انقلاب مردم ایران- افسانه رستمی


افسانه رستمی
فرزندان همان نسلی که فریب آب ، برق مجانی و نفت بر سر سفره ملت را خوردند ، امروز امده اند تا به ما بگویند درد این مردم صرفا گرسنگی و مشکالت اقتصادی و یا نداشتن اختیار نوع پوشش است . تالش دارند انقالبی که فراتر از خواسته محدود این منفعت طلبان و بازیگران جمهوری طلب است را ، به بیراهه ببرند همان گونه که در طول سالهای گذشته همین کاله را سر مردم گذاشته اند.
اما باید خدمتتان عرض کنم که امروز این مردم از زن و مرد و پیر و جوان که کف خیابان ، جانشان را کف دستشان گذاشته اند و بی محابا و مصمم می روند تا ریشه موریانه زده این حکومت جنایتکار را از جا بکنند ، مثل شما جیره خواران و خود رهبر پندارها به کم قانع نیستند. دنبال اختیاری کردن حجاب و لخت کردن سینه و فرو کردن نوک  پستانشان در چشم دیگران به بهانه ازادی حق بدن و در واقع کمک به ج. ا برای سرکوب زنانی که به خیابان امده اند نیستند.
اینها امده اند که ایران و شرافت و کرامت پایمال شده اشان را، در طول این هزارو چهار صد سال پس بگیرند . اماده اند که بنیاد این تحجر و واپسماندگی را از جا برکنند .اینها می دانند که بی هویتی اسالمی در طی این قرن ها چه بر سرشان  اورده اینها فقط شعار مرگ بر… نمی دهند بلکه تمام شعارهای دروغین شما را به واقعیت تبدیل کرده اند. اینها دنبال ریشه و اصل و اساس ایران هستند . چیزی که برای شما مانند کابوس است شما بی وطن هایی که تا جایی که توانستید در طول این سال ها تیشه به ریشه اصالت و فرهنگ ایران زدید. 
درد شما ازادی ایران نیست و گرفتاری این ملت هم برای شما کاسبی است . شما هایی که می توانید با مغز متالشی شده پویا و گردن شکسته نوید و با خاک و پرچم ایران دشمنی و تجارت کنید صد البته که در خلوت رذیالنه تان هم به ریش این ملت بارها و بارها خندیده اید.  مردم عزیزم شما را به خاک تشنه ایران، به خون ریخته شده جانباخته گان ، به تن های مورد تجاوز شده دخترکان و زنان ایران زمین، نگذارید شما را فریب دهند این اژدها های هفت سر برای ایران خواب ها دیده اند .همانطوری که جمهوری اسالمی از فرزندان برومند میهنمان به نام دفاع از خاک ایران در جنگ تحمیلی که همین حرامیان به ما تحمیل کردند. نه صدام و در واقع برای حفظ نظام و سفت کردن جای پاهای اشغال گران بود این بار هم از شور و خشم شما که با تمام وجود خواهان سرنگونی تمامیت جمهوری اسالمی هستید ، سو استفاده می کنند و طوری وانمود می کنند  که شما به دنیال تغییر نیستید و دارند هم انقالبتان را زنانه مردانه می کنند،هم هویتمان را با تغییر پرچم شیر و خورشید نشان نابود می کنند. شعارهای ملی گرابانه و تداوم اعتصابات و اعتراضات و نصب کردن پرچم شیر و خورشید در  جای جای ایران ، مشتی محکم بر دهان دزدان و یاوه گویان خواهد بود و نشان خواهید داد که این ملت اگاه دیگر، فریب مغلطه های چپ و گلوبالیزم را نخواهند خورد .محکم و استوار برای بازپس گیری ایرانمان می جنگند.چرا که خوب می دانیم زنان و مردان در سایه حکومتی ملی ، تمام ازادی های فردی و اجتماعی را ،دوباره به دست خواهند اورد. که  البته همه این ازادی هایی که امروز یواشکیشان کرده اند، برای ماندگاری جمهوری دیوانه گان را ما در زمانی نه چندان دور به مهر شاهان پهلوی و بدون کوچکترین تالشی داشتیم و همین به ظاهر روشنفکران دو دستی از کف ما ربودند .

به امید اگاهی و رهایی

#جاوید_شاه

#مهسا_امینی

#اعتراضات_سراسری

 

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *