اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است! عباس ( بابك) رحمتى

اعتصابات، پايان يك رژيم توتاليتر است!

عباس ( بابك) رحمتى
جمهورى اسلامي روزبروز ضعيف تر ميشود و در حين ضعيف شدن مى خواهد خود را قوى نشان دهد. البته اين خصوصيات تمامى رژیم های ديكتاتور است، خصوصن، ديكتاتورهايي كه در حال سرنگونى اند! در چنين وضعيتى بهترين عمل اعتصابات بشكل گسترده و بهتر بگويم اعتصابات سراسري نه براى تغيير قانونى كه اجرا نميشود، بلكه براى عوض كردن رژيمى است كه  بيش از چهاردهه جنايت مى كند.
                                                      **********************
همه ميدانيم  اعتصابات  طولانى، در هر كشورى مي تواند، حاكميت يا آن نظام را از نظر اقتصادى ضعيف كرده و حتا باعث سرنگونى آن رژيم شود. حال در ايران، براى مبارزه با رژيمى كه پايه هاى آن پوسيده و خيمه ى عمودش در حال ريزش است، اعتصابات  مى تواند راه حلِ مناسبى براى از پاى در آوردن ولايت مطلقه فقيه باشد. اعتصابات راه حلى مدنى و قانونى  است كه  نه بهانه اى بدست سرمداران و پاسداران سياهى و تباهى ميدهد و نه تلفات  زيادى را  دربر  خواهد داشت.
ما نياز به اعتصابات طولانى داريم، اعتصابات طولانى ضربه هاى اقتصادى محكمى به رژيم خواهد زد و كمر رژيم را خواهد شكست و از پاى در خواهد آورد. بايد گفت؛ اعتصابات، تنها در يك اداره و يا يك مركز مخابرات شايد در مقطعی مفید باشد، ولي براى سرنگونى كافى نيست. ما گرفتار رژيمى هستيم که نه اصلاح بردار و نه به قانون اساسى خودش پايبند است.
چنين رژيم تماميت خواهى، هيچگاه، جواب مثبتى به اعتصابات كارگران هفت تپه كه خواهان حقوق و حقوق هاى عقب افتاده بوده اند، نداده است . كارگران هفت تپه و هاپكو و… به اعتصابات خود ادامه داده و همچنان ادامه ميدهند. اما چون سراسري نبوده است به نتيجه نرسيده است. مثال ديگر: اگر كاركنان شركت واحد بخاطر اضافه شدن حقوق خود و فشارهاى اقتصادى اعتصاب كنند. هيچگونه عكس العملى ازحاكميت نخواهيم ديد، مگر اينكه آن اعتصابات سراسري شود. در شرايط كنونى كه تحريمهاى آمريكا رژيم را تحت فشار قرار داده است و فقر در ایران بیداد میکند و خط فقر نزديك به ده ميليون تومان رسيده است و نارضايتى ها روزبروز رو به  گسترش است،رژيم نه  كارى براى اين اقتصاد ورشكسته انجام خواهد داد  و نه علم اقتصادى براى  مهار تورم افسارگسيخته  را دارد. برعكس، در چنين شرايطى، سپاه  پاسداران در صدد آن است كه تمامى قوانين (منابع و منافع) در آمدها را از مرزنشينان به نفع خود تغيير دهد!
اين مردمان ايران هستند كه با يك اعتصاب سراسري در ايران مى توانند به  انحصارطلبى ها و غارتگري ها و رانتخوارى هاى رژيم توتاليتر و تماميت خواه پايان دهند. بايد برنامه مدونى براى اعتصابات ريخته شود. اين كار ميتواند، مرحله به مرحله اجرا شود. اگر مردم در سراسر كشور اعتصاب كنند و در مقابل اين همه بى عدالتي و رانت خوارى  بيايستند، رژيم روزبروز درمانده تر خواهد شد. از كادر درمانى ( مراكز درمانى بايد تقسيم كار كنند، چون با بيمار كار مي كنند و نمى توان بيمارستانها را تعطيل كرد) تا كارخانه ها!  پالايشگاه ها ، شركت نفت و پتروشيمى و … توجه داشته باشند،  اعتصاب سراسري  اين مراكز مي تواند كارسازترين باشد. همانطوريكه ، اعتصابات  شركت نفت، در آن زمان  براى رژيم پهلوى بهاى سنگينى را بر داشت و اقتصاد ايران  را در اواخر كار نظام پادشاهى با مشكل جدى روبرو كرده بود. امروز هم اعتصابات سراسري  مى تواند رژيمى كه اقتصاد بيمار و بدتراز گذشته  و در حين حال ورشكسته تر دارد را از پاى در آورد. اين چنين رژيمى نمى تواند دوام داشته باشد و اعتصابات  مى تواند، موتور حركتى اش را از كار بياندازد و زمين گير كند. تا رژيم درمانده  رو به زوال است اعتصابات سراسري را آغاز كنيم و ديكتاتور  را به خط پايان نزديكتر كنيم.
Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

سهم من از نفت، مسیح راهدار

سهم من از نفت مسیح راهدار من از دیار آرش ام، از سرزمین رادمردان، از …

 فخري زاده طراح اصلي اتمي رژيم را چه كسي  ترور كرد؟ عباس (بابك ) رحمتي

 فخري زاده طراح اصلي برنامه اتمي رژيم را چه كسي  ترور كرد؟ عباس (بابك ) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *