آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

دکتر حسن ماسالی

از زمان بقدرت رسیدن خمینی تاکنون،دههاهزارنفر شکنجه،اعدام و قتل عام شده اند.

دهها هزارنفرهنوزدر زندانها بسرمی برندوتمام آزادیهای فردی واجتماعی پایمال شده اند.

از خصایل برجسته این رژیم، جهالت، جنایت، وغارتگری است و بیش از نیمی از مردم ایران در فقرو آواره گی بسر میبرند واز داشتن بهداشت ، درمان، و مسکن محروم هستند.

برخی از  کوشندگان وسازمانهای سیاسی داخل و خارج از کشور، سالها است که کوشش بعمل می آورند با ” نصیحت”، سردمداران این رژیم را به اتخاذ روشهای انساندوستانه و دمکرات منشانه تشویق کنند!!! اما تاکنون به نتیجه ی مطلوبی نرسیده اند!

حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا مردم ایران و ازجمله مبارزین سیاسی، باید طبق خرافات اسلامی،تمام این مشقات و جنایات را بعنوان ” تقدیر الهی”، با فرومایگی  با خود آ زاری (مازوخیستی ) بپذیرند !! و برای نجات خویش منتظر« ظهور امام زمان ” باشند!!!

یا اینکه ، میتوانیم با اتخاذ تدابیر سیاسی- تشکیلاتی- مبارزاتی، به ا ین فرهنگ عقب ماندگی ومناسبات جنایتکارانه و غارتگرانه خاتمه دهیم ؟

راهکارها برای مقابله با حکومت جهالت- جنایت – فاشیستی – اسلامی کدامند؟

ما بعنوان مدعیان مبارزه در راه دمکراسی خواهی و لائیسیته …چگونه میتوانیم بپذیریم که خودمان و مردم دردمند ایران، قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشند؟!

مخاطب من عناصر و محافلی نیستند که ” بند ناف ” آنها به جناح بندیهای رژیم وصل میباشد و از مکتب خمینی ارتزاق میکنند.

مخاطبین من عناصر و محافل صادقی هستند که “سیاست صبر و انتظار” در برابر فاشیسم اسلامی، و یا “سیاست نرمش (تحت لوای عدم توسل به خشونت) در برابر این رژیم جنایتکار اتخاذ کرده ا ند !!!

براین باورم، اگر از توانائی و درایت کافی  برای مقابله با فاشیسم اسلامی برخوردار نیستیم، حق نداریم راهکارها ی تسلیم طلبانه را که موجب قربانی شدن مردم میشوند مطرح کنیم. و باید به سیاست بازیهای تسلیم طلبانه خاتمه دهیم!!!

براین باورم که پایبند بودن به مبانی دمکراسی خواهی ، با ین معنی نیست که ” قربانی بی آزاری در برابر فاشیسم اسلامی  باشیم!!!

بنابراین، برای پایان بخشیدن به مناسبات اسلامی – فاشیستی حاکم در ایران، ضروری است:

1- جبهه ائتلافی دمکراتیک و آزادیبخش  قدرتمندی در سراسر ایران سازماندهی کنیم.

2-نیروی نظامی تدافعی برای حفظ جان مبارزین و مردم دردمند در سراسر ایران سازماندهی کنیم.

3- برنامه های کارشناسانه،  برای آموزش کادرهای سیاسی و مبارزاتی سازماندهی کنیم.

4—فنون سازماندهی و مبارزاتی در شرایط ترور و اختناق، در داخل و خارج از کشور آموزش داده شوند و با بینش و منش شهادت طلبی و تسلیم طلبی مبارزه کنیم.

5- آخوندها را در سراسر ایران شناسائی کنیم و به مجازات برسانیم.

6- عبا و عمامه ها را به عنوان لباس تزویر و ریا کاری ، در میدانهای شهر به آتش بکشیم.

7- طرح و برنامه درباره ساختار سیاسی – اداری نظام آینده کشور، و طرح و برنامه  برای  باز سازی و تکامل  بخشیدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی آینده کشور، پیشاپیش تدوین کنیم .

8- شرایط استقرار حکومت دمکراتیک و برگزیده مردم سراسر ایران را فراهم سازیم.

حسن( ذانیچ) ماسا لی

ژوئیه 2020

 

Facebook Comments

About ادیتور

Check Also

آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا

#اخترنیوز، آخرین خبرها با هومن مستقیم از پارلمان اروپا هومن شهبندی خبرنگار آزاد ساکن بروکسل، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *