بازگشت به هويت خويش- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى

دشوارترین قدم همان قدم اول است. “کوروش بزرگ”
دختران، همه بايد شعرى داشته باشند
كه براى آنها نوشته شده باشد، حتی اگر
مجبور شويم اين دنياى لعنتى را
به خاطرش زير و رو كنيم !
ريچارد براتيگان، داستان نويس و شاعر

نسل نوِ دهه هشتادى با انقلاب زن زندگى آزادى، رنسانسى را بوجود آورد، كه در تاريخ مبارزات ايران و جهان ثبت خواهد شد. نسلى كه ميخواهد پس از مرگش هم مردم بر مزارش نه قرآن بخوانند و زارى كنند، بلكه شادى كنند و شراب بنوشند. اين يك خود بخوبى نيز يك رنسانس است. بدين وسيله نسل جوان ما هويت خود را يافته است و ميخواهد آنرا به دنيا نشان دهد. نسلى كه زاد روز كورش بزرگ را در آرامگاه او گرامى ميدارد و با شاهنامه خوانى مراسم نوروز را در آپادانا برگزار ميكند، ميخواهد هويت خود را به جهانيان نشان دهد. نسل قبلى ما هم كه نامهاي ايرانى را براى فرزندان خود بر ميگزيند و سنتهاي ديرينه مانند سده ، مهرگان و چهارشنبه سورى و… را پاس ميدارد و شعرهاى اصيل ايرانى مي سرايد و آواز شور اصفهان ميخواند و از ماه و سال هاي اسلامى دورى كرده و از نام هاى ايرانى استفاده ميكند ، ميخواهد بازگشت به هويت خويشتن ِخويش دو باره تجربه كند. اما امروز اكنون نسلى ديگر برخاسته است نسلى شجاع و نترس، با شعار” زن زندگى آزادى” بار ديگر رهايى خود را به جهانيان نشان داد بطوريكه مردمان دنيا را از خواب سنگين بيدار كرد. اين نسل سر سازش با كسى ندارد و همچون خورشيد فروزان ، نور را بر تاريكى هاى گذشته مى تاباند. نسلى شجاع و پر انرژى با پتانسيلى بالا چنگ در چنگ با سيستم ولايت فقيه از نوع مطلقه ى آن است .ولايت فقيهى كه در اين چهار دهه ترويج دهنده انواع خرافات ، دروغ ، خدعه و فريب بوده است ، اين نسل دهه هشتادى است ، كه مخالفت خود را با خون و جانبازى در راه آزادى اعلام كرده است و مى گويد:”ما دموكراسى را براى ايران به ارمغان خواهيم آورد”. آنان با افکاری پاک و فطرتی بى نظير در قلب همه جای دارند. اين نسل براى آزادى هرگز هراسی به دل راه نمى دهند و با شعار يا مرگ يا آزادى در كف خيابانها مبارزه ميكنند تا ايران را از كف عمامه داران آزاد سازنند.[١] نسل نو با خردى كه در جوهر انسانى او وجود دارد، هويت خود را باز يافته است و از زشتى و فريبى كه با حاكميت ولى فقيه و پليدى عملكرد آتش به اختيارانش كه در ايران شكل گرفته و بقول خودشان ركورد دار اين قافله هستند دورى ميكند . نسل نو ميخواهد جامعه اى بسازد كه براى همه نمونه و سرمشق انسانيت باشد به همين دليل است تلاش دارد هر چه پليدى و ناپاكى را از خود و جامعه دور كند. نسل نو همه چيز را براى انسانها برابر ميخواهد و با اتحاد و همبستگى ميخواهد، ايران را به دنيا بشناساند. يكدل و يك زبان براى پايداري مقاومتها در صحنه ميماند تا به اهداف خود دست يابد. اين نسل، از كورش آموزگار بزرگ انسانيت ، آموخته و مي آموزد. آنجا كه ميگويد:” همیشه با هم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند. ” نسل جوان، زن و مرد را برابر ميخواهد، زندگى را براى همه يكسان ميخواهد اين نسل بدنبال آزادى كامل كشور است و ميداند آزادىِ عمل سرچشمه شكوفايى استعدادهاست. با آزادى ميتوان براحتى برابرى ( اقتصادى سياسى)و انسانيت را جستجو كرد. “زن زندگى آزادى” حرف اول و آخر اين نسل است اين نسل ميخواهد بگويد با همين سه كلمه ميتوان تغيبر بزرگ ايجاد كرد. نه تنها ايران كه جهان را به بهشتى واقعى تبديل كرد. نسلى كه شادى را سرلوحه كار خود قرار داده، ميتواند به همه چيز اميدوارانه نگاه كند . به زن و زندگى، براى تغيير كهنگى و سنت هاى خرافى و پوسيده و بى مصرف، ميتواند قدم ِنخست خوبى باشد كه نهايتا ما را به اهدافمان نزديك و نزديكتر كند و ما به تجدد گرايى باز گرداند. بدست آوردن هويت خويش پروسه اى را ميخواهد كه انقلاب زن زندگى آزادی، نه هزار و يكشب كه در كوتاه مدت آنرا طى كرد و دنيا اين يكى را شاهكار بانوانِ ايران دانست . جهان تنها تماشاگر نشد و درس بزرگى از آن گرفت. دنيا فهميد زنان و مردان آزادى را بدون گذشت از منافع خود نميتواند بدست آورد. “هر برادری( و خواهرى) که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد، به کار خود سامان داده است.. “[٢] امروز قشر خاكسترى و نسلهاى عقب مانده دهه هاى قبل بدنبال همان هويت بر باد رفته خويش هستند و در چنبره دروغ و فتنه و خدعه گير افتاده اند كه ميتوان با رفتن بسوى انقلاب” زن زندگى آزادى” آنرا كسب كرد. خدايا / اهورامزدا، این کشور را ، از دشمن ، از خشکسالی ( و خشك مغزى) از دروغ حفظ نماید.[٣] از این سخن دانسته می شود که داریوش، از سه چیز بر کشورش بیم دارد : دشمن ، خشکسالی ، دروغ .و شايد هم خشك مغزى.!!
________________________________________
[١]كورش بزرگ
[٢]كورش بزرگ
[٣]این نوشته بر دیوار جنوبی کاخ آپادانا به فرمان داریوش کنده شده است

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *