Tag Archives: دخت ایرانزمین

شاهنامه خوانی آوا، دخت ایران زمین (فیلم)

#اخترنیوز گوش دهیم به آوا دخت 9 ساله ایران زمین که چه زیبا برای ما شاهنامه میخواند. آموزش تاریخ از طریق شعر و ادبیات کهن مان به کودکان بی شک چراغی ست برای آینده ای روشن … زنده باد پدر و مادرانی که این چراغ را روشن نگه میدارند … …

Read More »