گوشه اى از وابستگى هاى خامنه اى به دولت فخيمه افشاء شد!

عباس ( بابك ) رحمتى

مردم ايران مي دانند كه خمينى و خامنه اى و روحانى و …وابسته به انگليسى ها بوده و هستند و اين خبر تازه اى نيست. آنها هميشه پشت پرده ، سهمشان را از دولت فخيمه دريافت مي كرده و مي كنند. امروز ، خامنه اى با شعار هاى ضد انگليسى، مردم جهان را فريب ميدهد. در سركوبِ مردم ايران ، از بريتانيايى ها كمك مي گيرند، تا به وقتش، هرچه دولت فخيمه در خواست كند ، فورى برآورده شود.  در دوران پاندمي كوويد ١٩ كه بيمارى در ايران بيداد ميكرد و وضعيت اقتصادى مردم رو به وخامت مي گذاشت و حتا امروز هم كه شاهد موج ششم در ايران هستيم . بريتانيا به جاى كمك به مردم ايران به دفتر خامنه اى در بريتانيا كمك ميكند. چندى پيش«روزنامه تايمزلندن» افشاگرى بزرگى در مورد خامنه اى كرد و نوشت ؛ بريتانيا ١٠٠ هزار پوند بعنوان كمك هزينه به دفتر نمايندگى خامنه اى در لندن داده است . اين خبر در لندن ، نگاه روزنامه نگاران را بخود جلب كرد و در رسانه هاى ديگر بازتاب پيدا كرد. در بريتانيا، اعتراضات مردم را برانگيخته است. حال بايد منتظر ماند و ديد چه اتفاقاتى رخ ميدهد .

تايمز لندن فاش كرد كه دولت بريتانيا بيش از ٧٠ ميليارد پوند به اين طرح اختصاص داده بود! تا ٨٠ درصد از درآمد افراد خانه نشين را در زمان قرنطينه براى حفظ تندرستى و… جبران كنند.  طبق گزارش سازمان امور مالى بريتانيا (1) دولت، بيش از ٩ ميليون تن از مردم بريتانيا را كه درقرنطينه بودند در اين مدت حقوقشان را پرداخت كرده است. اين رقم يكچهارم كل كار بريتانيا است . اما سوال مهم اينجاست كه چرادولت بريتانيا تشخيص داده كه حقوق دفتر كار خامنه اى را از جيب ماليات دهندگان بريتانيا بايد پرداخت كند؟ لازم به ياد آورى است كه خامنه اى در بريتانيا پنح دفتر نمايندگى دارد ، در شهرهاى لندن ، منچستر ، بيرمنگام، گلاسكو و نيوكاسل كه نمايندگانش با حكم مستقيم او ( خامنه اى) به سر پرستى اين دفاتر منصوب ميشوند!آخوند محسن اراكى عضو كميسيون مجلس خبرگان و يكى از بنيانگذاران سپاه بدر در سال ١٣٧٣ به مدت ١٩ سال به عنوان نماينده خامنه اى به بريتانيا اعزام شده بود و دفتر جمهورى اسلامى را در بريتانيا افتتاح كرد . نماينده كنونى آنها در انگليس ، حجه الاسلام موسوى است، كه از سال پيش، سرپرستى اين مركز را بعهده دارد.خامنه اى بارها مخالفان خودش را متهم كرده كه از كشورهاى بيگانه پول ميگيرند و يا اينكه گفته بود ” ورود واكسن انگليسى و آمريكايى به ايران ممنوع است” ، با اين وجود دفتر خودش ابايى از دريافت پول از بريتانيا ندارد! به قول معروف ، پول باشد ، حُناق ( يك نوع بيمارى تنفسى و كشنده است، كه قديمى ها بكار ميبرده اند) باشد!
اين اولين بار نيست كه خامنه اى با پزهاى هميشگى و شعار ضد انگليسى ظاهر ميشود ولى چون به خلوت ميرود آن كار كه خودش مي خواهد ميكند.
مهيار طوسى فعال سياسى و رسانه اى، در مصاحبه با منو و تو ، در سوْال اينكه، باز تاب اين خبر چقدر در رسانه هاى ( خارجى) انعكاس يافته است؟ مي گويد: خبرى كه در مراكز رژيم در بريتانيا انعكاس پيدا كرده است ، دريافت پول از بريتانياست، يعنى هزينه اى كه به طرح دوران «پاندمى» از ماليات دهندگان در بريتانيا جمع شده است. مردم هم اين را نمى دانستند و زمانى كه متوجه شده اند كه ديدند مراكز اسلامى ( وابسته به رژيم ) سالهاست از اين پولها دريافت ميكنند! حال داستانى را كه روزنامه تايمز( لندن) منتشر كرده است ، اتفاقاتى كه در اين مراكز رخ داده است را كسى متوجه نبود كه اين از پولهاى ماليات دهندگان بريتانيا استفاده مي شود، اكنون مردم بريتانيا دنبال پاسخ از سياستمداران هستند. يعنى دولت را زير سوال ميبرند. نخست اينكه، آيا ما از موضوع اطلاع داشتيم و دوم اینكه چه كسى اجازه داده كه از پول ماليات دهندگان انگليس به رژيم ايران بخشش كنيد؟ مردم بريتانيا مي گويند چرا دولت انگليس درمقابل رژيم ايران سرخم مي كند؟آنها كه تروريسم را در سراسر جهان گسترش مي دهند، از جمله در خاورميانه ( لبنان ، فلسطين و سوريه وعراق)! مردم به بى عملى وزارت خارجه بريتانيا اشاره مي كنند و ميگويند؛ ريچارد رتكليف (همسر نازنين زاغرى ) اعتصاب غدا ميكند و اينهم به نتيجه نميرسد ، بنابراين مردم از وزيرخارجه بريتانيا ميخواهند كه با يك اقدام ساده ، يعنى بستن مراكز اسلامى ( رژيم ) را دردستور كار خود قرار دهد، حداقل بررسى دقيق انجام شود تا ببيند با استفاده أز ماليات ماليات دهندگان در آنجا چه ميگذرد؟”

به اين خبر نگار مسئول و متهعد بايد گفت؛ دولت فخيمه سالهاست كه عمامه داران حاكم در تهران را حمايت سياسى و اقتصادى مي كند تا منافع بريتانيا را تامين كند و به اين سادگى هم دست از آنها بر نمى دارد اين مردم ايران و بريتانيا هستند كه ميتوانند با اعتراضات گسترده در كف خيابانها از حق و حقوق ِخود دفاع كنند.افشاگري تايمز لندن مشت خامنه اى را باز كرد و اين مردمان دو كشور هستند كه بايد اين پنهانكارى را دنبال كنند.

مرکز اسلامی انگلیس در لندن، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای

…………………
HM. Revenue& Customs-Gov.UK 1-

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *