Tag Archives: تاجیکستان

سفر تاجیکستان (دکتر امید مجد)

منسوب به نقل قول از؛ دکتر امید مجد نوروز سال (۱۳۹۳ خ) تاجیکستان بودم. آنجا تنها جایی است که انسان احساس ایرانی بودن میکند حتی بیشتر از خود ایران! از لحظه ورود به فرودگاه دوشنبه که بیت حافظ را بر آن نوشته اند: رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما …

Read More »

نقدی بر کتاب زمین مادران از شهزاده نظروآ، پرده ای از زندگی در شوروی

زمین مادران؛ پرده ای از زندگی در شوروی اختر نیوز، رمان، زمین مادران، نوشته شهزاده سمرقندی، داستان دختر جوانی است به نام مهتاب، که به وقت زاده شدن مادرش او را چون کدوی سبزی می دید و دایه‌اش او را آفتاب صدا می زد. این کدو- آفتاب- مهتاب، بعدها در …

Read More »