آبان ماه ١٣٩٨ سرفصل نويني در تاريخ مبارزات ايران

آبان ماه ١٣٩٨ سرفصل نويني در تاريخ مبارزات ايران

عباس ( بابك)رحمتي

گر ما ز سر بريده مي ترسيديم 

در مجلس عشاق نمي رقصيديم(۱)

مادر نیکتا_اسفندانی در اینستاگرام:

“در خیابان می کشند و در دادگاه محکوم به اعدام میکنند تا اینگونه ما را بترسانند؛ غافل از اینکه ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم…”

يك سال از قيام مردم ايران به خاطر افزايش قيمت بنزين گذشت. مردم به خيابانها آمده بودن كه گراني بنزين را فرياد بزنند ولي با گلوله هاي جنگي رژيم آدمكشِ مواجه شدند. قيام ٩٨ آبان را مي توان سرفصل نويني از مبارزات مردم ايران دانست كه ماهيت و چهره كريه و فاشسيتي رژيم را بخوبي نشان داد. در اين سرفصل ديگر براي كسي شكي باقي نگذاشت كه رژيم براي حفظ نظامش تا جايي كه بتواند مي كشد، همان كه خميني مي گفت؛ “حفظ نظام از اوجب واجبات” است يعني، بكش تا زند بماني و تا جايي كه توانست در همان سه روز اول آبان كشت! در اين ميان، جريان اصلاح طلبی در داخل كشور فاجعه آميز بود. جرياني كه در آن سوئي قرار گرفت كه  سركوبگران و آدمكشان رژيم قرار داشتند. البته در زمان خاتمي، ماهيتشان براي درصد بالايي از مردم ايران، مشخص شده بود، اين شعار، اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا؛ واقعيت جامعه ايران بود، اما براي مردم مشخص  شد كه اصلاح طلبان، استمرار طلباني بيش نيستند! اين واقعيتي از نام قبلي آنها است! آنها نشان دادن كه اگر صدها نفر ديگر هم در ايران  كشته ميشدند اينها لام تا كام حرف نمي زدند، چون بنا نبوده كه حرفي بزنند. چون با سرنگوني رژيم اين باند هم احساس خطر خواهد كرد و به خاطر حفظ جان خودشان با جنايات خامنه اي همراه ميشوند.

اسکرین شات از وبسایت رویترز

كشتار آبان ٩٨ ماهيت روزنامه نگاران در داخل و حتا خارج از كشور را بخوبي نشان داد. جز اندك نشريات و رسانه ها، كلامي در مورد اعتراضات مردم ايران نسبت به گراني بنزين و در مورد كشتارهاي گسترده در ايران خبری را منتشر نکردند، فقط رويتزر بود كه از کشته شدن١٥٠٠ تن پرده برداشت! عفو بين الملل هم تعداد كشته ها را فقط ٣٤٠ تن نام برد.

گسترده تر شدن تحريم ها:

پس از آن كشتارها، رژيم از طرف آمريكا، تحت تحريم ها بيشتري قرار گرفت. بايد گفت دولت ترامپ پس از به روي كار آمدن ابتدا با خروج از برجام و سپس اعمال تحريمهاي فلج كننده چرخ اقتصادي رژيم را از كار انداخته است و مردم هم هنوز درگيرش هستند و ادامه تظاهرات گسترده و اعتصابات مي توانست مشكلات رژيم را بيشتر از اين كند. يادمان باشد با اين گراني سرسام آور، دولت تدبير و اميد مي گويد با وجود افزايش ٣٠ درصدي قيمت سوخت باز هم آن ارزانتر از ساير كشورهاي ديگر جهان است! با اين وجود باز سوبسيد را بهانه قرار ميدهد و منت سر مردم مي گذارد. دولت در تلاش بود به نوعي اقتصاد را مديريت كند ولي به نظر ميرسد مديريت بد روحانی جامعه را فلج كرده است.

تظاهرات ادامه يافت و بیشتر شهرها را در بر گرفت. در شهرهاي مختلف موارد زيادي از وحشيگري و خرابكاري وجود داشت. آبان نشان داد ترس از وجود مردم رخت بربسته است! آنها مي خواهند آبان را كه بيت خامنه اي در موردش گفته است: كدام آبان؟ جواب دندان شكني بدهند. 

كدام آبان؟  

همان آباني كه نيزارهاي بهبهان را لإله گون كرده بود. همان آباني كه ياد عزيزان را در دل بازماندگان زنده خواهد كرد. همان آباني كه جوانان بهبهاني را با شلیک مستقیم تیربار دوشكا مورد حمله قرار دادند و جمعيت معترض را به سمت نيزارهايي رانده تا آنجا را به قتلگاه جوانان وطن تبديل كنند.  

همان آباني كه قرار گذاشته بودند بعد از آن ديگر چنين آباني نيايد! ولي ديديم به خاطر برزگداشت جانباختگان و ترس از بازماندگان رهرو آنها چه جنايتها كه نكردند! تمامي گورستانها را اشغال كردند و در بعضي از شهرها آسفالت جاده ها را كندند كه ترددي  صورت نگيرد.   

مكالمات اطلاعاتي ها روي بي سيم

مكالمات از سركوب در شمال شرقي تهران شنيده ميشود، در بي سيم شنيده مي شود كه در درگيري ها با مردم، فقط نيروهاي لباس شخصي شركت كنند و نيروهاي ملبس انتظامي درگیر نشوند!

يك فايل صوتي وجود دارد كه به قيام آبان الحاق ( اضافه) مي شود. 

مردم دارن از سمت باقري به سمت ميدون قرآن مي آیند. نياز به يگانه ويژه است! امداد يگان ويژه بيان ( بيايند)، پوشش رو بدند مشكلي پيش نياد!

اين دستور نشان ميدهد كه چقدر از مردم ترس دارند و تاكيد دارد از تيرهایتان به موقع استفاده كنيد تا مبادا تمام شود و اسير دست مردم شوید. قصد داشتند؛ طبق دستور از كمر به پايين اقدام كنند ( بزنند). به نحوي عمل كنيد تيرهایتان تمام نشه! تيرهایتان را الكي، هوايي شليك نكنيد! لازم به يادآوري است اين توصيه يكي از فرماندهان میدانی به پايين دستي هایش است. به آنها میگويد راستي به پا هم زديد؟! اشاره به گفته هاي وزير كشور است كه گفته بود؛ چرا به سر معترضان شليك شده است؟ و گفت: به پا هم زده شده است!

از ترس تو بي سیم ميگه: يادتان باشد که فشنگ و گاز اشك آور و آب و آبپاشتون تموم نشه! 

لازم است ذکر شود، [اين هم از مكالمات شمال شرق تهران بود]: “زنان ( بانوان) حضورشان چشمگير است”! 

 قيام آبان ماه از نگاه  مجيد توكلي: 

مجيد معتقد است؛ “جنبش آبان ٩٨  تمامي جنبش ها را در خود حل كرد و حالا كار در واقع شكل دیگري به خود گرفته است! او مي گويد آبان ٩٨ در فضاي دو قطبي رخ داد و از ابتدا كساني كه در چنين شرايطي بي طرفها را که ساكت بودند را هدف قرار دادند. تماميت خواهي به سفره مردم رسيد و آن روز همه فرودستان سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هم داستان شدند. جنبش هاي پيشين در آبان ( ١٣٩٨) حل شدند! هركه با مردم نبود بخشي از مشكل شد”.

جنبش آبان ٤١ سال بود كه رژيم در آن خانه لانه(۲) داشت، در آن ماه نقاب را از چهره رژيمشان برداشت. كاري كه رژيم در اوايل انقلاب نتوانسته بود، آنرا با كشتاري عريان در آبان  انجام داد. البته اين كشتارها ما را به ياد اعدامهاي صحرايي ( بيدادگاه صحرايي) خلخالي در كردستان و تركمنستان مي اندازد! كه همچون داعشي ها بدون محاكمه تيرباران مي كرد!

امروز مردم به سر فصل نويني رسيده اند و در طول جنبش و يا قيامهاي گذشته تجربيات زيادي كسب نموده اند و مسلما در حركات بعدي از تجربیات آن خواهند آموخت. اپوزيسيون از گذشته خود درس گرفته و تلاش براي همبستگي دارد و راهي است كه بايد طي شود. بايد گفت چاره اي جز اين نيست، از اتحاد و همبستگي مي توان به پيروزي هاي بزرگي دست يافت. اكنون با شرايطي كه بر ايران حاكم است  و با وجود ٦٠ ميليون گرسنه در ايران، شورش گرسنگان در راه است و به زودي اين حركت، پر زورتر شروع خواهد شد. اپوزيسيون بايد به فكر سازماندهي مردم باشد تا از وحشي گري ها و ضربه هاي رژيم جلوگيري كند. مسلم بدانيم، رژيم ديگر  توان برخورد با مردم را چون گذشته نخواهد داشت. قيام آبان ماه يك ويژگي بارزتر ديگري هم داشت و آن نزديك شدن جناح هاي سیاسی درون رژيم بود. جناحهاي چپ و راست هماهنگ شدند، آنها در واقع يكي شدند تا خود را و نظام جمهوری اسلامی را حفظ و تكميل كنند. جريان اصلاح طلب نه تنها عكس العملي نشان نداد كه با اصولگرايان هم جبهه شده و به راه و سیاق بيت رهبري رفتند، بيت عنكبوتي خليفه ولايت فقيه كه آنروزها دستور شليك به قلب و مغز جوانان را صادر كرده بود پيوستند و در امداد رساني به بيت خامنه اي هرگز كوتاهي نكردند. اين آخرين فرصت براي قسمتي از اپوزيسيون بود كه دل خوش به جناحهاي سیاسی دروني رژيم كرده بود. در چنين شرايطي اتحاد اپوزيسيون ايراني، اعتماد از دست رفته را به اردوي مبارزان باز مي گرداند اين درس بزرگي بود كه از آبان گذشته مي آموزيم.

اتحاد، اتحاد رمز پيروزي است.  

 

 پانویس:

(۱): این شعر در وصف گروه فوج نجات به رهبری باسکرویل  سروده شده است

(۲): منظور آبان ۱۳۵۸ و تسخیر سفارت آمریکاست

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! عباس ( بابك) رحمتى

اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! عباس ( بابك) رحمتى جمهورى اسلامي روزبروز ضعيف تر …

زندانی سیاسی، سندرم استکهلم و حقوق زندانی سیاسی، دکتر شکرالله مسیح پور

زندانی سیاسی، سندرم استکهلم و حقوق زندانی سیاسی دکتر شکرالله مسیح‌پور- کنشگر سیاسی اندیشه راه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *