آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

آیا میتوانیم قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشیم؟

دکتر حسن ماسالی

از زمان بقدرت رسیدن خمینی تاکنون،دههاهزارنفر شکنجه،اعدام و قتل عام شده اند.

دهها هزارنفرهنوزدر زندانها بسرمی برندوتمام آزادیهای فردی واجتماعی پایمال شده اند.

از خصایل برجسته این رژیم، جهالت، جنایت، وغارتگری است و بیش از نیمی از مردم ایران در فقرو آواره گی بسر میبرند واز داشتن بهداشت ، درمان، و مسکن محروم هستند.

برخی از  کوشندگان وسازمانهای سیاسی داخل و خارج از کشور، سالها است که کوشش بعمل می آورند با ” نصیحت”، سردمداران این رژیم را به اتخاذ روشهای انساندوستانه و دمکرات منشانه تشویق کنند!!! اما تاکنون به نتیجه ی مطلوبی نرسیده اند!

حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا مردم ایران و ازجمله مبارزین سیاسی، باید طبق خرافات اسلامی،تمام این مشقات و جنایات را بعنوان ” تقدیر الهی”، با فرومایگی  با خود آ زاری (مازوخیستی ) بپذیرند !! و برای نجات خویش منتظر« ظهور امام زمان ” باشند!!!

یا اینکه ، میتوانیم با اتخاذ تدابیر سیاسی- تشکیلاتی- مبارزاتی، به ا ین فرهنگ عقب ماندگی ومناسبات جنایتکارانه و غارتگرانه خاتمه دهیم ؟

راهکارها برای مقابله با حکومت جهالت- جنایت – فاشیستی – اسلامی کدامند؟

ما بعنوان مدعیان مبارزه در راه دمکراسی خواهی و لائیسیته …چگونه میتوانیم بپذیریم که خودمان و مردم دردمند ایران، قربانی بی آزاری دربرابر فاشیسم اسلامی باشند؟!

مخاطب من عناصر و محافلی نیستند که ” بند ناف ” آنها به جناح بندیهای رژیم وصل میباشد و از مکتب خمینی ارتزاق میکنند.

مخاطبین من عناصر و محافل صادقی هستند که “سیاست صبر و انتظار” در برابر فاشیسم اسلامی، و یا “سیاست نرمش (تحت لوای عدم توسل به خشونت) در برابر این رژیم جنایتکار اتخاذ کرده ا ند !!!

براین باورم، اگر از توانائی و درایت کافی  برای مقابله با فاشیسم اسلامی برخوردار نیستیم، حق نداریم راهکارها ی تسلیم طلبانه را که موجب قربانی شدن مردم میشوند مطرح کنیم. و باید به سیاست بازیهای تسلیم طلبانه خاتمه دهیم!!!

براین باورم که پایبند بودن به مبانی دمکراسی خواهی ، با ین معنی نیست که ” قربانی بی آزاری در برابر فاشیسم اسلامی  باشیم!!!

بنابراین، برای پایان بخشیدن به مناسبات اسلامی – فاشیستی حاکم در ایران، ضروری است:

1- جبهه ائتلافی دمکراتیک و آزادیبخش  قدرتمندی در سراسر ایران سازماندهی کنیم.

2-نیروی نظامی تدافعی برای حفظ جان مبارزین و مردم دردمند در سراسر ایران سازماندهی کنیم.

3- برنامه های کارشناسانه،  برای آموزش کادرهای سیاسی و مبارزاتی سازماندهی کنیم.

4—فنون سازماندهی و مبارزاتی در شرایط ترور و اختناق، در داخل و خارج از کشور آموزش داده شوند و با بینش و منش شهادت طلبی و تسلیم طلبی مبارزه کنیم.

5- آخوندها را در سراسر ایران شناسائی کنیم و به مجازات برسانیم.

6- عبا و عمامه ها را به عنوان لباس تزویر و ریا کاری ، در میدانهای شهر به آتش بکشیم.

7- طرح و برنامه درباره ساختار سیاسی – اداری نظام آینده کشور، و طرح و برنامه  برای  باز سازی و تکامل  بخشیدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی آینده کشور، پیشاپیش تدوین کنیم .

8- شرایط استقرار حکومت دمکراتیک و برگزیده مردم سراسر ایران را فراهم سازیم.

حسن( ذانیچ) ماسا لی

ژوئیه 2020

 

Facebook Comments Box

About ادیتور

Check Also

Offener Brief an demokratische Parteien نامه سرگشاده دکتر حسن ماسالی

آزاد اندیشی، ایراندوستی ، همبستگی ، برای رهائی ` hmassali@aol.com  P.O. Box 60735،   Potomac, …

One comment

  1. در عجب باید بود که شماها هنوز حرفهایی چهل سال پیش را تکرار می کنید. خجالت بکشید بدبختهای چاخان که با دروغ برای خودتان امپراتوری درست کرده اید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *