ماله كش اعظم و رژيم ولايت فقيهِ در گل نشسته! عباس ( بابك) رحمتى

ماله كش اعظم و رژيم ولايت فقيهِ در گل نشسته!

عباس ( بابك) رحمتى

پس از صحبت هاى «محمد جواد ظريف»، در فايل لو رفته، عكس العملهاى سران رژيم جالب بود يكى محاكمه ظريف را مي خواست يكى او را خائن ناميد و… تا نوبت به  آقا نایب الامام زمان يعنى خامنه اى رسيد! خامنه اى كه عصبانى به نظر ميرسيد، با كمال پر رويى اين مصاحبه صوتی را هم به دشمن و به آمريکائیها نسبت داد. خامنه اى با حمایت از سليمانى تروريست در واقع خط خود را در منطقه سوريه و عراق پیش ميبرد، برای او احترام به سليمانى بالاتر از سياست وزارت خارجه قرار دارد. از طرفى، ظريف را كه هميشه، ماله كش بيت رهبرى بوده، بدون اينكه نامى از او ببرد، وی را سنگ روى يخ كرد و گفت: وزارت خارجه سياست خارجه را تعيين نمیکند! يعنى اينكه سياست خارجه مربوط به مجامع بالا دستى است! همه ميدانند  بيش از ٤٢ سال است كه وزارتخارجه ايران وظيفه اش فقط ماله كشی ست. قبلا خمينى و حالا سی و دو سال است كه سياست خارجه ايران را خامنه اى تعيين ميكند و نه وزير خارجه! درحاليكه خامنه ای می گويد سياست خارجه مربوط به مجامع بالا دستى است، اما همه ميدانند كه وزارت خارجه اگر تعيين كننده سياست خارجه نيست و رهبر در بالاترين مقام سياستگذارى قرار دارد. البته نه در رژيمى كه ولايت فقيه خود وزير خارجه اختصاصی دارد. در اينجا بايد گفت؛ ماله كش اعظم هم طبق گفته خودش، تحت فرمان يك شاگرد بنّا كه از آتش به اختيار هاى ولايت فقيه بوده است، ميداند و هميشه از او پيروى ميكرده است! ميدان همان كلمه اى بود كه بارها ماله كش اعظم تكرار كرد، و منظور آن است كه سپاه پاسداران همه كاره أست. يعنی، قاسم سليمانى كه از او دستور می گرفته، سياست خارجى ایران را تعيين ميكرده است و اين همان حرفى است كه خامنه اى امروز به ماله كش اعظم نسبت ميدهد. در واقع، قبل از اينكه دولت جديد بر سر كار آيد او را حذف شده اعلام كرد، با اينكه ماله كش اعظم؛ ظريف دوبار به خاطر فايل لو رفته معذرت خواهى كرد! يكبار از خانواده سليمانى و يكبار هم از بيت رهبرى! آيا خامنه اى ماله كش اعظم را حذف خواهد كرد و از حالا مى توان گفت؛ حدف شده است؟

حال فايل صوتى را كمى، كالبدشكافى كنيم تا نقش خامنه اى و همچنین، فرماندهى و ميداندارى قاسم سليمانى و باز كردن پاى داعش به سوريه و شام روشن تر شود. فايل مصاحبه سعيد ليلاز با وزرير خارجه دولت كه براى ثبت در تاريخ (ثبت در دولت تدبير و اميد) است. ولى پس از صحبتهاى خامنه اى گفت؛ معتقدم كارى براى تاريخ نكنيد. صحبتهاى خامنه اى كه ٣٢ سال به عنوان رهبر در تمامی مسائل دخالت می كند انعكاسات مختلفى داشت.

