همکاران

شعر سیاستمداران، جهان ولیانپور

 سیاستمداران جهان ولیانپور   سیاستمداران به دنیا می‌آیند با یک یا دو زن می خوابند چند نظرشان را می‌دهند اگر پذیرفته نشدند مشتی حواله چانه ای   چند اشتباه می‌کنند بمب می ریزند بابت آن عذرخواهی می‌کنند اگر پذیرفته نشد آنقدر جلق می‌زنند تا از ملحفه های خیس بمب فرو …

Read More »

آرزو، جهان ولیانپور

آرزو کاش زندگی بود اما کوتاه نبود مرگ ما این همه زودپا نبود کاش سر بود اما سودا نداشت جان ما این همه غوغا نداشت کاش دل بود اما در قفس نبود مرغ جان اسیر هیچکس نبود کاش مار بود اما نیش نداشت کام ما زهر در پیش نداشت کاش …

Read More »

شادباش گشایش اخترنیوز، محمد علی نژاد

اختر نیوز ضمن سپاسگزاری از همه دوستانی که پیام های پر مهر و سرشار از انرژی برای گشایش این رسانه مولتی مدیا ارسال کردند، با اجازه خود آنها پیام ها را در وبسایت منتشر می کند.   با درود صمیمانه به همه دوستان و هموطنان آزادیخواه و میهن دوست، و …

Read More »

دره خرسان مسجدسلیمان، اسمعیل فرهادیان

دره خرسان مسجدسلیمان محله نشت خیز گاز و نفت متجاوز از ۱۰۰ سال پیش گروه کاشفان نفت ویلیام ناکس دارسی، پس از تلاش‌های زیاد در منطقه جنوب غربی ایران با مشاهده چشمه‌های نفت و گاز در ناحیه‌ای به نام دره خرسان مسجدسلیمان با حفاری اولین چاه نفت و گاز ایران …

Read More »

یکشنبه طنز در کافه آقا مهدی

طنز یکشنبه ها با کافه طنز آقا مهدی دموکراسی با بادنجان! مهدی قاسمی یکی از غذاهایی که خیلی دوست دارم بادنجونه. نه خود بادنجون ها! خورشش منظورمه. ماهی یکی دو بار خورش بادنجون سر سفره من شکمو دیده میشه. من از اون جایی که از پدر خدا بیامرزم یاد گرفتم …

Read More »

خاطرات دوران کرونا، مهدی قاسمی

طنز خاطرات دوران کرونا، مهدی قاسمی صبح که بلندشدم، یه کم گلوم خشک شده بود. اولش توجه نکردم ولی همین که یکهو متوجه شدم که زمان، زمان مصیبت کروناست، مثل برق گرفته‌ها ازجا پریدم و شروع کردم به این و اون زنگ زدن که چه نشستید بابا، من کرونا گرفته …

Read More »