Tag Archives: احمد رضا جلالی را اعدام نکنید

تقاضای جامعه حقوق بشر، پزشکان و کادر پزشکی اتریش برای پیشگیری از اعدام دکتر احمدرضا جلالی

اختر نیوز جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران – اتریش، کادر پزشکی و درمانی اتریش در طی نامه ای به امضای رئیس این ارگان دکتر بهروز بیات و پروفسور سیروس میرزایی از گروه پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، خطاب به همه ی ارگان های رسمی نوشتند که …

Read More »