Tag Archives: اعتراضات

آبان خونین و غرب کر و کور‎، افسانه رستمی

آبان خونین و غرب کر و کور‎ افسانه رستمی یکسال گذشت،  از روزی که مردم به خیابان امدند تا فریاد آزادیخواهی و حق خواهی شان را به گوش جهان برسانند،  اما سهمشان گلوله بود بر سر و سینه . سکوت مرگبار غرب و شرق در برابر اینهمه جنایت و کشتار …

Read More »

فراخوان های گوناگون برای چهلم نوید افکاری و سالگرد قیام آبان از توفان توییتری تا داخل ایران

اختر نیوز، به مناسبت چهلم نوید افکاری، جوان 27 ساله ای که به دلیل شرکت در اعتراضات امرداد ماه 97 در شیراز دستگیر شد و پس از دو سال زندان و شکنجه در شهریور ماه 99 اعدام شد، فراخوان های مختلفی از جانب فعالین مدنی و فعالین سیاسی در داخل …

Read More »

فرانکفورتر روندشاو: دولت ایران می کوشد ناتوانی خود را به غرب نسبت دهد 

دولت ایران می کوشد ناتوانی خود را به غرب نسبت دهد   نویسنده مقاله: سحر سنایی* ترجمه شده از فرانکفورتر روندشاو: اختر قاسمی دولت ایران مردم را با کرونا تنها می گذارد. رژیم ملاها ایرانیان را با ویروس تنها می گذارد. آنها مقاومت می کنند، اما نیاز به کمک های بین …

Read More »