Tag Archives: فرانکفورتر روندشاو

فرانکفورتر روندشاو: دولت ایران می کوشد ناتوانی خود را به غرب نسبت دهد 

دولت ایران می کوشد ناتوانی خود را به غرب نسبت دهد   نویسنده مقاله: سحر سنایی* ترجمه شده از فرانکفورتر روندشاو: اختر قاسمی دولت ایران مردم را با کرونا تنها می گذارد. رژیم ملاها ایرانیان را با ویروس تنها می گذارد. آنها مقاومت می کنند، اما نیاز به کمک های بین …

Read More »