Tag Archives: بابک_رحمتی، اتاق_فکر،رو_در_روی هم

اتاق فكر؛ رو در روى هم – عباس(بابك) رحمتی

عباس(بابك) رحمتی رژيم جنايتكار، با شليك گاز در دبيرستانهاى دخترانه قصد جلوگيرى از ادامه تحصيل دختران را دارد. بيشتر از پنج ماه است كه از انقلاب زن زندگى آزادى ميگذرد ، در اين پنج ماه بيش از ٥٠٩ تن از جوانان جانباز وطن، جاودانه شده اند و بيش از ٥٠٠ …

Read More »