فايل صوتى و افشاى فساد گسترده در سپاه پاسداران و نقش ولايت فقيه- بابک رحمتی

عباس ( بابك) رحمتى

اخيرا فايل صوتى كه در آن فرماندهان سپاه پاسداران در گفتگوهايشان به گوشه اى از دزدى هاى نهاد سركوبگر با دخالتهاى خامنه اى و بيت ولايت فقيه اشاره دارند. اين فايل كه مربوط به ١٣٩٧ مي باشد، توسط راديو فردا منتشر شده است و به سرعت در شبكه هاى اجتماعى پخش شد. در اين فايل كه مخزن اطلاعات است، دزديها و باند بازى و نقش بزرگ رانت خوران سپاه به فرمان خامنه اى را بخوبى بازگو مي كند. فرمانده وقت سپاه پاسداران محمدعلى (عزيز) جعفرى و صادق ذوالقدرنيا معاون اقتصادى سپاه در اين فايل صحبت مي كنند. محور بحث، حول پرونده هلدينگ ياس وابسته به بنياد تعاون سپاه بوده است كه پس از برملا شدن فسادهاى گسترده در آن و بازداشت برخى مديرانش در سال ١٣٩٦ منحل شد و آن پرونده اى بود كه در قوه قضائيه تا اندازه اى رسيدگى شد! عيسی شريفى (معاون قاليباف ) متهم اصلى اين پرونده بود كه به ٢٠ سال زندان محكوم شد. [١] در قسمتي از اين فايل ، قاليباف در كنار مسجد، از ذوالقدرنيا ميخواهد يك تفاهم نامه ٨ هزار ميليارد تومانى براى رفع و رجوع كردن اين فساد امضاء شود. [٢] اين تنها يك قلم از فساد نبوده است. بحث دزدى بزرگ ديگرى به قيمت ١٣ هزار ميليارد تومانى است كه معادل ٤ ميليارد دلار ميشود. اين دزدى بزرگى است كه براى اولين بار در سپاه ديده شده كه لو رفته است. اعداد ديگرى شنيده ميشود. براى مثال همان ٨ هزار ميلياردى ، ده هزار ميليارد ، ٣ هزار ميليارد و… از بانك صادرات ، شوراى شهر و بانك أنصار و بيشتر نهادهاى سپاه همه درگير فساد هستند! حلقه اين دزدى بزرگ را حسين طائب ، قاليباف[٣] ، مجتبی خامنه اى و قاسم سليمانى در يك طرف و در طرف ديگر صادق ذوالقدرنيا( معاون اقتصادى سپاه و محمد على (عزيز) جعفرى و محمد كاظمى رئيس حفاظت اطلاعات سپاه و محمد سعيد فرمانده پيشين سپاه است كه در طرف ديگر جای مي گيرند. چهار محور را در اين دزدى ها ، ميتوان دسته بندى كرد تا در ذهن ها بهتر باقى بماند!
١- نخست اينكه، اين اولين بار است که چنين فايلى از درون سپاه به بيرون درز پيدا مي كند، كه در آن گفته ميشود قاسم سليمانى از خزانه ملى براى سپاه قدس دزدى كرده است . اين فايل در واقع بخشى از دستورات خامنه اى است كه به سليمانى داده شده است! در اين فايل، عزیز جعفرى به صادق ذوالقدرنيا معاون اقتصادى سپاه پاسداران ميگويد ، خامنه اى به سپاه دستور داده است ٩٠ در صد به سپاه قدس و ده در صد به سپاه پاسداران بدهند. اين قسمت براى اولين بار است كه در اين فايل شنيده ميشود
٢- بخش دوم ، ميزان حمايت «حسين طائب» از اين فساد گسترده در «هلدينگ ياس »و دخالت هاى اوست. طائب و مجتبی خامنه اى در پشت اين بنياد فساد هستند. در دقيقه ٣٠ فايل،عزيز جعفرى ميگويد طائب داره از قالیباف حمايت ميكند و او ناراحت است كه چرا ما برخورد كرده ايم . در واقع اين اختلافات باندهاى درونى سپاه است كه براى همه خط و نشان مي كشند. جايى ديگر ميگويد شما پخش كرده ايد! ذوالقدرنيا، توضيح ميدهد؛ طائب با خاموشي در بيت رهبرى ميگويند:”صادق چپى است بايد ما روش كار كنيم!” در اينجا ، خيلى روشن نشان ميدهد طائب براى پيش بردن كارشان ، كارهاى اطلاعاتى هم مى كرده است. به معاونين سپاه برچسب ميزنند به آنها چپى و…ميگويند تا مرعوب كنند. در واقع ميخواستند اشراف اطلاعاتى هم روى معاونين و فرمانده هاى سپاه داشته باشند.
٣- قسمت سوم در مورد رانت خوارى هاى قاليباف است . همه مى دانستند كه قاليباف در اين رانت و در اين پرونده دخالت دارد ، قاليباف قبلا هم دستش در دزدى ها رو شده بود. قاليباف پاسداري بوده است كه دستش به خون دانشجويان هم آلوده است .عيسی شريفى دست راست قاليباف بود كه از اين حجم و جابجايي پول خبر نداشته ، البته فقط يكبار روح الله زم گوشه اى از اين رانت توسط قاليباف را افشاء كرده بود. ذوالقدرنيا، به او ميگويد قاليباف اينها را ديده است مي خواهد پرونده راجمع و جور كند و… بايد گفت اينجا ديگر كار از فساد گذشته است و به رانت تبديل شده است . يك طرف اصلى خامنه اى است كه از تمام اين رانت خوارى مطلع بوده است با اين حساب بايد كاسه اى زير نيمه كاسه باشد كه باز هم قاليباف را رئيس مجلس ميكنند.تا همه چيز در پستو مخفى بماند.هزار فاميل! يا چهل دزد بغداد؟
٤-قسمت چهارم ، فسادهاى بزرگ سپاه پاسداران و سپاه قدس كه در اين پرونده مطرح ميشود. نام «قاسم سليمانى» و حتی «اسماعيل قاآنى »( جانشين سليمانى) در چند جاى فايل آورده ميشود، و مشخص ميشود كه سليمانى در مسايل داخلى و خارجى كه ظريف گفته بود، نقش داشته است. سرمايه هاى زيادى را رژيم از طريق سليمانى در سوريه و لبنان خرج كرده است تا بتواند حزب الله را در آنجا مشغول مقابله و جنگ با اسرائيل كند. لازم به ياد آورى است كه اكنون در مناطق شيعه نشين لبنان زمينهايى را خريدارى ميكنند تا به حزب الله بدهند.
در مجموع اطلاعات اين فايل، علاوه بر دزدى ها و تقسيم پول بين فرماندهان سپاه ، نشان دهنده بازى قدرت در راس رژيم هم مطرح است. بايد تحقيق بيشترى شود تا نكات مبهم اين دزديها روشن تر شود . در طول اين ٤٣ سال دزدى هاى گسترده اى صورت گرفته كه هنوز خيلى از آنها رونمايى نشده و دقيقا مشخص نيست، چه مقدار پول و سرمايه از كشور بيرون برده اند. بعنوان مثال مهدى خزعلى و مرتضی الويرى شهردار سابق تهران به يك پرونده مالى و دزدى اشاره كرده بودند كه در آنجا به پرونده همسر قاسم سليمانى هم اشاره ميشود، كه قوه قضائيه آنرا سر و ته اش را بهم آورده بود، در واقع مثل هميشه راستى آزمايى نشده و درست رسيدگى نكردند. اكنون به قول يكى از دوستمان اين دو پرونده ( هلدینگ ياس و همسر قاسم بنا) بهم رسيده اند! از همان قدم اول مشخص بود كه قاسم سليمانى در پرونده هاى مالى و دزديهاي بسيارى دخالت داشته است . اين را هم بايد گفت در فايل صوتى مشخص شد كه با دخالت ولايت فقيه ٩٠ درصد در آمدهاى سپاه قدس از طريق قاسم سليمانى به آنها مي رسيده است. يعنى خامنه اى دست سپاه را براى حفظ خود و نظامش باز گذاشته است تا سپاه پاسداران و شاخه هاى تروريست را راضى نگه دارد. يعنى يك تله پاتى بين سپاه و خامنه اى وجود دارد.
يكى از مسائل مهم ، اسرار قاسم سليمانى و تبرئه كسانى است كه در اين فايل مطرح ميشود. سليمانى مانند يك جوشكاري عمل ميكرده است در پرونده هلدينگ ياس هم درگير بوده است و قوه قضائيه هم در آن زمان هم كارى نكرده بود. در اين رابطه بود كه در اين فایل، جعفرى ميگويد: ” قاسم ، كم كم داره دستش مياد چه خبره ؟ بايد پرسيد مگر قاسم سليمانى نمى دانسته كه آن زمان فهميده باشد؟ اين در حالى است كه قاسم سليمانى با بيت ولايت فقيه در رفت و آمد بوده است و مرتب زد و بند ميكرده است . سليمانى در حد يك وزير خارجه سياست خارجه رژيم را حل و فصل ميكرد و در داخل هم از دستور سركوب تا دزديها و رانت و… دخالت ميكرد! بطور مثال در مورد پرونده جوادى و مسعود مهردادى و محسن سوادى نيا (محمود سيف) با خامنه اى صحبت ميكند و پشت پرده ميخواسته متهمين را هم آزاد كند، نكته ديگرى كه در اين فايل افشاء ميشود، در مورد اعداد بالايى است كه راحت مطرح ميشود. مانند ١٣٢ ميليارد و٧٩ ميليارد و… ميگويد اينها را ميدهيم به سپاه قدس، اما نهايتا حدود ١٠٧١ ميليارد تومان هلدينگ ياس بدهى ببار ميآورد . اين حجم فساد در مورد فسادهاى قاسم سليمانى بى نظير است ، كه در اينجا افشاء ميشود.

خامنه اى سفره غارت را پهن كرده است و در حال تقسيم سرمايه هاى كشور براى صدور تروريسم است. در واقع ريشه فساد در خود خامنه اى است كه امروز باند رقيب كه احتمالا در درون سپاه است فايل را بيرون ميدهد. هرچه بگند نمكش ميزنند / واى به روزى كه بگندد نمك!

خلاصه بحث : جبهه بندى رانت و سركوب همان است كه خامنه اى ميخواهد باشد . ولى جنگ قدرت را هم در بردارد. در يك طرف ممكن است، سعيد محمد و محمدعلى جعفرى باشند. سعيد محمد، در جريان انتخابات رد صلاحيت شده بود. اين جرقه ى يك اختلاف (تضاد) بود كه جواب آن رد صلاحيت، افشاى اين فايل بوده است. .باز ميتوان گفت اين فايل نشان دهنده اختلافات بين قاليباف (رئيس مجلس )و جعفرى ( فرمانده سابق سپاه ) و سعيد محمد بود . در واقع فساد در سراسر سپاه پاسداران و سپاه قدس وجود دارد كه در اين فايل گوشه اى از آن بيرون زده و به خوبى نشان داده ميشود. طرف ديگر قاليباف، طائب و سليمانى و خامنه اى هستند. تلاش سليمانى و خامنه اى در سپاه و درگيرى هاى سپاه و حسين طائب را بخوبى نشان ميدهد. در واقع در اين فايل تمامى سپاهي ها به جزء جعفرى و سعيد محمد عملا متهم به دزدى و رانت خوارى هستند.( تا اينجای كار) احتمالا بركناري جعفرى و سعيد محمد و فرمانده شدن سلامى در همين رابطه مي تواند باشد . البته ماجرا تمام نشده است و اكنون پس از افشاء اين فايل، دوباره عده اى به نفع حسين سلامى فرمانده سپاه پاسداران وارد گود ميشوند، و احتمال دارد عده اى را از باند رقيب بدر كنند. همان طور كه عده اى به نفع قاليباف موضع گيرى كرده اند. [٤] در آينده شايد محمدعلى جعفرى و سعيد محمد و ديگران را مانند گذشته با آنها برخورد نشود يعنى بدتر از امروز با آنها رفتار شود . شايد هم خود و طرفدارانش را هم دستگيرى كنند. چون در اين فايل صوتى از خامنه اى كه خط قرمز نظام است رد شده اند.
________________________________________________________________________________
[١] عیسی شریفی،‌ متهم اصلی این پرونده که به ۲۰ سال زندان محکوم شد،‌ قائم مقام و معاون شهردار در دوره قالیباف بود. سه متهم دیگر این پرونده، شامل محمود سیف، محمود خاکپور و مسعود مهردادی، به حبس‌هایی از دو تا ۳۰ سال محکوم شدند.
[٢] عبدالله گنجى مدير مسئول همشهرى، قاليباف را به توالتى كه كنار مسجد قرار دارد تشبيه كرد ه است كه رفته در كنار مسجد امضاء بگيرد و پولها را بالا بكشد.
[٣] قاليباف زمانى كه تازه شهردار شده بود ، مي گفت احمدى نژاد در طول دو سال شهردارى، ٣٠٠ ميليارد تومان هزينه بدون سند ( يعنى پول دزدى ) كه اكنون معادل ، حدود ٨ ميليارد دلار است.
[٤] یک نماینده مجلس از «واقعیت تلخ نفوذ» سخن گفت و دستیار قالیباف نیز دست داشتن او در فساد را تکذیب کرد.
محمود عباس‌زاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با تاکید بر اینکه «بپذیریم نفوذ اتفاق افتاده و این واقعیت تلخی است» به خبرگزاری ایلنا گفت که این ماجرا در کمیسیون امنیت ملی مطرح خواهد شد. انتشار این فایل صوتی، محمدسعید احدیان دستیار رسانه‌ای محمدباقر قالیباف خواستار توضیح محمدعلی جعفری و همچنین سخنگوی سپاه شد و گزارش‌ها درباره فساد قالیباف را نیز رد کرد.
احدیان در توییترش نوشت: ادعاها علیه قالیباف در دادگاه بررسی شده و در نهایت در دادگاه دروغ بودن آنها روشن شده است
از سوی دیگر علی مجتهدزاده، وکیل، نیز خواستار منتشر شدن حکم هولدینگ یاس شد. هولدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود که پس از بر ملا شدن فسادهای گسترده در آن و بازداشت برخی مدیرانش در سال ۹۶ سرانجام منحل شد.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *