دولت کمونیست چین با ایران چه خواهد کرد؟

دولت کمونیست چین با ایران چه خواهد کرد؟

دکتر بهرام آبار

دولت کمونیست چین با قراردادهای بلند مدت برای سوء استفاده و بهره کشی از کشورهای توسعه نیافته، برنامه های اقتصادی پر منفعت خود را در آسیا و آفریقا پیاده کرده و می کند. حضور چین در آفریقا در دوره کنونی به دهه های ۱۹۶۰ میلادی باز می گردد. دراین دوره، سران دولت چین نگاهی ایدئولوژیک به آفریقا داشتند و تلاش می کردند از جنبش های آزادیبخش با گرایش های کمونیستی حمایت کنند. حضور پررنگ اتحاد شوروی دربسیاری کشورهای آفریقا، به چین مجال توسعه مناسبات سیاسی، نظامی و اقتصادی دلخواه با کشورهای آفریقایی را نمی داد. فروپاشی اتحاد شوروی ازیک سو و گام نهادن پکن در مسیر اقتصاد آزاد از سوی دیگر موجب شد تا روابط چین و آفریقا در مسیر جدیدی قرار گیرد. پس از آن فروپاشی در سال 1991 و پایان حضور و نفوذ روس ها در آفریقا، چین موقعیت را برای فعالیت افزونتری مناسب دید و جای خالی روس ها را به درستی پر کرد. روابط کشور های آفریقایی با چین در طول دوران جنگ سرد به شدت تحت تاثیر اتحاد شوروی بود و به همین دلیل حجم مبادلات تجاری و اقتصادی چین با آفریقا در این دوره حتی به یک میلیارد دلار هم نمی رسید. در حالی که چین در سه دهه گذشته در قاره آفریقا شکوفایی اقتصادی چشمگیری به هم زده و در این مسیر آفریقا را به یکی از مراکز تولید ثروت برای خود تبدیل کرده است.
در سال 2015، چین 60 میلیارد دلار کمک مالی و وام تجاری برای تأمین مالی پروژه های توسعه اقتصادی در آفریقا تعهد کرد. سران دولت و دولت آفریقا مشتاقانه حمایت مالی را پذیرفتند. در نتیجه، چین 14 درصد از کل بدهی های آفریقا را در اختیار دارد و بزرگترین طلبکار بدهی های عمومی آفریقا می باشد. با این حال، وابستگی بیش از حد به منابع مالی چین، فشار بیشتری را به کشور های آفریقایی وارد می کند و این قاره را در آینده از استقلال سیاسی و اقتصادی محروم خواهد کرد.
حضور و نفوذ اقتصادی چین در آفریقا به حدیست که می توان گفت تمامی آفریقا به گونه ای زیر چتر این کشور قرار گرفته و پکن در این مسیر گوی سبقت را حتی از آمریکا ، انگلیس و فرانسه هم ربوده است.
از اینرو با این ترفند ها، در سراسر جهان کشورهای درحال توسعه به طور قابل توجهی درجیب های عمیق چین مدفون خواهند شد.
ذخایر ارزی چین اکنون به بیش از چند هزار میلیارد دلار بالغ می شود. در حالی که ذخایر ارزی این کشور در سال ۱۹۷۹ کمتر از یک میلیارد دلار بود.
سیاست چینی ها با ایجاد بدهی های گسترده و شرایط ضعف برای بازپرداخت، کشورها را مجبور می کنند که با از دست دادن استقلال اقتصادی به استقلال سیاسی خود نیز پایان دهند.
برای مثال جیبوتی 77 درصد از تولید ناخالص ملی خود را به چین مدیون است و به عنوان بخشی از یک طرح باز پرداخت، به چین اجازه داد اولین پایگاه های نظامی و دریایی خود را در خارج از چین در آن کشور مستقر کند. پایگاه دریایی حضور چین را در دریای سرخ تقویت می کند.
کنیا یکی دیگر از کشورهای آفریقائی، نزدیک به ده میلیارد دلار به چین بدهی دارد و هرگز نخواهد توانست آنرا بپردازد، زیرا اهرم های لازم در اختیار چین است. قراردادهای یک جانبه چین تهدیدی مشخص و روزافزون برای مردم و استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای دیکتاتوری با دولت های خائن، فاسد و دزد می باشد.
کمپین سرمایه گذاری خارجی چین شکل جدید از استعمار و استثمارکردن کشورهائی ورشکسته از حاکمیت و مدیریت ناکار آمد و فاسد می باشد. چین در این دوره قراردادهای تجاری دوجانبه ای با الجزایر، مصر، کنیا، سومالی، مراکش و سودان به امضا رساند که همان سیاست تهاجمی را مد نظر دارد.
چین مدت هاست به جهت تنش با ایالات متحده آمریکا نگران تأمین منابع انرژی خود بوده، سعی می کند نقش خود را در خاورمیانه گسترش دهد. چین با پروژه بزرگ “جاده ابریشم جدید” می خواهد بازارهای جدیدی در خاورمیانه بدست آورد و نفوذ سیاسی اقتصادی خود را در بخش هائی از جهان که قلمروی قدرت پیشرو سنتی غرب است، افزایش دهد.

لینک به مطلب آلمانی در همین وبسایت:

Über die Beziehung Kommunistische Regierung Chinas mit dem Mullahregime in Iran

در سال 2013، رئیس جمهور چین، شی جینگ پینگ یک برنامه سرمایه گذاری بین المللی را به نام ابتکار کمربند و جاده، راه اندازی کرد. چین به نفع خود، طبق این برنامه جدید برای اتصال اقتصاد جهانی، در بیش از 60 کشور در پروژه های زیر ساخت های خارجی سرمایه گذاری کرده است که آن 60 درصد از جمعیت و 30 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهند.
چین در سال های اخیر بخاطر تحریم های آمریکا، به مهم ترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی اشغالگران ایران تبدیل شده و اجناس بنجل خود را در ازاء نفت، گاز و انواع مواد طبیعی و معدنی به ایران می دهد. بطوریکه در سال 2019 حجم روابط اقتصادی به حدود 20 میلیارد یورو رسیده بود. حجم اقتصادی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در سال 2019 ازحدود پنج میلیارد یورو تجاوز نکرده است.
حکومت جمهوری اسلامی اشغالگران ایران با استفاده از فاجعه کرونا و فشارهای معیشتی مردم در ایران، توافقنامه پنهانى و بسی خائنانه را با دولت چين کمونیست، به مرحله قرارداد رسانیده و آماده امضا نموده است. علی خامنه ای فاسد، خائن و بیگانه پرست، رهبر رژیم اسلامی اشغالگران ایران، سال هاست که در هر زمینه ای علاوه بر بی توجهی های عمدی به امور کشور، ویرانگری های گسترده، بخش هایی از ثروت ها و منافع ملی ما ایرانیان را “سخاوتمندانه” به حکومت هایی بخشیده که مدافع عملیات سرکوبگرانه، انسان ستیزانه و ضد ایرانی این رژیم می باشند. به فرمان علی خامنه ای فاسد، خائن و بیگانه پرست در سه دهه گذشته حکومت اسلامی چندین قرار داد مخفیانه با کشورهای مختلف امضا کرده که هر کدام از آن ها نه تنها ایران امروز را ناتوان تر و عقب مانده تر و ملت را فقیرتر و بیچاره تر کرده بلکه نسل های آینده را نیز در بر گرفته و در وضعیتی خطرناک و متزلزل قرار خواهد داد. اکنون خیانت بزرگ رژیم خامنه ای واگذاری منابع گاز و نفت و ذخائر زیرزمینی ایران در ازاء 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری در 25 سال، به چین میباشد.
چین با استفاده ازضعف کنونی جمهوری اسلامی اشغالگران ایران که در اثر بی لیافتی دولت های ولایت فقیه و تحریم های آمریکا، به روابط فشرده تری با رژیم آخوندی روی آورده است. با توافقنامه محرمانه ای که رد و بدل شده، انتقاد شدید مردم از دولت رژیم فقاهتی به دلیل “فروش ذخائر” کشور به چین درجریان است. آن توافق محرمانه که مفاد آن سریست خیانتی بزرگ در حقوق ملت ایران و منافع ملی را پدیدار می کند. حکومتگران خائن از قراردادی تاریخی لاف می زنند.
قراردادهای یک جانبه چین تهدیدی مشخص و روزافزون برای مردم ایران و استقلال سیاسی و اقتصادی کشور دیکتاتور و آخوند زده ای با دولت های فاسد و دزد می باشد.
کمپین سرمایه گذاری خارجی چین روش جدیدی برای استعمار و استثمار کردن کشورهائی ورشکسته با حاکمیت و مدیریتی نالایق، ناکار آمد و فاسد می باشد.
ما ایرانیان با تلاش و فعالیت های اعتراضی مخالفت خود را با واگذاری ثروت های ملی به بیگانگان به هر شکل ممکن ابراز می کنیم. ما اجازه نمی دهیم که حکومت ملائی اشغالگران ایران، بنام ملت ایران منافع ملی ما را برای حفظ نظام به مدافعینش هدیه کند و ملت ایران را به استثمار و بردگی بیگانگان بکشاند. توافق نامه ها و قرارداد ها این رژیم منفور، بی اعتبار و مشروعیت ارزش قانونی نداشته و در آینده ملغا خواهند شد.
دکتر بهرام آبار
ششم مرداد 1399
Facebook Comments Box

About ادیتور

Check Also

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران؛ دکتر بهرام آبار

نه به جمهوری اسلامی و نه به انتخابات نمایشی رژیم اشغالگران ایران بسیاری کنشگران سیاسی …

قرارداد ٢۵ ساله با چین؛ باید عزای عمومی اعلام شود، دکتر عبدالستار دوشوکی

امروز شنبه 7 فروردین 1400 قرارداد ٢۵ ساله با چین امضا شد!   امروز  شنبه …

One comment

 1. I wish somebody said the same about Russia

  http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/89011/
  نامه سرگشاده جمعی از ایرانیان به رییس جمهور فرانسه
  ( ۱۲ نفر ، بختیاریست های گوادلوپیست و ملیون سرگردان الوده به ذهنیت گوادلوپیسم ، گیر کرده در کودتای ۲۸ مرداد ، همکارمارکسیسم لنینیسم توده نفتی )،
  – که هرگز نامه ای به پوتین و مارکسیست های ورشکسته بولیواری و مزدوران ادم کش بعثی در ۴۱ سال گذشته ننوشتند!
  – اصلا نگران غارت خزر و بازی مافیایی روس ها با آمنیت ملی ایران و حاکمیت ملی و منافع ملی ایرانیان در ۴۱ سال گذشته نبوده اند ،
  – روسیه ای که همه چیز مملکت را در قرارداد ۲۰ ساله (شبیه همین ۲۵ ساله چین ) و قراردادهای سری دیگر , غارت کرد ،
  و این جنده پیر پلاسیده ( ایرانستان به جا مانده از دوران پر افتخار تمدن بزرگ امریکایی شاه ) را حالا داده اند به چینی ها ، چون انها
  1) اشغال خور و ریسایکلیست ماهری هستند و میدانند چه گونه از عقرب و سوسک و خفاش .. و پطرو شیمی ، هم مواد غذایی پیدا کنند
  2) و چه گونه بدلی هر چیزی را که امریکای مدرن و اروپای صنعتی دارد ، با دزدی علمی ، بسازند و به جهان عقب مانده نگاه داشته شده توسط شوروی و حکومت های دست نشانده اش) بفروشند و پولدار شوند .
  3) و تازه مورد تحسین و تمجید مزدوران روسیه و ملاها و کمونیست های ورشکسته خجالت زده از فروپاشی ام القرای مسکو و فقر زده فاحشه خانه کوبا ، و به دست و پای امریکای جهانخوار (به گفته همین ها ) افتاده ویتنام ، یعنی منصور ، امیر طاهری ، میلانی ، من و تو ، ایران اینتر نشنال ، کیهان لندن ، …. هم قرار بگیرند .
  اقای رضا پهلوی ( شاهزاده مخلوع به دست خود ) بنا به قولی که مارکسیست های روسی سیاه کلیست همکار ملاها در جنایات ۴۲ سال گذشته و سرکوب کننده مخالفین مرکز اصلی نظام ( اخوندهای روسی ، مارکسیست های اسلامی ، جاسوسان قذافی ، اسد ، و ناصر و صدام ) ، به او داده اند ،
  a) سلطنت و نظام مشروطه را فدای “فدایی های سیاه کلیست روس” کرد بدون گرفتن هیچ امتیازی ،
  b) از همه اصول خودش صرفنظر کرد ، در حالیکه طرف مقابل هنوز از سیاه کل به عنوان حماسه یاد میکند ،
  c) در امریکا ستیزی حتی حاضر نیست مثل ویتنام گه خوردن امضا کرده برود به کاخ سفید (هم اوباما ، هم ترامپ ، هم پرزیدنت بایدن ! ) به امید دریافت کمک هزینه برای ” پنهان کردن ناکارامدی و فساد دستگاه دیکتاتوری کمونیستی مافیایی حاکم “.
  البته باید گفت که اقای رضا پهلوی صرفا قول یک دوره رئیس جمهور شدن را از انها گرفت ،
  دقیقا همان قولی که اینها به ملیون و بازرگان و بختیار و بنی صدر دادند ولی علیه همه انها کودتا کردند و به جای انها (رفسنجانی ، خوئینیها ، موسوی ، محتشمی پور ، نبوی ، عبدی و دیگر مزدوران روسیه را اوردند چپاندند)،
  1) تا خزر را با محتویاتش بدهند به روسیه ،
  2) خاک ایران را لگد مال تروریسم بین المللی پوتین کردند و حمله به کشور ثالث ، سوریه ، کشتار مردم و ویران کردن سوریه ، برای حفظ پایگاه استعماری طرطوس ).
  خنده دار ا ست یک عده از همین ها افتاده اند دوره با جنجال می پرسند چرا خامنف به واسطه مزدور سابق روس لاریجانی و پا انداز و محلل امروز چین ، مؤتلفه انگلیسی که حالا چینی شده ، و همه مزدوران روسیه ( موسوی چی و روحانف و ظریف و سلیمانی و خاتمی و …) که حالا پای مجلس ختنه سوران خامنف و تغییر نام او به “خامن پینگ” ، جشن گرفته اند و می گویند
  – ایشالله گربه است !
  – ممکن است چیزی نباشد ،
  – هنوز که امضا نشده ،
  -شاید برخی مفاد ان اصلا اجرا نشود ،
  بنده را که ۶۰ سال است در میدان سیاست ایران (شاه و شیخ) نظاره گری بی طرف هستم ، یاد اولین امپولی می اندازد که در دوران کودکی ، همه می گفتند چیزی نیست ، اصلا متوجه نمی شوی ، بعد بهت شکلات می دهیم دردش فراموش میشه ، یا حالا بیا تو شلوارت را پایین بکش ، ممکنه دکتر صرفنظر کنه ، ….. می اندازه .
  واقعا باید به حال مردم ایران و کشور ایران گریست . اینها راهزانان تاریخی هستند که چهره مغول و اعراب بادیه و تیمور لنگ و اسکندر و محمود افغان را سفید کرده ا ند .
  مملکتی چنین رها در دستان مزدورانی چنین ابله ، بازیچه هایی چنین دلقک ، در افغانستان و جنوب سودان و کامبوج هم نمی توانید پید اکنید
  این همه وطن فروش ، هم در دولت ، هم در اپوزیسیون قلابی ان ، واقعا در جهان بی نظیر است .
  یکی نمی گوید :
  چرا تمام مفاد مورد نظر ترامپ را که هیچ کدام انها علیه منافع ملی ایران نبود امضا نکردید و این سالهای سیاه دوران این شیخ کثیف روسی حسن روحانی را که دلار را ۱۵۰۰ تومان تحویل گرفت و به ۳۲۰۰۰ تومانی رسانید که ادامه کار را به یک میلیون تومان برای هر دلار ( مثل بولیوار مادورو) خواهد رسانید .
  حالا موشک پرانی و تروریسم پس از برجام و دبه اتش میزنیم “خامنف و خامن پینگ” زمان اوباما هیچ .
  الان پرزیدنت بایدن از شما چه می خواهد که خلاف امنیت و منافع ملی ایران است ؟
  هیچ ؟
  1) موشک نزنید ، (به همسایه ، به پادگانهای امریکا ، به اسرائیل ) – کاملا به نفع ایران نرمال و منافع ملی ایران و امنیت ایران
  2) در عراق و یمن وسوریه و افغانستان تروریسم و دخالت تروریستی نکنید – کاملا به نفع ایران و امنیت منطقه و دولت نرمال ملی
  3) دنبال ساختن یواشکی بمب اتم نباشید – صد در صد به نفع ایران و دولت ملی پاسخ گو به ملت
  a) کدام اینها منافع ملی است ؟
  b) کدام اینها حتی نزدیک به انچه روسیه و چین از شما می خواهد هست ؟
  یک مردک جاسوس روس . یک بازیچه الت دست متوهم اسکیزوفرنیک احمق ، با مشتی جاسوس و کارگزار و ماله کش و فرافکن روسی که گردا گرد او را گرفته اند ، بسیار فجیعتر از شاه سلطان حسین و ناصر الدین شاه در حال نابود کردن مملکت برای روسیه و چین ا ست .
  انوقت کار این جاسوسان روسیه چیست ؟
  توده ای و فدایی ، ملی مذهبی : مین گذآران و اتش تهیه ریزان روسیه هستند در فضای سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اقتصادی ایران ، علیه هر کس و گروه و برنامه ای که:
  1) به سود مردم ایران ،
  2) هم سو با امریکا و اروپا و جهان مدرن دموکراسی لیبرال باشد ،
  3) یا علیه منافع روسیه و کلوپ فاشیست های روسی پوتین .
  جبهه جنگ فعلی ایران :
  جبهه روسیه است در برابر امریکا
  چینی ها یک نیروی تازه وارد هستند برای مصادره کردن ته مانده غارت روسیه امده اند ، ( از این خر مرده ملاهای روسی می خواهند نعلی بدزدند ) هنوز از نظر نظامی ، امنیتی ، طبق پیمان شانگهای ، روس ها در ایران دست بالا را دارند ، مخصوصا اینکه چینی ها دنبال اشغال نظامی نیستند ، توانش را هم ندارند .
  اپوزیسیون ایرانی چه میکند ؟
  – مزدوران روسیه و مارکسیست های روسی افسار این ابلهان ، نادانان ، فریب خوردگان ، خود زنهای دیوانه ، راه گم کردگان بی خرد را در دست دارند
  امروز ایران هیچ تفاوتی با این مقاطع تاریخی و مواضع اپوزیسیون ندارد :
  1) اشغال اذربایجان ،
  2) فتنه کردستان ،
  3) خالی کردن زیر پای مصدق ،
  4) تروریسم روسی جنگلی سیاه کل،
  5) انحراف انقلاب ۵۷ ،
  6) بیرون راندن ملیون ، لیبرال ها ، مجاهدین از صحنه سیاسی ،
  7) اشغال سفارت امریکا و همگانی کردن امریکا ستیزی در ایران ،
  8) جنگ دیوانه های روسی در ایران و عراق ،
  9) بازیهای فریب روسی بد و بدتر ، بازی فریب مذاکره ، بازی فریب “نه مذاکره ، نه جنگ” ، بازی تروریسم و باج خواهی به گمان پشتیبانی پوتین ، بازی مشارکت فعال در تروریسم بین المللی پوتین در سوریه و لیبی و ونزوئلا ،
  10) وا کنون بازی ممانعت از امکان برگزاری یک معامله ساده مثل ویتنام فاسد دیکتاتوری کمونیستی ، یا معاملات چین و روسیه با امریکای پرزیدنت بایدن ، …. لشگر اپوزیسیون قلابی و اپوزیسیون فریب خورده دارند بنزین روی اتش جنگ پوتین با پرزیدنت بایدن میریزند .
  جبهه جنگ فعلی :
  – جبهه پوتینیست های ترسیده و وحشت زده از
  – سیاستمدار کهن امریکا پرزیدنت بایدن است که نه ترامپ است ، نه جرج بوش ، نه اوباما ، نه کلینتون. اما تجربه سیاسی و ابزار کاربردی همه انها را در شرایط بسیار عالی کنونی در دست دارد .
  این میدان یک پیروز قطعی دارد و یک شکست خورده ناگزیر .
  a) پرزیدنت بایدن هم روسیه و چین را وادار به پذیرش مسئولیت جنایاتی که کرده اند ، میکند .
  b) هم مزدوران روسیه و چین (ملاها ، اسد ، مادورو ، لوکاشنکو ، کیم …) را به گوشه رینگ خواهد برد
  c) هم متحدان ، سر به هوای روسیه ، امریکا (عربستان و امارات و قطر و ترکیه و مصر …) را سر جای خودشان خواهد نشاند . اینرا از وحشتی که در اردوگاه روسیه و چین افتاده میتوان دید .
  1) از نامه نوشتن به پرزیدنت ماکرون ، پرزیدنت بایدن دست بردارید
  2) به پوتین و جین پینگ نامه بنویسید و مادورو و اسد
  مضحکه بس است . دست بردارید . اگر مزدور روسیه نیستید ! اگر فقط مثل شاهزاده سابق فریب خورده اید !
  راه برون رفت ایران از مخمصه روسی فعلی که ۸۱ سال است به دقت در ایران برنامه ریزی شده :
  1) جدا شدن از مدار روسیه و چین
  2) بازگشتن به مدار امریکا است
  بقیه مسائل ( دموکراسی ، ازادی بیان ، نوع حکومت ، برنامه برای اینده ایران ) جملگی پس از دو مورد فوق قابلیت اجرا پیدا میکنند .
  هر کس و هر گروهی که نقش روسیه را در همه حوادث ۸۱ سال گذشته نادیده بگیرد ، یا ماله کشی کند ، مزدور روسیه و مسؤل نکبت فعلی است ،
  – چه اخوند روسی باشد ،
  – چه فدایی سیاه کلیست روسی ،
  – چه توده ای نفتی روسی ،
  – چه ملی مذهبی روسی ،
  – چه ملی گوادلوپیست روسی ،
  – چه سلطنت طلب و مشروطه خواه گوادلوپیست .
  در این تردید نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *