آیا سپاه پاسداران در ليست تروريستى اروپا قرار خواهد گرفت؟! عباس( بابك) رحمتى

عباس( بابك) رحمتى

سپاه پاسداران يك نهاد و سازمان تروريستى است كه در داخل و سراسر ايران سركوب ميكند. ترور و خرابكارى در خارج كشور ازخاورميانه تا اروپا و حتی از آمريكا تا شاخ آفريقا كارهاى تروريستى خود را دنبال كرده است.اين نهاد تروريستى امروز در پارلمان اروپا كارنامه تروريستى خود را دريافت كرد و در بررسى متممع طرح در ليست تروريستى اتحاديه اروپا با راى قاطع در مرحله بعدى رفت و مورد بررسى قرار گرفت!
سپاه در داخل، دست به قتلهاى زنجيره اى و آدم ربايى ميزند در زندانها قتل و تجاوز انجام ميدهد و سراسر كشور سركوب و جنايت ميكند . قسمت ديگر فعاليت هاى سپاه پاسداران در رانتها و پروژه هاى پولساز است كه مردم را به بسرعت به زير فقر برده است. وقتى اقتصادش را ميخواهد با گروگانگيرى سرو سامان دهد معلوم أست كه آبى براى مردم گرم نخواهد شد.با اين روش اقتصادش سر ازكجا در خواهد آورد؟ امروز صداى مردم از فقر سراسرى در جاى جاى ايران در آمده است. سپاه از صدور نفت وگاز تا اشغال فرودگاه و تا گروگانگيرى تا قتل و غارت اموال مردم دخالت مي كنند.
سپاه در جنگ إيران و عراق هم جنايات بسيارى كرد. از فرستادن هزاران نوجوانان بنام بى ترمز ها به روى مين تا عملياتهاى ناشيانه در والفجر ها تا رمضان ٤ كه با شكست ، بيش از ٢٠ هزار كشته بر جاى گذاشت . پس از جنگى كه عامل اصلى آن خمينى بود سپاه ونيروهاى بسيج به شهرها باز گشتند و ادامه جنايت نه تنها در داخل كشور ادامه يافت كه از مرزها عبور كرده و اكنون تروريسم توسط سپاه پاسداران تقريبا جهانى شده است.
از طرفى، سپاه پس از جنگ ايران و عراق، هم تعداد زيادى از كادرهاى خود را وارد مجلس و ادارات دولتى كرد ، آنها لباسهاي نظامى را از تن در آورده و با كت و شلوار، خود را براى ورود به مجلس و ادارات و دانشگاه ها آماده كردند، بطوريكه امروز تعداد زيادى ازكرسى هاى مجلس را اشغال كرده اند. سپاه، امروز اقتصاد ايران را نيز قبضه كرده است و نبض دلار و طلا را در دست خود دارد، بطوريكه براى مثال در مقطعى، دلار در يك روز پيش از يك ميليون رشد داشت و دلار آمريكا ٩٠٠ تومان گرانتر شد و سكه به بالاى ٢٢ميليون تومان رسيد. ( اكنون ٢٥ ميليون تومان است) امروز سپاه پاسداران، پارس جنوبى را در اشغال خود دارد آنجا كه كلى سرمايه هاى كشور را در خود جاى داده است و مرتب بغارت ميرود و حسابى به مردم پس نمى دهند. پولهاي باد آورده دست که اين نهاد تروريستى را براى ترورهاي گسترده باز گذاشته أست . تا توانسته در جهت ساختن بمب اتم پول تزريق كرده تا رژيم عمامه داران را به بمب اتم برساند.پس از دخالت در سوريه و كشتار بيشتر از نيم ميليون تن در آنجا، اكنون فروش پهبادهاى سپاه به روسيه و استفاده روسيه ازآنها، براى كشتار و خرابى بيشتر در اوكرائين در دستور كار سپاه قرار گرفته است. شايد همين كار، باعث شد اتحاديه اروپا را به واكنش وادارد، تا براى بردن نام سپاه در ليست تروريستى اروپا اين واكتش كليد بخورد. امروز باز كردن نام سپاه براى ليست تروريستى اروپا آغاز شده است ولى تا پيروزى راه درازى است.


سپاه هنوز در ليست تروريستى قرار ندارد!
سپاه هنوز در ليست تروريستى قرار ندارد و مرحله سخت آن در پيش است. متاسفانه بعضى رسانه پايان كار را اعلام كرده اند. در زيرتوضيح ميدهم.
امروز بيش از ٤ ماه است كه از انقلاب ملى ( رنسانس ايرانى ميگذرد ) و رژيم را به موضع ضعيف تر از گذشته كشانده است. اين فعاليتهاي تروريستى سپاه ، اروپا را بر آن وا داشته كه سپاه پاسداران را در ليست تروريستى خود قرار دهد. پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ با اکثریت قاطع آرا به متمم طرح رای داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است تا نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. اين طرح در نشست روز پنجشنبه پارلمان اروپا مورد بررسی قرار گرفت و برای آن رای‌گیری شد و مرحله دوم خود را با قاطعيت پشت سرگذاشت.
براى قرار گرفتن سپاه در ليست تروريستى چهار گام وجود دارد:
١- گام اول ، پارلمان اروپا براى بررسى متمم طرح است.٢-گام دوم ؛ كميسيون اتحاديه اروپا بود كه در آنجا بحث ميكنند كه قاطعانه راى آورد. (پنجشنبه) ٣-گام سوم، راى نهائى شوراى پارلمان اروپا با حضور وزرای خارجه براى قراردادن در ليست تروريستى است. كه قدرت اجرايى دارد. اين مرحله مشكل ترين مرحله است. مرحله اى كه بايد تمام كشورها راى مثبت ارائه دهند. (يونان و ايرلند ممكن است راى منفى دهند) دراينجا مسئله اقتصادى مطرح است كه سخت ترين مرحله است. اكنون اراده سياسى ميخواهد كه بتوانيم فشارها لازم را بياوريم ، مسئول اين مرحله جوزف بورل است كه قصد مماشات دارد بايد گفت ؛ اگر جنگ اوكرائين نبود اينها در آن وادى قبلى بودند. ما ايرانيان در خارج كشور ميتوانيم با حضور در راهپيمايى ها اين اراده سياسى را وارد كنيم كه به مرحله و گام آخر مربوط ميشود. ٤-گام چهارم، فشار هاى مردم در را هپيمايى ها است كه ميتواند اين مرحله سخت را با پشت سر بگذارد. مهمتر از همه نامه نوشتن به وزارتخارجه كشورهاى ميزبان و ايميل و هشتگ به وزارتخانه و پتيشن درست كردن است. ايرانيان خارج كشور بايد سر از پاى نشناسند و با فعاليتها ها خود ازراهپيمايى هايى كه در روزهاى آينده داريم شركت كرده و حمايت كنيم .
سخن پايانى:
اتحاديه اروپا نياز به يك سازمان سياسى و مردمى دارد بايد گفت ؛ كار ما تمام نشده است در واقع كار ما ايرانيان تازه آغاز شده تا اين كشتى انقلاب را به ساحل نجات برسانيم. بايد فوكوس روى سرنگونى باشد اتحاد ميتواند ما را به پيروزى برساند. حميد نورى كه عضوسپاه بود، فعاليت ايرانيان باعث شد كه او را راحت تر محكوم كنند و دادگاه به نفع مردم راى دهد تا همچنان در زندان بماند. با فعاليت هايمان، پيروزى اين مرحله را هم ميتوانيم حتمى كنيم.
پيروز باد انقلاب ملى ايران

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *