پیمان نوین آری، نه به جمهوری اسلامی؛ دکتر بهرام آبار

شش ماه از پیشنهاد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی پیشگام نجات و آزادی ایران میگذرد. گرچه پیشنهاد پیمان نوین جهت پیمان بستن نیروهای ایران پرست برای همگرایی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد تمام نیروها کافی بود و در این زمینه نیروهای بسیاری بعنوان هواداران پیمان نوین بیانیه ای با امضائ بیش از 150 تن منتشر کردند. اما در این میان گروه دیگری، بیانیه ای با عنوان “بهم بپیوندیم” را به انتشار رسانیدند. سعی بسیار برای رایزنی با گروه “بهم بپیوندیم” برای همبستگی نتیجه دلخواه نداد.

اماازگوشه و کنار بازهم دسته دسته نیروها از پیمان نوین حمایت کردند، اما مانند گذشته به هم بستگی تن ندادند. این زمینه سازیها دانسته یا ندانسته، درراستای افزایش همگرایی، همکاری, همیاری، همگامی، هم اندیشی و اتحاد ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذار ازرژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران نبود. 

ناگهان کمپینی بنام “نه به جمهوری اسلامی” مطرح شد و شخصیت هایی خود را مالک آن معرفی کردند و از هم پیشی گرفتند.

در این میان پیامی از شاهزاده رضا پهلوی انتشار یافت و ایشان مشخص نمودند که طی شش ماه گذشته فعالان و گروه ها با گرایش های گوناگون تلاش کردند که گفتگو و تبادل نظربین خود را افزایش داده، با کنار گذاشتن احتلافات درمبارزه با عامل اصلی مشکلات ایران یعنی جمهوری اسلامی متمرکز شوند. پیمان نوین دعوتی از شاهزاده از همه شهروندان بود، تا با پذیرفتن مسئولیت فردی برای رهایی ایران تلاش کنند. در پیمان نوین، تمام گرایش های سیاسی دربرابر یک پرسش قرارگرفتند ؛ کجا ایستاده اند؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ پاسخ گروه ها ونیروهای سیاسی میهن دوست بسیار شفاف و رسا بود: طرف ایران. 

ایشان ادامه دادند؛ گفتگوی سازنده بین گروه ها و نیروها وهمفکری حاصل آنان را برآن داشت که با خواست مشترک مردم ایران، خواسته ایکه از دل اعتراضات مردمی جوشیده و متعلق به هیج گروه، حزب یا فرد خاصی نیست اعلام همبستگی کنند.  خواسته ای روشن و شفاف “نه به جمهوری اسلامی”. این کمپین “نه به جمهوری اسلامی” از بطن جامعه ایران جوشیده و در گوشه و کنار کشور در حال گسترش روزافزون است. نقطه قوت این کمپین دراین است که هیچ جریان، حزب و گروهی نمیتواند بتنهایی خود را مالک و مبتکر آن بداند. گروه ها و نیروها سیاسی گوناگون با تمرکز براین خواسته ملی میتوانند راه را برای رسیدن بیک همگرایی فراگیربگشایند وطیف های مختلف و فعال را بیکدیگر نزدیکتر کنند….. خواسته مشترک همه ما روشن است: 

نه به تبعیض و بی عدالتی،

نه به زور و اجبار،

نه به فساد و دزدی،

نه به سرکوب و کشتار،

نه به تاریکی و تباهی،

نه به سکوت و بیتفاوتی،

نه به صندوقهای انتخابات قلابی و

نه به جمهوری اسلامی

هم میهنان آزادیخواه و ایران گرای هوشمند، ما به آسیب های موازی سازیهای سازمان اطلاعات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران درراستای فرقه گرایی، خود حق بینی، خود محوریها ولجن پراکنی های نفوذی های رژیم بخوبی واقفیم. آنها باید بدانند؛ این بارپیمانی درراه است که ما را به نیرویی قدرتمندی تبدیل خواهد کرد. لذا حاکمان رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی اشغالگران ایران که شدیدا تضعیف شده اند و پوسته ای بیشتر نیستند، بشدت میترسند. ما “هواداران پیمان نوین” با اتکاء به این پیمان، اجازه نخواهیم داد که اینبارجنبش همگرایی، همگامی، همکاری, همیاری وهم اندیشی ایرانیان برای براندازی، برکناری و گذاراز از رژیم جنایتکار جمهوری  اسلامی اشغالگران ایران، تخریب ومنزوی شود. ما حاکمیت را از رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی اشغالگران ایران پس میگیریم و به ملت ایران خواهیم سپرد.

دکتر بهرام آبار، 18 مارس 2021

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

شعر نه به جمهوری اسلامی، فرهاد صادق زاده

اختر نیوز برای حمایت و خدمت به رشد و اشاعه ادب فارسی با نشر اشعار …

توافق هسته اى كشش ونرمش خامنه اى! عباس (بابک) رحمتی

توافق هسته اى كشش و نرمش خامنه اى! راى بى راى! عباس ( بابك) رحمتى …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *