Tag Archives: خمینی

عکس روز؛ پسر و نوه ی خمینی از کجا به کجا؟

اختر نیوز، عکس نوشته؛ پسر و نوه ی خمینی سیداحمد خمینی (پسر خمینی)، سیدحسین خمینی (نوه ی پسر بزرگ خمینی) و سیدمحمود دعایی (از نزدیکان خمینی) در حال صرف صبحانه در شهر نجف دهه پنجاه خورشیدی! اینجا شاید چهار پنج سال قبل از انقلاب است. میز صبحانه آن زمانشان و …

Read More »

لنینیست ها خمینی را 15 سال پیش از انقلاب در ماه دیده بودند، چنگیز امیری

اختر نیوز مقاله «لننیست ها خمینی را 15 سال پیش از انقلاب در ماه دیده بودند» به قلم چنگیز امیری نگاهی به بینش لننیست های ایرانی از پیش از انقلاب دارد. او در این مقاله همسویی چپ کمونیست ایرانی را با ارتجاعی ترین قشر جامعه که همان روحانیون شیعه است …

Read More »

41 سال پیش در این روز: فرمان خمینی برای سرکوب مردم کردستان 28 امرداد 1358 +فیلم

اخترنیوز 41 سال از سرکوب خونین کردستان میگذرد. کردستان از همان روزهای نخست پس از انقلاب 57 از جانب حکومت انقلابی اسلامی سرکوب شد. رئیس ستاد ارتش سرلشکر قرنی به دستور خمینی نوروز 58 را با بمباران هوایی برای کردستان به نوروزی خونین تبدیل میکند. تنها 7 ماه پس از …

Read More »

بختیار و مبارزه برای دموکراسی در ایران – همایون مهمنش

بختیار و مبارزه برای دموکراسی در ایران همایون مهمنش   مردم ایران با مبارزات دوران مشروطیت اصل “کلیه قوا ناشی از ملت است” را در قانون اساسی گنجاندند. تمهیدات طرفداران مشروعه و کودتای محمدعلی شاه قاجار برای نفی حاکمیت ملت به شکست انجامید اما چندی بعد دیکتاتوری رضاشاه روند دموکراتیزاسیون …

Read More »

به مناسبت سالگشت درگذشت آخرین پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی، بابک رفیعی

به مناسبت پنجم مرداد ماه سالگشت درگذشت آخرین پادشاه ایران محمدرضا شاه پهلوی بابک رفیعی دست مایه این سطور یادداشت هایی ست که به دنبال پژوهشی در احوالات و چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام پادشاهی در ایران حاصل آمد. پژوهشی که در نگاه اول به نظر چندان دلچسب …

Read More »