Tag Archives: ابد و یک روز

ابد و یک روز با جماعت ایرانی(حوادث واقعی با پردازش)

 مهدی قاسمی اونروز صبح زود مثل هرروز از خواب بیدار شدم و دوش گرفتم و صبحانه و رسوندن امیر پسرم به مدرسه که برنامه  روزمره من بود البته اگر ماموریت کاری نداشتم. از خونه که زدم بیرون با ماشین سر یکی از چهارراه های نزدک منزلمون در دوسلدورف آلمان، یک …

Read More »