خامنه اى ميخواهد بگويد: سياست خارجه ايران دست من است و هر امتيازى ميخواهيم ميدهيم تا نظام حفظ شود. در مورد برجام و دخالت در سوريه و عراق و يمن و… تصميم گيرنده من هستم. در اين فايل دخالت هاى سپاه در سوريه از هر زمان ديگر آشكارتر شده است. تا جايی كه هواپيماهاى هما را در اختيار سپاه قرار ميدهند. ظريف ميگويد: جان كرى (وزير خارجه وقت اوباما) به من اطلاع داد كه پروازهاى هما به سوريه طى چند ماه ٦ برابر شده است! اين موضوع را نه ظريف ميدانست و نه «آخوندی» وزير راه و ترابرى وقت! آخوندى رفت و پرورش آمد. پرورش آنزمان رئيس هواپيمايى بود. پرورش گفت؛ درست است، حاج قاسم فشار آورده ما پرواز هايمان را به سوريه افزايش دهيم، اين همان تحريكاتى بود كه ترامپ را وادار كرد از برجام خارج شود. از آنزمان تجهيزات نظامى در منطقه افزایش يافت. در جمهورى اسلامى، سیاست ميدانی بر سیاست خارجه فائق است! يعنى اقتدار نظامى در منطقه، آشوب و ترور و بمب گذارى در منطقه است كه تحت حاكميت ولايت فقيه است. يعنى اينها تمام كننده هستند و نه ظريف و امثالهم! اينها را ميدان ست كه تعيين ميكند. ظريف در جاى ديگر ميگوید:  كه از پنج عضو شورای عالی امنيت ملى، يكى فقط نظامى است ولی نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضائيه هيچكاره اند! يك نفر بود آنهم سليمانى (خامنه اى) كه تصميم ميگرفت. البته اين موضوع در زمان احمدى نژاد هم بوده است. وى مى گوید: “زمانى كه سفير بوده است در ماشین ميرفتيم، ايشان ( احمدى نژاد) به من گفت: مى خواهم سناتورها را ببينم، من خدمت ايشان عرض كردم شما نميتوانيد، اين تصميم را بگیريد، اين تصميم را آقا بايد بگیرد، خيلى بدش آمد “ظريف، در بخشی ديگر به ديدار شاه ايران با ملكه بريتانيا در فرودگاه مهرآباد اشاره كرد و اين را به نداشتن عزت و استقلال ايرانيان در دوران قبل از انقلاب تلقى كرد. اين در حالى است كه خود ظريف دراين فايل اشاره ميكند: كه روسها سليمانى را ٥-٦ ماه معطل ميكنند، تا با سفرش به روسيه موافقت كنند!

رژيم وابسته به شرق و غرب را از قول ماله كشى كه تا ديروز تمامى كثافثكارى هاى رژيم را ماله كشى ميكرد و ميگفت اين مردم ايرانند كه خود انتخاب كرده اند چگونه زندگى  كنند! ببينيم كه حالا براى ثبت در تاريخ  هم رهبرش را در به آشوب كشيدن منطقه مقصر ميداند و هم مليجك رهبر، يعنى، سليمانى را به رهبر می چسباند. ظريف وابستگى خامنه اى به روسيه را اينطورى تعريف مى كند: “سليمانى، به من درخواست سفر به روسيه را كرد، در  تير ماه ٩٤ پذيرفته ميشود! (در حاليكه وضعيت سوريه شكننده نبود)” يعنى پوتين تصميم اش را گرفته بود در سوريه با سليمانى نقش بازى كند (پوتين سليمانى را قانع كرده بود كه در سوريه حضور داشته باشد. بعضى ها هم ميخواهند بگويند سليمانى پوتين را به سوريه كشاند!)

در اين فايل صوتى، ظريف، از پاسخ به اين سوال طفره رفت! از او اينگونه پرسيده ميشود. در مورد داعش گفته ميشود (ما) براى حفظ اسد به سوريه رفتيم! (راست است؟)

ظريف ميگويد:”من در شكل گيرى ايران در سوريه حضور نداشتم” ولى يكى از سركرده هاى سپاه در يك مصاحبه تلويزيونى ميگفت: “حضور سپاه در سوريه براى مقابله با داعش بوده است. “اما ظريف سريع اين موضوع را تائيد نكرد! همرزم سليمانى اين را مقابله با داعش مطرح مى كند. همرزم پاسدار ميگويد: “مقام معظم رهبرى گفته تو (خطاب به سليمانى) فرمانده اى برو بشار اسد را حفظ كن! ماموريت سركار سليمانى اين بود كه در سوريه نگذاريد، دولت بشار اسد ساقط شود! اون موقع داعش هنوز نبود ها!! مخالفين اسد بودند. معنى اين حرف، يعنى اينكه سپاه با فرماندهى سليمانى در ميدان رفتن كه مردم سوريه را قتل عام كنند.

