دو نامه سرگشاده گروهی از اپوزسیون ایرانی در آلمان و خانواده های قربانیان خطاب به دادستان آلمان

دو نامه سرگشاده ایرانیان اپوزسیون در آلمان و گروهی از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و ترورها به دولت آلمان در رابطه با دیپلمات تروریست اسداله اسدی

اخترنیوز، دو نامه ی سرگشاده از طرف جمعی ایرانیان اپوزسیون مخالف جمهوری اسلامی در آلمان به همراه خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای در داخل و خارج در رابطه با دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی اسدالله اسدی خطاب به دادستان کل آلمان به فاصله ی یک هفته نوشته شد که اختر نیوز به دلیل اهمیت نامه ها آنها را در اینجا منتشر میکند:

بدنبال نامه سرگشاده جمعی از خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای و ترورها در داخل و خارج، همراه با فعالان سیاسی به دادستان کل آلمان فدرال پس از رای دادگاه در بلژیک علیه اسدالله اسدی

05.02.2021

برگردان به فارسی ناهید جعفرپور

جناب آقای دکتر پتر فرانک دادستان کل آلمان فدرال،

ما بدنبال نامه سرگشاده به تاریخ 29 ژانویه 2021 در مورد پرونده اسدی، اکنون پس از قضاوت دادگاه مجددا به شما مراجعه می کنیم.
این واقعیت که یک دیپلمات به طور همزمان فعالیت های تروریستی انجام می دهد و حملات را سازماندهی می کند و در عین حال با دیگر مأموران و مزدوران تعامل می کند، به وضوح نشانگر شبکه های موجود تروریستی است.
نگرانی ما برای جامعه، پس از صدور حکم، مدارکی است که بدست آمده است. که این مدارک نشان می دهند این شبکه ها نه تنها در آلمان، بلکه در سراسر اروپا وجود دارند و فعال هستند.
ما به عنوان امضاکننده نامه سرگشاده روز جمعه گذشته یعنی 29 ژانویه 2021، که د ر واقع قبل از صدورحکم دادگاه اسدی برای شما ارسال شد، از شما تقاضا داریم و دوباره تأکید می کنیم ، که به نتایج دادگاه بلژیک نگاه کنید، و این گروه از افراد را شناسائی نمائید و اقدامات لازم را برای پیگرد علنی و قانوی آنان انجام دهید
حفظ حقوق بشر و حمایت از افرادی که در اینجا با آرامش زندگی می کنند و برای صلح اجتماعی کار می کنند، یعنی حفظ دموکراسی.  مهم است که شما به ما و نگرانی های ما گوش فرا دهید و توجه کنید. زیرا این مسئله به فعالیت های تروریستی رژیم ایران وابسته است که از این فعالیت های تروریستی در پشت صحنه حمایت و آنرا سازماندهی و تأمین مالی می کند.
ما بر این باوریم که چنین شبکه هایی در سراسر جهان ایجاد شده اند. رژیم ایران با همه ابزارها و روش ها تلاش می کند تا از طریق اقدامات تروریستی نفوذ خود را تأیید کند و تا آنجا که ممکن است تروریسم را با استفاده از منابع مالی حفظ و حمایت کند.
حکم دادگاه وشواهد موجود نشان می دهند که رژیم ایران از چه فرصتهایی استفاده می نماید و همواره تلاش می کند از طریق قدرت و نفوذ تروریستی در خاورمیانه بر دیپلماسی اروپا فشار وارد  کند و آن را تحت تأثیر قرار دهد. برای دستیابی به این هدف رژیم، افراد، سازمان ها، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، شبکه ها و انجمن های متشکل از ایرانیان و سایر ملل فعال هستند.

این حکم به وضوح نشان می دهد که رژیم ایران نفوذ زیادی دارد و اتحادیه اروپا می داند که  با چه نوع رژیمی سر و کار دارد. به همین دلیل، مهم است که به نام ملت ایران و منافع مردم ایران، در چارچوب عدالت، چنین افرادی را به دادگاه معرفی کنند. جامعه باید آگاه شود که موضوع  فقط یک شخص نیست بلکه یک گروه سازمان یافته تروریستی است.
اسدی بعنوان نماینده ایران فعال است و احتمالا از قبل ساختار های متعددی را در اینجا ایجاد کرده است. افرادی مانند اسدی همه جا هستند. زیرا آنها از طریق کنسول گری ها با هم در ارتباطند. بخشی از کارها از طریق این سفارت خانه ها و کنسول گری ها و دیگر موئسسات سازماندهی می شوند ومامورانی پرورش می دهند که در باره هر انسانی که مخالف رژیم است جاسوسی و خبرچینی می کنند. سفر اسدی نشان داد که وی چگونه در سرتاسر اروپا به دستور جمهوری اسلامی فعالیت می کند.

جناب آقای دادستان کل،

دادگاه میکونوس در برلین نشان داده است که دادگستری آلمان مستقل از تأثیرات و مناسبات دیپلماتیک، به نام مردم و عدالت عمل می کند. ما می خواهیم این اسدی اصطلاحا “دیپلمات” را و ساخت و سازهای تروریستی به وجود آورده اش را و همچنین گروهی را که با او در تماس بودند و ساختارهای شبکه ای را که با او ساخته اند را، پیگرد قانونی و علنی گردد. ما از شما می خواهیم که جامعه ایرانیان و افراد آسیب دیده را درک کنید، با این امید که در اسرع وقت محاکمه ای علنی و منصفانه با هر چه بیشتر شواهد قابل اثبات و قابل چشم پوشی انجام شود.

با احترام فراوان

از طرف گروهی از ایرانیان اپوزسیون در آلمان

بهروز اسدی

i.A. Behrouz Asadi
c/o Initiativausschuss für Migrationspolitik
Albert-Schweitzer-Str. 113-115
55122 Mainz

نامه اول:

نامه سرگشاده قربانیان تروریسم در ایران و  ایرانیان اپوزیسیون  مخالف جمهوری اسلامی  به دکتر پتر فرانک دادستانی کل آلمان فدرال در باره ماموریت تروریستی اسدالله اسدی و شرکا و همچنین فعالیت های تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران

28.01.2021
برگردان بفارسی ناهید جعفرپور

حضور محترم جناب آقای دکتر پتر فرانک دادستان کل آلمان فدرال،

ما به عنوان قربانیان جمهوری اسلامی و شهروندان جمهوری فدرال آلمان با ملیت ایرانی، از شما تقاضای توضیح داریم.همانطور که مطمئنا می دانید، رژیم ایران درطی دهه های گذشته، ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی درخارج از کشور را با تمامی ابزار ممکن تحت نظر، تهدید و در صورت لزوم به دامان مرگ سپرده است وهر گونه خواست آزادی و دموکراسی را در گلوها خفه کرده است. به اندازه کافی هم نمونه های فعالیت های ماموران رژیم در جمهوری فدرال آلمان وجود دارد. مطمئناً شما حمله به کافه میکونوس در برلین را به خاطر دارید.آخرین سوء قصد، که خوشبختانه به موقع کشف شد و در آن اسدالله اسدی و دیگر افراد “دیپلمات” ایرانی دستگیر شدند، بخوبی نشان می دهد که سرویس مخفی و امنیتی ایران همچنان در خارج از کشور، از جمله در اروپا، به عملیات تروریستی خود ادامه می دهد. طبق گزارش رسانه ها، اسدی با افراد زیادی تماس گرفته است و گفته می شود که آنها به عنوان خبرچین و شرکت کننده در فعالیت های تروریستی از حمایت مالی برخوردار شده اند. از این روی فعالیت های این افراد برای فعالین سیاسی و ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی که در آلمان زندگی می کنند، خطر و تهدیدی جدی است. لذا ما صریحا از شما تقاضا داریم بعد از تحقیقات جامع و کافی و شناختن نام این افراد که به فعالیت های تروریستی رژیم ایران کمک می کنند، آنها را بطورعلنی محاکمه نموده و مورد پیگرد قانونی قرار دهید. شما می دانید که ما با رژیمی روبرو هستیم که در داخل و خارج از کشور بدون وقفه به تروریسم خود ادامه می دهد. صدها نفر در خارج از کشور * اخیراً توسط باند تروریستی رژیم ایران و سرویس مخفی ایران به قتل رسیده اند. آنچه جدی است این است که کلیه اقدامات تروریستی توسط بالاترین مقام رژیم ایران سفارش ، تأمین مالی و سازماندهی می شوند. ما در اینجا با یک تروریسم دولتی از طرف رژیم ایران سروکار داریم.بنابراین ما از شما می خواهیم که این اعمال تروریستی را بعنوان یک فعالیت تروریستی از سوی رژیم ایران در نظر بگیرید و فراموش نکنید که وجود این گروه از افراد، خطری جدی برای جامعه آلمان و اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی است.لذا ما بعنوان مخالفان رژیم ایران و همزمان به عنوان شهروندان جمهوری فدرال آلمان، بدون توجه به روابط دیپلماتیک و اقتصادی بین آلمان و جمهوری اسلامی، از این حق برخورداریم که از سوی دولت آلمان محافظت بشویم.از سوی دیگر فاش شدن فعالیت های نمایندگی های رژیم ایران در آلمان و شبکه ها و موئسسات آنها، از جمله نقشی که سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در این زمینه ایفا می کنند، خطراتی که مخالفان رژیم ایران در آلمان را تهدید می کند، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و این فرصت را به این شهروندان می دهد بدون ترس از حق آزادی بیان خود استفاده کنند.
بنابراین ما از شما می خواهیم که پیگرد قضایی علنی را آغاز کنید. ما از این حرکت می کنیم که رژیم تهران، همانند دادگاه میکونوس، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از محکومیت اسدی و کارمندانش و محافظت از خبرچینانش انجام خواهد داد. با این حال، ما اطمینان داریم که دادگستری آلمان، صرف نظر از ملاحظات دیپلماتیک، از حقوق شهروندان خود دفاع خواهد کرد و آنها را در مقابل فعالیت های غیرقانونی کشورهای خارجی از جمله ایران محافظت خواهد کرد.
با احترام فراوانپروفسور پرستو فروهر، سهراب مختاری، پرویز دستمالچی، دکتر نرگس اسکندری- گرونبرگ، دکتر قدسی حجازی، مهدی اصلانی، سیما صاحبی، بهروز اسدی، باقر مرتضوی، حمید نوذری، شهره بدیعی، اصغر اسلامی، ناهید جعفرپور، محمود معمار نژاد، سعید تبریزی * بخشی از افرادی که توسط رژیم ایران و باند تروریستی رژیم ایران و سرویس مخفی ایران به قتل رسیده اند: فریدون فرخزاد (بن)، اکبر محمدی (هامبورگ)، شاپور بختیار (فرانسه)، عبدالرحمن برومند (فرانسه)، محمدرضا چیتگر ( وین ) ، غلام کشاورز (قبرس)، کاظم رجوی (سوئیس)، عبدالرحمن قاسملو (وین) …

Facebook Comments

About اختر نیوز

Check Also

پنجاهمین سالگرد “حماسه سیاهکل” یا عاشورای فداییان، محمود تجلی مهر

اخترنیوز، 50 سال پیش در چنین روزهایی گروهی از جوانان مارکسیست که بعدها سازمان چریک های …

انعکاس محکومیت دیپلمات جمهوری اسلامی، اسداله اسدی در رسانه های داخلی ایران

مجید شمس- درحالی که جمهوری اسلامی در تکاپوی برگزاری مراسم سالگرد انقلاب می باشد، خبری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *