Tag Archives: شهلا_عبقری، ویژگی های انقلاب “زن، زندگی، آزادی” و خصیصه های انقلاب زنانه

ویژگی های انقلاب “زن، زندگی، آزادی” و خصیصه های انقلاب زنانه – به مناسبت روز جهانی زن – دکتر شهلا عبقری

دکتر شهلا عبقری روز جهانی زن، روزی است که تمامی زنان، اقلیت های جنسی و برابری خواهان برای رفع تبعیض جنسیتی تجدید عهد می کنند، دستاوردها را جشن می گیرند و کمبود ها را بررسی می کنند. بیش از صد سال است که جنبش رهایی از تبعیض جنسیتی همچنان ادامه …

Read More »