Tag Archives: نقض حقوق بشر

نامه سپاسگزاری گروهی از ایرانیان جمهوری خواه لائیک به روسا و نمایندگان اروپا در محکومیت جمهوری اسلامی ایران

نامه سپاسگزاری گروهی از ایرانیان جمهوری خواه لائیک به روسا و نمایندگان اروپا در محکومیت جمهوری اسلامی ایران   اخترنیوز، گروهی از ایرانیان جمهوری خواه لائیک با نام و امضای « نهاد هماهنگ کننده ایرانیان جمهوری خواه لائیک در اروپا» در طی نامه ای که به شکل پتیشن در اینترنت …

Read More »

هشدار بی سابقه عفو بین الملل به دولت ایران

اختر نیوز؛ سازمان عفو بین الملل یک روز مانده به روز جهانی حقوق بشر؛ در روز 9 دسامبر در اقدامی بی سابقه در مورد جنایات و کشتار تابستان 67 و همچنین نقض دامنه دار حقوق بشر در ایران هشدار داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ی این روند …

Read More »