اصل مطلب اين است كه، با توجه به حمله خامنه اى به ظريف به خاطر انتشار اين فايل، بايد گفت، فايل صوتى ماله كش اعظم، نشان از قدرت دادن به يك جناح از رژيم است و آن جناح خامنه اى است. كه بدنبالش جز جنگ و تحريم و فساد گسترده و رانت و ورشكستگى اقتصادى… نيست. رژيم جنگ طلب، هميشه در بحرانها زندگى كرده و بايد گفت؛ اين رژيم جمهورى اسلامى است كه انتخاب كرده است، چگونه حكومت كند تا كشور را به قهقرا ببرد. رژيمى كه درپى جنگ ايران و عراق جز ويرانى و بيمارى و مرگ و سركوب مخالفانش  كارى ديگر نكرده و امروز هم، به دنبال ساخت سلاح  كشتار جمعى است[١] براى اين هدف، با وجود خالى بودن خزانه دولت، پاى قراردادى را امضاء ميگذارد كه كشور را رو به سوى نابودى می برد. قراردادهاى ننگينى چون تركمنچاى چينى كه ايران را به فروش گذاشته است و اين جز تحقير ايران در جوامع بين الملى نيست. حال، ايرانى خود بايد تصميم بگيرد تا بساط رژيمى را كه كمر به قتل ايران و ايرانى و تمدن چندین هزار ساله ايران بسته را هرچه زودتر جمع كند. رژيمى كه كشتى اش در گِل نشسته و در حال فروپاشى است .

___________________________________________________________________________________________

[١] اخيرا، گزارش نهادهاى اطلاعاتى سه كشور اروپايي  اعلام كرده اند ، جمهورى اسلامى بدنبال فن آورى ساخت سلاح هاى كشتار جمعى است. گزارش هاى غير محرمانه اى است كه هنوز تمامى آن درز پيدا نكرده است.

فایل صوتی محمدجواد ظریف، ایران اینترنشنال

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

اعدام، راه برون رفت خامنه اى از بحران سياه- بابک(عباس) رحمتی

بابک(عباس) رحمتی درس تازه مردم به خامنه اى قاتل! نزديك به سه ماه است كه …

ايران را پس ميگيريم- عباس(بابك)رحمتى

عباس(بابك)رحمتى ده روز از قيام مردم عليه رژيم فاشيستى ميگذرد. قيامى كه اين بار با …

One comment

 1. This regime has too many appologists

  اولیانوف: شرکت کنندگان برجام با هیئت آمریکایی بدون ایران دیدار کردند
  https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=228030
  فقط درکشوری که مستعمره و دست نشانده است
  و یا رهبری ان در دستان یک دیکتاتور متوهم ، حقه باز ، دودوزه باز مسئولیت ناپذیر است که دولا دولا شتر سواری می کند و یا با دست دیگران مارگیری میکند ، اینجوری سیاست ورزی و مذاکره میکنند
  اگر طرف موفق شد او را کنار میزند و می گوید من کردم ،
  در کل ماجرا از اول تا به اخر دخالت میکند و موجب شکست می شود ، وقتی که نشد ، او را مسخره و خائن و مزدور میکند و خودش جان به در میبرد .
  ماجرای اسد ، خامنف دقیقا همین است
  روسیه و ترکیه و ایران برای سوریه می نشینند و می دوزند و می برند ، اسد یک مترسک است انجا نشسته ، اینها در انجا نیرو می برند ، جنگ میکنند ، ادم می کشند ، خانه ها را نابود میکنند ، قانون اساسی می نویسند ، تصمیم اقتصادی امنیتی می گیرند ، از طرف حکومت با امریکا وا سرائیل و اروپا صحبت میکنند ، با مخالفین چانه میزنند ، همه چیز در این کشورهای بی ربط که به جز ترکیه هیچ کدام هم مرز ان هم نیستند بریده و دوخته می شود.
  خامنف به جای اینکه مثل همه رهبران جهان برود با دولت امریکا مذاکره کند و مسائلش را با انها حل کند ، هر روز چند تا بچه جاسوس الدنگ بی اختیار نادان را می فرستد جلو، کانال های مختلف بازی میکند ، همه کانال هایش هم کشورهایی هستند که یا تضاد منافع دارند (روسیه) ، یا وزن سیاسی ندارند ، مثل کشور کوچک عمان که در زمان شاهنشاه اریامهر برای سرکوب مارکسیست های روسی به دامن شاه اویزان بود . اگر هم زمانی ژاپن یا فرانسه بیایند وسط ( که تضاد منافع ندارند ) ، مزدوران روسی و جاسوسان روسیه را میفرستد وسط جای دوست و دشمن نشان دهند.
  انروز که بازرگان رفت الجزایر با برژینسکی رو در رو برای احقاق منافع ملی و حل مشکلات پیش امده مذاکره کرد ، مزدوران مارکسیست روسی (توده ای ، فدایی ) و جاسوسان روسیه ( کیانوری ، خوئینی ها ، بهزاد نبوی ، رفسنجانی ، باند منتظری ، دانشجویان ابله خط شیطانی امام ) جنجال و توطئه و اشوبی به راه انداختند ، که پایان دیپلماسی در ایران و آغاز رژیم دست نشانده مطلقه ناکارامد تروریست مداخله گر ضد ملی بود.
  همه جنگ و تحریم و سرکوب و ترور و فساد و خیانت از فردای همان روزی که دیپلماسی و حقوق بین الملل را این خائنین مزدور روسیه مثل گوسفندی قربانی کردند در پیشگاه امپریالیسم روسی ، به وجود امد .
  هنوز پس از ۴۰ سال ملت ایران دارد هزینه ان توطئه روسی را می دهد ، مزدوران روسیه در حکومت و اپوزیسیون همه جا نفوذ کردند
  الان پوتین رهبر ایران است ، لاوروف وزیر خارجه ، ریابکف و اولیانف کارگزاران سیاست گزار وزارت خارجه ، سپاه و نیروهای امنیتی و نظامی ، شورای امنیت کشور ، خزانه دار و تعیین کننده نرخ دلار ، مجلس ، دولت ، اقتصاد نفتی بدون نفت ، چشم انداز ۵۰ سال اینده ، سامان دهنده فرهنگ و مذهب ( امریکا ستیزی و دشمنی نیابتی با اسرائیل و دولت های متمدن پیشرفته ) در کشور هستند
  منتظر هستید اولیانوف و لاوروف مسائل خصومتی ۴۰ ساله ( اتم و موشک و مداخله تروریستی ) بین ملاهای روسی و امریکا و جهان متمدن را حل کنند ؟
  بنشینید تا بگویم برایتان بیاورند
  تا روزی که ملاهای روسی به جای فروش نفت و گاز و متمرکز کردن نیروهای نظامی ، امنیتی ، منابع مالی کشور در داخل مرزها و به اندازه کفایت ، از اوامر پوتین و راهبردهای جاسوسان و گماشتگان او در حکومت و اپوزیسیون بدون چون و چرا تبعیت میکنند ، نتیجه همین است و بدتر می شود .
  امریکا بعلاوه ۵ کشور دیگر بدون حضور ایران بر سر مسائل ایران با هم مذاکره کردند !
  ریشه همه مشکلات کشور در همین عبارت بالا است !
  حالا یک مارکسیست نفوذی در رادیو فرانس (اعتمادی) رفته یک مارکسیست تغییر مذهب داده از داخل ایران ( زیبا کلام) اورده با یک تروریست فدایی سیاه کلیست , بقراط , ( ترکیب جالبیه ، نه ؟) مشکل مملکت را اینجوری میگند هست ! باید حل کرد !
  https://www.rfi.fr/fa
  صادق زیباکلام : تنها راه نجات ایران توافق با آمریکا و پاسخگو کردن یک قدرت مطلق غیرمسئول است
  (بدون اشاره به دست نشانده بودن روسیه و نقش روسیه)
  الاهه بقراط : همسویی اعتراضات همه‌پرسی عبور از جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت
  (تو عامل تفرقه اپوزیسیون برانداز ، سلطنت طلبان ، ملی گرایان ، مجاهدین هستی و مشکلات مملکت را ناشی از سرمایه داری ! و دولت های امریکا (کلینتون ، اوباما ، ترامپ ، و پرزیدنت بایدن) میدانی و با وساطت ژاپن و فرانسه مخالفی ، همه دخالت های روسیه و دو دوزه بازیهای المان مرکل را هم پنهان میکنی )
  دقیقا همان مواضع حسین شریعتمداری و هسته روسی نظام
  منتظر بمانید بگویم برایتان بیاورند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *