حمایت بیش از هزار شخصیت و کوشنده فرهنگی سیاسی از کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی

حمایت بیش از هزار شخصیت و کوشنده سیاسی و فرهنگی از داخل و خارج از کشور از
بیانیه
از کارزارِ جهانیِ برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، ودادخواهی درایران حمایت کنید !
هموطنان دردمند
وجود زندانی سیاسی و عقیدتی درجمهوری اسلامی سرشت آزادی ستیزی و وستمگرانه این حکومت را بازمی تاباند. هم اکنون شمار زیادی زندانی سیاسی و عقیدتی، دگراندیش و فعالان حرکت های صنفی و مدنی، زنان ومردان آزادیخواه، با اتهام ها و “جرم” های ساختگی، واهی و بی اساس، دردادگاههای فرمایشی محکوم به حبس های سنگین شده اندو شرایط سخت و جانفرسائی را در زندان های جمهوری اسلامی می گذرانند.
در حالی که اختناق، فقر، بیکاری، کرونا، انواع و اقسام فسادهای مالی و اخلاقی درمیهن ما بیداد می کنندو فسادو تبهکاری سران حکومت، مردم ‌ومیهن مارا در یکی از سخت ترین دوران تاریخ اجتماعی ایران قرار داده است، دستگاه سرکوب و قوه قضائیه غیرمستقل و تحت امررهبرهمچنان با گستاخی  به احضارها، بازداشت ها، اعتراف های اجباری، صدور و تایید احکام حبس و اعدام برای آزادیخواهان، عدالت جویان، معترضان و دادخواهان ادامه می دهند.
وضعیت نامناسب و نابسامان بهداشتی و درمانی زندان ها به ویژه در شرایط کرونائی، همراه با شکنجه های روانی و جسمانی، زندان ها را به قتلگاه انسان های آزادیخواه و مبارز و مردم بیگناه بدل کرده است. به نظر می رسد  که مسئولان حکومت اسلامی که کشتارهای جمعی واعدام وترور هزاران زن ومرد آزاده ایرانی رادر کارنامه سیاه خود دارند هم اکنون سیاست مرگ تدریجی را برای همه زندانیان سیاسی در پیش گرفته اند، در حالیکه شکنجه واعدام برخی از آزادیخواهان و عدالت جویان ومعترضان نیزهمچنان ادامه دارد.
هموطنان عزیز
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی با مبارزه در راه دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشردرایران گره خورده است. بیائیم برای دستیابی  به  آزادی زندانیان و دادخواهی چند ده هزار زن و مرد، پیرو جوان و کودک ایرانی که بدست سران جمهوری اسلامی بقتل رسیده اند، صداهای پراکنده ونارسای خود را به صدائی واحد، رسا وقدرتمند علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تبدیل کنیم وبا برپا نمودن یک کارزار دائمی جهانی به حمایت از زندانیان سیاسی-عقیدتی وخانواده های آنان برخیزیم.
ما از شما هموطنان آزادیخواه وعدالت جو، شهروندان آزاده ایرانی، زندانیان سیاسی سابق و تمام ایرانیان دردمند ومصیبت دیده دعوت می کنیم ضمن امضای این فراخوان برای آغاز کاری با برنامه، سازمان یافته و فراگیر تدارک یک نشست و گردهمایی ملی را در راستای یاری رساندن به آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و تحقق خواسته های جنبش دادخواهی فراهم آوریم .
اگر اراده کنیم می توانیم صدای دادخواهی مردم ایران وآزادی زندانی سیاسی را درجهان طنین افکن سازیم.
با احترام
20 تیرماه 1399
10 جولای 2020
آ :
 آهنگری کاوه – آصفی حمید – آل رضا تقی – آل احمد محمد – آزرم نعمت – آذری زهره – آشوری علی – آقازمانی  مهدی- آذرپاد محمدرضا – آزاد آینده – آبتین آیینه – آموزگار سید نادر – آبادان توران – آذرافروز ناصر-
الف:
احراری ابراهیم – امانی الهه – اعتمادی حسن – اعتمادی مریم – انتصاری شهلا – انتصاری ناهید – اشکان فرید – جمشید انتصاری- ابراهیم زاده بهنام – اقدسی باهره – اکبری شایسته – اروند شاهین -احمدی شهناز- احمدی فرزانه – احمدی یسنا- ارجمند مهین – اسفندیاری سمانه – الماسی نسرین – اشرفیان سیما – احکامی شاهرخ –  افشین جم افشین – افراسیابی شراره –  افشین جم نازنین –  احکامی ناهید – الله وردی محمد – افصحی حسین- امینی مسعود – امیری ناهید- امید مهر علی اکبر- اوجی علی – افتخاری جمال – اکبری داوود – اکبری فرهاد – الهامی رحمت الله – اخوان مجتبی – اسحاقی مسعود –  استهبان هومن – امینی ارمکی  اکبر- اروجی ایرج – اسدی هوشگ – اسدی بهمن – سارا اسدی – اسفندیارمذ شیرین – امیدی سعید – ایمانی راد جمشید – ارس کمال – ادیب بردیا – اغنمی رضا – اسکینی میترا – ابراهیم زاده مهدی – انور جمشید – انصاری وهاب – ایرانی ناتالی – ابوذرخانی تورج -اصلانی بهرام – اهدائی سیف – ابراهیمی پوران – انداچه خلیل – اسلامی حجت – استعدادی شاد مهدی – انصاری هوشنگ – انصاری رضا – انصاری ایراندخت –  امیری ممد امید – اصفهانی مهران – اصولی فرید – امینی لادن – ایزدپناه تورج – امجدی کورش – ارشاد اردوان – اسکندری اسکندر- الماسی نسرین – امینی هاشم – ابراهیم زاد عیسی – ابراهیم زاده موسی – احمدلو داوود – اهری مریم – انصاری مقدم  محمود- بهمن انواری
ب:
بختیاری منوچهر- بیضائی نیلوفر- باوند گشتاسب – بستجانی عشرت – بوستجانی فرزین – بهرامیان بهرام – بیرگانی ژاله – بدیعی وحید – بدیعی رضا – بهبودی محمد – برزنجه محمد – بهبودی امیرحسین – بدری محمود – برزگر سمانه – بلدی یدالله – بزازی نسترن – بی آزار حمید – بختیاری خسرو- بهبهانی سیدمحمدحسن – بوداغی کمیل – بهارآرا مهرداد – برزو علی – بابک محمود – بازرگان بابک – بازرگانی رضا – باقری رضا – بیگلری امیر – برهان ارژنگ -بندری خسرو- بهمن پور میترا
پ:
 پورفاضل گیتی – پهلوان عباس – پویا حسن –  پهلوان عسل – پورعبدالله فریده – پورعبدالله سعید – پل ناصر- پارسا کورش – پورنقوی علی – پارسی بهمن – پارسیان یداود- پورابراهیم نیما – پورولی احسان – پیرزاده رضا – پورجانکی حسین – پرویز مهدی – پیام زینا – پارسانژاد سهراب – پرداز حمید – پوروالی احسان – پرکار مینا – پارسائی کامران – پادبان سلیم –
ت:
تهرانی آرش – ترابی محمد – توانا اصغر- تقی زاده ایرج – تورانی آرش – تقدیری محمد- تدین هرمز
ث:
ثابت فرشته – ثابتیان خجسته – ثابت راسخ  سهیل
ج:
جلالی اکرم – جهان آرا جمال – جهش ناهید – جلال زاده سعید – جعفرزاده رضی – جیلانی بهیه – جان محمدی  شکوفه – جعفری حسین -جهانگیری گلرخ
چ:
چمن آرا سهراب – چالاک فرانک – چاوش سیاوش – چوبینه بهرام –
ح:
حسین بر رضا – حدادی زاده  پرویز- حقیقی مینو- حاذق سیما – حاتمی عیسی خان – حق شناس محمدباقر – حیدری محمد رضا – حقیقی پژمان – حسین زاده جعفر – حمید زاده شفیقه – حیدری شهین – حسینی حمید – حجت علی – حجاریان اکبر- حنیفه(طباطبائی)یاسمن – حدادعادل شهین
خ:
خلیلی بیژن – خدیر امیر- خسروی سپهر-خسروی محمد رضا – خلف اسفندیار – خدادادی رحیم – خلیل سودابه – خورشیدی مراد – خونساری محمد رضا – خطایی ابراهیم
د:
دوستدار غلام – دوشکی عبدالستار- دانشگری رقیه – دریانی حسین – دولت آبادی حسین – درویش پور مهرداد – دریانی دٌری – دوستدار ایرج – داودی آوا – دینی پروین – دوائی خسرو- دهبان مجید – دهبان وحید – دژآلود مریم – دارابی داریوش – دیداری یعقوب – درتاج نیک – دهقانی ندا – دلجوان کامبیز – دولتی هومن
ذ:
ذوالفقاری نادر- ذوالفقاری مهدی – ذوالقرنین اکبر – ذاکری فریده –
ر:
رحمانی نژاد ناصر – رضائی فاطمه – راحمی پور راحله – رادبوی علی – رخشانی ریموند – رهنما سعید – رحیمی حمید رضا – رحمتی مریم – رجبی محمد – رحمت ماریا – رحمت مهری – رهگشا حشمت – رستمی کاووس – رفیعی مهوش – رفیعی زهرا– روحانی فلور- روحانی محمد رضا – رفیعی هنگامه – راسی فرید – رحمانیان کمال – روحبخش خسروشاهی  احمد – رضاوند مهرداد(مصطفی)- رضا زاده نیما – رودکی میثم – رأفت احمد – رئیسی نسرین – رئیسی خدابخش – رادپور منوچهر- رحمانیان علی – رنجکشان ابراهیم – راسخ هایده – رستمی شهاب – رستم پرویزی- رستانی علی – رشیدی شیوا – رحمتی عباس(بابک)
ز:
زعیم کورش – زرهی حسن – زهتاب حسن – زهرائی محمود – زمانی مهدی – زراسوند حسین – رفیعی فروغ –
ژ:
س:
سپهری فاطمه – سنجابی بهزاد – سرابی شهناز- سجودی غلامرضا – سلیمی استر- سلیمی سهیلا – سلیمی علی اصغر – ستوده بهروز – ستوده لاله – ستوده محترم – ستوده نازنین – ستاری مکّرم – سپهری احمدرضا –سپهری مهران – سپهر پروانه – سلاحی ساموئل – سلطانی قدرت الله – سلیمانی محمد – سمیری پریا – سمیری مسعود- سفری نسب مسعود – سفری پرویز – سرشار بهروز- سیدعسکری مهرداد – سروی جمال –
ش:
شعله سعدی قاسم – شیرازی حمید – شجاعی ناهید – شکری صدیقه – شهابی محمود – شکری مریم – شیرازی فرشته – شیرازی علی – شجاعی صائینی ناصر- شهابدین مرسده – شهابدین مرجان – شاهین پر ناصر- شهابی عطاالله – شوشتری محمود – شفیعی ثریا – شیشه چیان مراد – شایسته محسن – شمس محسن – شمس احمد – شجاع احسان –
ص:
صنیعی فر فرح – صفرزاده اسماعیل – صارمی فریبرز- صفائی  آزیتا – صوفی فرهاد – صفوی بدری – صمیمی بهزاد – صمیمی بهروز- صالح فرید – صدیق جعفر- صفری بابک – صفائیان مهران
ض:
 ضیائی تورج، ضرغامی پرویز
ط:
طبرزدی حشمت الله – طاهریان هنگامه – طالبی اشکبوس
ظ:
ظفرمهر مهریار- ظروفچی رضا- ضابط حمید
ع:
عبدوس احترام – عابدی اصغر- عبقری شهلا – عبقری سیاوش – عاشوری محمود – عصاری سعید – عباسی باقر – عقیلی محمد -عارف بهروز- عزیزی نازی – علی اصغری محمد صادق – علیزاده لسانی محمود – علی زاده فخر آباد مهدی –  عمرانی بهشاد- عالی نژاد احمد- علیزاده محمد- علیزاده مصدق
غ:
غلام آزاد داود – غلامی آذرحسین –
ف:
فرج زاده حوریه – فرح اندوزفریدون – فارسی محمد –فرجی حسین – فرجی سیاوش – فرجی منصور- فرد رضا – فرهادی عارفه – عبدلعلیان مرتضا – فاطمی خشایار -عابدینی مهتاب – فرهادی مارال – فاضل سمیرا – فاضل سیامک – فاضل علی – فرنژاد رضا – فرید سیامک – فکری علی – فرزین کورش – فرهاد بیژن –فروزش رضا – فارسانی عباس – فرهاد ناهید
ق:
قربانیان نگار- قائم مقام کامبیز- قصیم کریم – قوامی پرویز- قندهاری جولی – قلی زاده انیسه – قلی پور حسین – قاسمی اختر- قاسمی علیرضا – قائمی مهوش – قلیائی باقر – قاسمی وجیه – قدیری خسرو- قاسمی فرهنگ – قریشی نیلوفر- قهرمانی حمید – قائم مقام محسن
ک:
کاخساز ناصر- سعید کاظمی- کریمیان اکبر- کمالی اعظم –کشاورز اعلا-  کشاورز فریبا – کشاورز بیژن – کوثری حمید – کوثری داوود – کوثری رضا – کیانزاد حسن – کیانی امیر- کیانی کیوان – کیانی نسترن – کاشفی رضا – کار صادق – کابلیان فرخ – کرمانشاهی نرگس – کلهر سیامک – کجوری امیر- علی کامرانی – کرا گری حنیف –  کشاورز بهرنگ
گ:
گلنام کورش – گوشه علی – گلستان نازیلا – گرشاسبی مجید – گلبابائی حمید- گلبابائی مجید – گلرو مهدیه – گلشاهی سهیلا – گوهرزاد رضا – گلشاهی حسن – گلشن منوچهر- گیلانی فرشاد – گرگین منوچهر- گنجی حسن
ل:
 لسانی جواد – لعالی نادر- لاریمی علی – لقائی پرند – لقائی جهانگیر- لاریجانی هما
م:
مفتی زاده اسماعیل – ملکی فاطمه – مالکی فر صدیقه – مریدی رضا- میرستاری انور- شکرائی الهه – مشعوف احمد – میرزادگی شکوه – معارفی اکبر- معارفی زهرا – مغیثی هایده – منفرد زاده اسفندیار- مؤمنی اکرم – میرزائی رؤیا – ماسالی حسن – مشفق حسین – ممتاز امیرهوشمند – مرادی فرامرز- مغبلان نادر- محجوب مازیار – مهرآسا علی – مهرآسا بهجت – مهرآسا افشین –  مهران هما- ملکوتی سیروس – مؤیدی منصور- مظاهری عباس – محمودی بیژن – مشتاقی مرتضی – مهمنش همایون – مبشری بهمن – مستوفی مهرنوش – محمدی منوچهر – محمدی رضا – محمدی خبازان محمد – مختاری پرویز- مقدم رضوان – محمدپور عبدالباسط –  مسیح پورسیامک – مسیح پور شکرالله – مکی پور حسین – منجزی علی – میرعمادی بیژن – میرعمادی دلارام – مگناتون مری – مرتضائی قاسم – محبتی زاده اکبر- مبارکی نیک – ملکی کیوان – مصلی نژاد عزت – مهجوریان محمد رضا – میرفطرس علی – محی الدین زرین – مقدم مو- ملک پور شهرام – مرزبان گرجی –  ملک محمدی مرتضی – موسوی مریم – محمدی محمد- میرسلطانی سید محمد – مرتضی نیا علی(روماک)- مبین رضا – هوشنگ معینی
ن:
نوری زاد محمد- ناصری سحر – ناصری سپیده  – نقره کار مسعود – نقره کار امید-  نایب هاشم حسن – نهرینی مینا – نهرینی هانری – نژاد محسن – نقاش آرین – نیایشی شهرزاد – نوابی سیاوش – ندیم پور ثریا – نیکوکارنیکو- نصیری غلام – نجاتی احمد – نیکی مرتضی – نعیمی عالمه – نوری حمید – نیکمراد حبیب – نیکمرام محمد – نصرتی اصغر- نگهبان رحیم – ناجی حبیب زاده فرشته – نصر نیما – نوائیان داوود – نوش آذرحسین – نیروئی دارا – ناوی پرویز- نیک مراد حبیب – نیک مرام آریا – ناظمی پوران – رضا ناجی
و:
وحدانی احمد – وافی علی – وجدانی عطائیه – وکیلی علی – ورجاوند کی پرویز- ورزگر شیده
ه:
هنرمند طاهره – هادی مینو- هاشمی زینت – هاشمی تقی – هارونی سمیرا – هرندی ابراهیم – همایونی بهزاد –
ی:
یاسائی فرشید – یوسفی فریده – یوسفی ولی الله – یعقوبی مریم – یعقوبی ندا – یزدانی علی – یحیوی آزد رحیم – یاشار سوزی –
****
آ:
آبکناربهمن – آبشار ایرج – آل علی محمدمهدی – آزاد ویکتوریا – آرین بهزاد – آذری فرهاد – آزرم هیوا – آصفی فرزین – آشوغ محمد رضا – آذربهاری وفا – آباب رضا – آقازمانی مریم –  آذری جواد- آرامی علی – آذر شیوا- اردبیلی علیرضا
الف:
ایجادی جلال – اسدی جمشید – امیدوار منوچهر – اعظمی نیکروز-  احمدی مهرداد – البرزی آرمان – اردوانی کوکب – افروغی حسین – امامی بهرام – اعتماد رامین – اهوازی سجاد – ایازی شهریار – احمدی پروین – امیری امیر- اصفهانی رضا – امیر شاهی رضا – ارشادی زهره – انصاری نیره – امانی سحر – اسکوئی رامین – امینی هاشم – انتصاری جمشید – اروند سینا – الهی محمد – امین ندا – امیرعلائی نوشا -ابراهیم زاده باقر – ایل بیگی شهلا -ایلائی عباس – ادیب رویا – ادیب سپیده – ارجمند کاووس-  ارابی آفرین- الفت مسعود، ایرانی الهام- ارغوانی اسماعیل – ارسلان محمد- آذرخش فریبا-  آژنگ ناهید- محمود انوشه- ایرانی جمال
ب:
بیات بهروز – بهبهانی رودابه – بابکی محمد – برومند رضا – بدیعی حسین – بهارآرا مهرداد – بهرامی صبا –  فرشته بهرام نژاد- برزین رضا- بهره مند حبیب – بروجردی غلامحسین – بذرافشان نصرت – بداغی نسترن – بندری جواد – برمکی  اسفندیار – بلوچ عبدالقادر- بهرامی قاسم – باقر زاده هاله – برومند رضا – اعتماد رامین – بابکی راد محمد- باقرزاده هاله – بیات محمد رضا –  بدیهیان هما – بازیارعیسی- بداغی مریم- بهره من حبیب- بنائی مریم- بختیاری آذین
پ:
پرستوئی امید – پویه محمود – پور توسلی نفیسه – پورمحمدی مهین – پرداز حمید- پزشکی مکائیل – پیمان منوچهر – پالیزی شهین – پاشائی راد پریسا – پولی ناصر – پیمان عارف – پاینده عباس- پیروی کامران – پورمحسن مژگان – پزشکی کامران
ت:
توکلی کیانوش – تدین هرمز- توانمند بیتا – توسلی هانیه – تبریزی منیره – تراب زاده علی- ترکمن محسن – تفاوتی یوسف – توحیدی محمدعلی – تدبیری تورج – تابش فرهاد – تهرانی بابک – تاجبحش پرویز
ج:
جزنی میهن – جلالی (م سحر)محمد – جمشیدی مهدی – جیحونی سارا – جاذب حمید – جوزانی جعفری زیبا – جمال زاد شهریار – جعفری حسین – جوراب باف اسماعیل (فاضل) – جوادی ایرج- جمشید نوری فاطمه
چ:
چراغی علی اکبر – چنگیزی پگاه – چاووشی صنم – چگینی زهره – چهارمحالی جهانبخش
ح:
 حسن زاده پیروز – حیدری بهنام – حسینی فاطمه -حسن زاده ابراهیم – حقیقی – حبشی منیژه – حکمت میترا -حمیدی شراره – حقیقی بهزاد- حبشی منیژه – حیدری شهین – حسن پور رضا – حیدر نژاد سیف – حیدری حسن- حدادی رضا – حبیب ربابه-  حصوری علی- شیرزاد حمید- حسن زاده رئوف
خ:
خادم جواد – خیاط باشی  حسن -خرم آبادی رستم – خرمی سیما -خرمی نوشین – خرمی صبا – خطائی ابراهیم – خاموشان بنفشه – خورمهر نادر – خلج ولی –خجسته مونا – خوشچین مهناز- خاچاطوریان کاترین
د:
دستمالچی پرویز – دوراندیش مرید- دانشور دانش – دانا مینو – دنیوی جمیله – داودی  بهرام – دارابی جمال – درویشی کاظم – دریانی رها – دارستانی کیانا – رافعی حجت – دانیال استخر- دهلانی حیدر- دشتی سلامت- دهداری پور شهناز – درّی سمن –
ذ:
ذوالقدر علی محمد- ذوالجلال سیدمحمد رضا –
ر:
رکنی فرهمند –  رحمانی تقی – رشیدیان جهانشاه – رئیسی رسول – رزاقی پور سیروس – رضائی رضا – رضائی نوید- روزبهان رزا -راد ترانه – رضائی آصف – رخش سوسن – رمضانی زاده حسین علی – رستگار مارال – رستمی بهنوش – روشنی مهدی – رحمانی عادل – رضائی پژمان – رستگار بیژن – رستگار حسن – رستگار اصغر -روستائی فرزانه – رودکی میثم – رنجبر فرحروز- رادبوی حسین – راد فریده – رئوفی سیامک – رحیمی پروین
ز:
زارعی قنواتی اردشیر – روش هایده – زیارتی شیلا- زاهدی پور احمدعلی – زمانیان محسن – زند سروا- زمانی حسن – زمانی رویا- زرگر جلال -زمانزاده هرمز- زرگریان ژولیت
ژ :
س:
سلیمی ماشالله – سلیمی سهیل – سلامتیان پروانه – ستاری سهیلا – سلیمانی محمد – سراجی مجید- سحری امید- سیگال  مینا – سودمند شاهین – سمیعی بدرالملوک – سراج عبدالعلی – ساربانی خداداد – سبزیان احمد – ستاری عبدالغفار- سامانی پریسا – سام نژاد آرش – سعادتی ایرج – سرحدی زاده فاطمه –  ساروانی آذرخش – سلطانی حبیب – ساکی بیژن – سجادی مینا- سیمایی مهر سیما-
ش :
 شاهیده بهروز – شیرازی علی – شاهمرادی مریم – شاهینی سیما – شاهین پور زهرا – شهابی سروین – شهنوازیان ملودی – شمس سعیده – شجاعی مریم – شهیدی بهجت – شاه حسینی رضا – شریفی مهراندخت – شام بیاتی رحیم – شمیرانی امیراردشیر- شمشیری محمود- شاملی یونس
ص:
صدیق یزدچی محمد – صبوری پریسا – صدری فرشاد – صدرزاده ابوالقاسم –  صادقی مینا – صالحی توران – صادقیان ابراهیم – صادقی نبی الله – صادقی نیکی – صلواتی شمی – صمدی زری- صادقی پور(پورملکی) خسرو- صدر عبدالرضا – صبری سیمین – صبا زاده خسرو
ض:
ضیغمی سهراب – ضابطی حسنعلی –
ط:
طالعی جواد – طارانی راحله – طوسی نژاد میرمحمد- طیوب مینا – طاووسی  ضیاالدین- طاهباز امیرخسرو- طیاری فروغ – طاهرزاده پرویز – طبری روشنک – طالبیان فریبا – طهماسبی فریدون – طباطبائی فاطمه –
ظ:
ظفری قربانعلی- ظفرزاده روژین – ظهیرنژاد پروانه – ظهوری فرهاد – ظن نسرین –
ع:
علیجانی رضا – علوی رضا – عزیزخانی یپرم – عسکری اردشیر – عقیلی جواد – مهرداد – عابدینی مهتاب -عقیلی مهرداد – عطائی کیان -عطائی سلماز – عرب زاد حسن – عبدالله زاده یوسف – عالمی  امیرهوشنگ – عموئی معصومه – عباسپور شهره – عظمیان سعدی – علی نژاد سیسان بهروز- عبدلی کاوه – عربی افشین – عرفانیان آزاده
غ:
غیرت پور احسان – غیور سینا – غفاری امیرحسین- غضنفری حمید – غزنوی عزیز- غلامی شهناز- غفوری سینا – غیبی زاده احمد –
ف:
فرهنگ منصور – ف م سخن – فاطمی شهلا- فاتحی علیرضا – فکری علی – فرزانه نجوا – فریان حسین – فاطمی میترا – فولادی فیروزه – فصیحی علی- فومنی محسن -فلاوردی ایراندخت – فتاح علی – فیض بخش روژان – فرشباف فرزانه – فدائی  نازنین – فیضی شهاب – فروغی احمد-  فاطمی مونتی- فتاحی اصغر – فروزی نادر-
ق:
قضائی مهدی – قربانی محمود – قریبی عباس – قادری ژاله -قادری آناهیتا – قنبری قاسم – قره گزلو عباس – قجر ناهید -قهرمانی شیرین – قویدل بهادر – قربانی بهروز- قدیری محمود – قادری محمد امین – قربانی محمود – قریشی قمرالموک – قریب  جهانبخش – قماشچی ابراهیم – قاضی هلاله – قاضی پروانه- قنبری شیرین- قنبری فرزاد
ک:
کردوانی کاظم – کریمی بهزاد – کاویانی مهناز- کاوه نژاد فرهاد – کریمی شبنم – کریمی مصطفی – کوهیان مرجان – کوهیان میترا – کچوئی سیاوش -کاشانی شاداب – کاظمی رحیم – کرمی بهناز- کلانتری حبیب – کازرونی جمشید – کرباسی غلامعلی – کیانی اصغر – حیدری  کشیش رسول – کرباسی پدرام – کریمی رضا – کوهرنگ سیاوش – کامرانی فرامرز – فولادی فیروزه – کیانی توران – کلهر شهرزاد – کاتبی رضا -مینا – کمالی احمدعلی- کیومرثی علیرضا – کردونی جمیله – کاویان سپهر- کاویانی کاوه – کاردان جلال – کفاش حسنعلی –  کریمی مهدی
گ:
– گلعنبر ژیلا – گلکار سروش – گلزار رحمان –– گرمارودی سهیلا – گشتاسبی پرویز – گرگین پور منوچهر – گلچین شهرام – گرگانی رودابه – جهرمی گلنار- گلستانه مهین
ل:
لاجوردی حسین -لاری سوسن – لرزاده محمدکاظم – لواسانی زهره – لاله زاری بهفر – عاطفه لالامند – لاسکانی  یوسف – لولاگر قربانعلی –
م:
موسوی کاوه – مختار تقی – مهر بیژن – محمودی امین – مجیدیان سپیده – مرادی امیرعلی -مرادیان اکبر – موسوی هاشم – معمری سارا – مددی سیروس -مسعودی امیر – مرتضائیان زرین – مینا آرش – مصطفوی علیرضا -مصطفوی حمید رضا – منفرد علی – مجتهدزاده کیوان – مهدیان منصوره – مختاری احمد رضا – مولودی بختیار – موسوی ناهید – محبوب سینا -محجوب سیما – مصطفوی اسماعیل- نیما مشعوف – یلدا مشعوف – لیلی مشعوف – انوشه مشعوف – مقبل عبدی – مردانی لهراسب – مفیدی خدیجه – مرعشی یوسف – محمودی معصومه – محبی زاد علی – موسوی عادل – معظمی  بهرام – مظفری کیومرث – مهرسیما  سیما – موسوی مهرنوش – مارسلو مانتیان  توماس – محسنی لیلا – محمدی میترا – معبود شیوا – محسن وند سیروس – محبی پیروز- معتمدی شاپور- محجوبی مجید – محققی محمود – مریدی حیدری ساقی – مازندرانی  علی اکبر – محسن پور پرویز – مهدیان پور مرضیه -محسنی فائزه – میر بلوچ لشکر- مرتضائی مالک – مهدوی سعید – میزائی احمد – محمدی فرزانه – مهنوش ربابه -حبیبی محبوبه – مهدوی آرش
ن:
نمازی عبدالحمید – نامدارنادر- نیارضا محمد حسین – نوروزی مینو- نیبی کیومرث – نورمحمدی مهدی – نیلی فر بهاره – ناظم منیژه – – نیکخواه زهرا – نوائی آذر- نادری سیامک – نیکی مرتضی – ندیمی فر خورشید  – نورآبادی حسن – نصرتی اصغر- نظرگاهی اقبال – نوروزی فرانک – نوری مریم – نظامی داریوش – نورمحمدی صادق – نکوبخت نسرین- نورمحمدی احمد – نعلینی رضا
و:
واحدی پور ایرج – ولی زاده کاظم – واعظی زاده  شمس الدین – ورقائی پژمان – رؤیا وکیلی –  فرناز وکیلی – واثق محمد رضا – وزیرپور بهزاد – ولی فرهنگ – وحدت خبیری منیره – ورقابی بهروز- ولی اوغلی تونیا –
ه:
هودشتیان عطا – هوشیاران مهری – هادوی هرمز – هیراد امیر بهمن -همتیار امیر- همایون نژاد احمد- هوشمندزاده سپیده – هادیخانلو فریبا – هنرمند مهسا
ی:
یاسینی فرامرز- یارمحمدی داریوش – یارعلی مهدی – یارعلی منیژه – یمانی بهمن -یوسفی فریده – یوسفی مهدی –  یوسفی منصور – یعقوب وند علی – یاردشتی  سلطان – یاوری یاشار- یگانه سارا- یگانه نصرت
 امضاها ادامه دارند .
Facebook Comments Box

About اختر قاسمی

فرزند نفت ام. در گچساران بدنیا آمدم و در مسجدسلیمان شهری که با نفتش، با شیره ی جان خود و مردم مهربانش ایران نوین را ساخت، بزرگ شدم. از سال 1984 در خارج از کشور زندگی میکنم. در آکادمی هنر در اشتوتگارت تحصیل کردم و بیش از سه دهه است که به کار رسانه، عکس و فیلم و فعالیت های فرهنگی و حقوق بشری مشغولم. به امید آزادی و برقرای دمکراسی در میهنم زنده ام و تلاش میکنم. آرزوی دوباره دیدن شهر عزیزم را دارم و دلم برای شقایق ها و کوه های شهرم خیلی تنگ شده ....

Check Also

آگهی گردهمایی کلن بیاد جانباختگان67 و همه قربانیان چهار دهه گذشته

بار دیگر در کلن بیاد جانباختگان سال ۶۷ و همه جانباختگانی که در طی ۴۳ …

برای آزادی زندانیان سیاسی: بیانیه مادران دادخواه برای امضا

زندانیان سیاسی در ایران باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند! مردم شریف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *