آيا كشتار در اصفهان،اپوزيسيون را متحدتر خواهد كرد؟!

بار ديگر جمهورى اسلامى ماهيت ضد انسانى خود را در همايش خانواده ها و کشاورزان و زحمتکشان زاينده رود ( زنده رود) اصفهان به نمايش گذاشت و به جای درک مشگل مردم و رعایت حداقل کرامت انسانی مردمی که آب وآبادانی و هستیانه زندگی را می جستند  با اعزام سر سپردگانش سرکوب کرد

مردم اصفهان اين بار بهمراه كشاورزان، به خاطر آب رفته از زنده رود و اعتراض عليه مافياى آب ، به خشكاندن زاينده رود( زنده رود) به اعتراض نشستند و با ابتكاری جدید به بستر خشكيده اين رود تاريخى رفتند و در بستر اين رود كه هويت اصفهان بود بست نشستند. اينبار هم رژيم سركوبگر اسلامى بر روال معمول،  بجاى آب رفته از رود، با گلوله و گاز اشك آور جواب  مردم معترض را داد و با يورش شبانه چادر ها يى را كه كشاورزان بيش از دو هفته با خانواده های خود در آنجا مستقر بودند را به آتش كشيد، تا مردم بجان آمده را متفرق كند. با هجوم وحشيانه  آتش به اختياران خامنه اى به كشاورزان و مردمى كه به آنان پيوسته بودند جنايت ديگرى را رقم زدند . سرسپردگان خامنه اى با تفنگهاى ساچمه اى به صورت زيباي مردم ، از نزدیک شلیک کردند و بر اساس گزارشات پزشكان تا کنون قریب چهل نفر با همين اسلحه هاى ساچمه ای کورشده  اند. تعداد ى زيادى را زحمى و چندتن را هم كشته اند و تعداد زيادى از جوانان  را دستگير كرده اند كه حال عده اى از آنها وخيم است.

در طول تاريخٍ ايران ديده بوديم كه «آقامحمدخان قاجار» آب را بر روی مردم کرمان بست و خیلی بی رحمانه پس از فتح کرمان دستور داد تا همه مردان شهر را کور کنند. همچنین او فرمان داده بود که به همه زنان و دختران شهر تجاوز کنند. جمهوری فاشيستى مذهبى  نیز همانند ” اقا محمد خان قاجار با حمایت از کودک همسری اینکار را می کند و زیر چتر فریبکارانه قوانین شرعی، خود سرانه به هزاران دختر بچه توسط هواخواهانش تجاوز می کند.

در قرن بيست و يكم شاهديم که رژیم اسلامی ایران سرکوبش تمامی ندارد و هر روز شکل جدیدی از سرکوب را می آفریند و این باردهها معترض کشاورز ، نو جوان و جوانان اصفهان را نابینا ﮐﺮﺩه است. در خیزش سراسری آبان ١٣٩٨ جنایتکاران را ديديم ،كه براى حفظ نظام، شلیک مستقیم به مغز معترضان خیابانی را در برنامه داشتند و صدها تن از آنان را درجا کشتند.

مردمان هوشيار اصفهان ، تعداد زياد ى از جنايتكارانى را كه به روى مردم شليك كرده اند شناسايي كرده اند و بلافاصله در شبکه های اجتماعی تصاویر و محل سکونت و رده سازمانی آنها در بسیج و سپاه اصفهان را منتشر کرده اند که قطعا راه کار خوبی در پیدا کردن رد پای این جنایتکاران است. اما  مهم  ترین راه این است که این کابوس وحشتناک با سرنگونی این نظام انسان كش پایان یابد.

امروز کشاورزان اصفهان با وعده و وعیدهاى مسئولان و كشتار و جنايت ، عقب نشينى نكرده اند. شعار ” تا آب نیاد به رودخونه برنمیگردیم به خونه” دال بر این بود که تنها یک راه در پیش است و آنهم دستیابی فوری به مطالبه آنها که ابعادی سیاسی نیز در بر داشت. به همين خاطر كشاورزان و ديگر اقشار مردم ، دوباره در بستر زاينده رود تجمع ميكنند. حضورميليونى مردمان اصفهان و اطراف اصفهان مي تواند اين جنبش «آب خواهى» را به يك حركت بزرگ سياسى تبديل كند. باشد تا اصفهان سرمشقى براى شهرهاى بزرگ ايران شود.  حضور ميليونى در شهرهاى بزرگ ايران سرنگونى رژيم را نزدیک تر خواهد كرد

ما از تمامی نیروها بویژه نیروهای خارج از كشوراز طیف های مختلف و متنوع اپوزيسيون ميخواهيم  که تمام نیروهای خود را براى يك همبستگی سراسری بکار گیریم و فقط به گزارش کردن جنایات رژیم و محکوم کردن آن اکتفا نکنیم  ،بلكه با تصمیمی قاطع،برمهمترین اصول  مشترک، صدای یکپارچه و نیرومند تمامی هم میهنان ستمدیده  خود باشیم و آن ها را به سازمانهاي بين المللى و حقوق بشرى ببريم تا يك محكوميت جهانى عليه اين جانيان بدست آوريم و از دولتهاي دموكراتيك بخواهيم دست ازمعامله و مماشات و حمايت از اين رژيم تمامیت خواه  مذهبى بر دارند.

سرکوب  بی امان خیزشهای مردمی در این دوره نشانه عزم  راسخ رژیم تمامیت خواه برای بقاء و غارت هر چه بیشتر ایران است . برای برون رفت از این وضعیت  وهمراهی و حمایت از مبارزات مردم باید راه های ائتلاف و اتحاد راهموار کنیم.

متحد شويم تا نسيم آزادى و دموكراسى را به ميهن باز گردانيم.

هرچه گسترده تر باد همبستگى اپوزيسيون ایران

پيروز باد مبارزات مردمان سراسر ايران برای رهایی

حزب آزادى و رفاه ايرانيان( آرا) 

١١ آذر ١٤٠٠خورشيدى برابر با ٢ دسامبر٢٠٢١ ميلادى (ترسايى)

 

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *