Tag Archives: کمونیست

حزب توده و سازمان فداییان اکثریت را بهتر بشناسیم!

حزب توده و سازمان فداییان اکثریت را بهتر بشناسیم! اختر قاسمی گذشته دیگر وجود ندارد، اما بدون دانستن خطای گذشته نمی توانیم حال تصمیم بگیریم تا آینده را بسازیم!  احساس مسئولیتی که در قبال خطای خود به عنوان یک جوان سال 57 که در انقلاب شکوهمند جهل شرکت کرد، باعث …

Read More »

عکس روز، تظاهرات علیه قرنطینه

عکس روز کلن میدان هوی مارکت

عکس روز تظاهرات گروهی از آلمانی ها علیه قرنطینه که هر هفته شنبه ها در میدان هوی مارکت برگزار میشود. تظاهر کنندگان کمونیست ها، فمنیست ها و آنتی فاشیست ها هستند که در چند هفته گذشته هر روز شنبه ها در مرکز شهر کلن علیه قرنطینه تظاهرات کردند. بر روی …

Read More »

فراخوان سراسری کمونیست های آلمان برای تظاهرات علیه قوانین قرنطینه

فراخوان تظاهرات سراسری کمونیست های آلمان: شنبه گذشته کمونیست های آلمان به همراه گروه آنتی فاشیست ها که به “آنتی فا” معروفند، تظاهراتی علیه راست های افراطی و همچنین برخورد پلیس و قوانین قرنطینه در میدان هوی مارکت کلن بر پا کردند. آنها چند روز پیش از این هم تظاهرات …

Read More »