اقتصادِ بيمار ايران جراحى نمي شود- عباس ( بابك)رحمتى

عباس ( بابك)رحمتى

با اوج گرفتن جنبش ٤٠١ كه حالا به انقلابى تبديل شده است، وضعيت اقتصادى رژيم هم بدتر از گذشته خواهد شد. اقتصادى كه پس از ٤٣ سال هنوز تك محصولى است و وابسته به نفت است در وضعيت بحرانى دوام نخواهد آورد. بشرطى كه شركت نفتى ها و شركتهاي وابسته به آن دست به اقدامات جدى بزنند سرنگونى عمامه داران زودتر از موعد صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر كه اعتصابات شركت نفت شروع شده است و بازار هم در شهرهاى مختلف ( خصوصا كردستان ) در اعتصاب بسرميبرد هيچگونه اميدوارى به تغيير و حتی جراحى اقتصادِ بيمار ايران نيست. چون از روزهاى نخست، خمينى اقتصاد را بنام “خَر” به ثبت رساند! با وضعيت بد اقتصاد دهكهاى پايين تر ديگر توان خريد ابتدائى ترين نيازمندى هايشان را ندارند، خط فقر به مرز ٢٥ ميليون رسيده است. با وجود بيكارى و گرانى سرسام آور ، مردم خود بهتر از اقتصادانان ميدانند كه هيچگونه جراحى براى اقتصاد بيمار و آلوده ى ايران متصور نيست! مردم خود ميگويند: رژيمى كه مي خواهد اقتصاد ايران را جراحى كند با نداشتن كلاس و بدون برنامه ريزى براى اقتصاد نمى توان جراحى و يا تغييرى در آن بوجود آورد.
در كشورى كه ٧٠ درصد درآمدها هيچ جا ثبت نمى شود و اقتصاد در دست همان ٧٠ درصدي هاست چگونه ميخواهند جراحى اقتصادى كنند؟ با وجود تورم دو رقمى، بيشتر از ٥٠ درصد و با وجود باندهاي بزرگ رانت خوار كه اقتصاد را به ويرانه اى تبديل كرده اند و مسئولين عمامه دار و بدون عمامه ولى بدتر از ولايت فقيه مطلقه ، راه حل هاى هيچكدام پاسخگوى اين اقتصاد بيمار نيستند ، حال چگونه ميخواهند جراحى انجام دهند، مگر با پررويى ميشود جراحى كرد؟ جراحى يك زمان دارد و شرايط لازم را بايد دارا باشد. با وجود جريانهاي رانت و دزدها و غارتگرانى كه سرمايه هاى ايران را بلعيده و مى بلعند، نه تنها جراحى اقتصادى امكان پذير نيست، بلكه شكاف عميق طبقاتي اين اجازه را براى جراحى نمى دهد و وضع فقرا و پابرهنه روبروز بدتر از گذشته ميشود و مرتب مي گويند: سال به سال دريغ از پارسال! اين اختلاف طبقاتى و شكاف عميق تحمل مردم را لُبريز كرده است و امروز نسل دهه هشتادى ها به خيابانها آمده اند تا وضعيت وتكليف خود را با رژيم توتاليتر يكسره كنند« ابراهيم رئيسى » رئيس جمهور اعدام و بزرگتر از «رئيسى» هم نمى تواند اين اقتصاد بيماررا درست كند. رژيمى كه براى وضعيت بى آبى و گرسنگى دعا و نماز را راه حل مي داند بايد به زباله دانى تاريخ سپرد.
در طول اين سالها فقط مسئله حجاب و گشت ارشاد نبوده است ، سركوب گروههای سياسى ، دستگيرى هاى گسترده ربودن نويسندگان و وكلا و قتلهاى زنجيره اى و كشتن دانشجويان و دستگيرى ، ساير سياسيون و دگر انديشان ، اعدامهاي دسته جمعى ، بستن فله اى روزنامه ها و دستگيرى خبرنگاران و گشت ارشاد و حجاب اجبارى و بهشت زوركي … از جنايات اين رژيم فاشيستى مذهبى بوده است . روزى و ماهى و سالى نبوده است كه دزدى و غارت سرمايه متوقف شده باشد . خارج كردن سرمايه ميليونى و ميلياردي به دلار توسط باندهاى بزرگ از كشور يكطرف قضيه است و كمكهاى بلاعوض به لبنان و سوريه ،عراق و گروه هاى بزرگ و كوچك تروريستى طرف ديگر بوده است كه مردم شعار ميدهند” نه غزه نه لبنان ، جانم فداى ايران”. از طرف ديگر مردمان ايران ميدانند عامل تمامى اين جنايات خامنه اى و سردمداران و آتش به اختيارانش هستند كه كشور را در ورطه نابودى انداخته اند.  در هنگامه كنونى ، كه مردم در سراسر ايران به ميدان مبارزه آمده اند، رژيم بر دو پايه همچون گذشته جواب مردم را ميدهد: ١-ماشين سركوب و كشتار ، تنها راهى است كه خامنه اى بر گزيده است. ولى جواب اين سركوبها را جوانان ايران خصوصا دهه هشتادى ها با مقاومت در مقابل گله پاسداران اى داده اند. ٢-پايه دوم، ماشين پروباگانداى رژيم است كه با گروگانگيرى خارجى ها و معاوضه و معامله ميخواهد چاله هاى اقتصادى خود را پركند. بايد گفت؛ مردم، ماشين سركوب را با مقاومت از كار انداخته اند ولى ماشين پروپاگانداى رژیم، هنوز هم كار ميكند و تا زمانى كه غربى ها با مماشات همچون گذشته با طالبانِ تهران برخورد كنند اين روش گروگان گيرى براى جراحى اقتصاد ورشكسته ادامه پيدا خواهد كرد.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *