوتین) می ا یند و میروند ، در ادم کشی ، تروریسم ، ضد زن بودن ، نابود کردن ایران برای روسیه و سوریه و در امریکا ستیزی هیچ تفاوتی با هم ندارند
  بیخودی مردم ایران را از یکی نترسانید و عاشق دیگری نکنید .
  پوتین ابدارچی را برگزیده ، خامنف کاره ای نیست . اگر اجازه ندهد مثل روحانف ، خاتمی ، احمدی نژاد ، رفسنجانی ، نمی تواند با امریکا مذاکره و به این بازی روسی پر منفعت برای انها خاتمه دهد . اگر می شد مردم فلسطین تا حالا یک کشور کوچک اباد وا زاد همسو با اسرائیل ایجا د کرده بودند و سرشان را به این پیروزیهای وهم انگیزی که هر روز نکبت بیشتری به داخل سفره انها میریزد و سفره روسیه و ملاها وا سد و عربستان را رنگین تر میکند ، گرم نمی کردند ، برای ۶۰ سال سیاه ! کسی که توپ وسط روسیه و چین با امریکا و غرب شود ، سرنوشتش غزه و سوریه و ونزوئلا و کره شمالی و ایران ملاها است . در این تردید نکنید . ویتنامی ها هم اینرا فهمیدند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *