Tag Archives: مادر

من اين مناسبتِ بى معنا و خالى از محتوا را به زنان و مادران میهنم “خجسته باد” نمى گويم! ف.ا

روز زن و روز مادر در ایران اخترنیوز، در تقویم باستانی ایران، روز  پنجم اسفندماه ’’سپندارمزدان‘‘  روز زن نامیده شده است.  در رژیم گذشته روز زن و یا روز مادر روز 25 آذر ماه بود. بر اساس اطلاعاتی که در ویکی پیدیا نوشته شده است در روز 25 آذر سال …

Read More »

شعر بدرقه، جهان ولیان پور

بدرقه جهان ولیان پوز مادر چه کوتاه بود با تو بودنم چه کوتاه بود زمان یاد گرفتنم  همه اش تا عدد صد بلدم بشمرم  آن هم از بس که با تو  جلوی در می‌نشستم  تا انفجارها  را بشمرم   این سوی پل فرار همیشه به تو فکر می کردم زمانی …

Read More »

شعر – برای مادرم، برای برادرم، پورمزد کافی

پورمزد کافی (منظر) برای مادرم   شب بی ستاره و من بر براده ی شیشه خفته ام بیگاه و بی شکیب تو کجایی؟ اینجا که منم آیینه ها فرو می شکنند یکایک در سکوتی تلخ و عصب در ضجه ی مداوم مرگ رقم می خورد تو کجایی؟ بی سایه و …

Read More »