رسانه هاى اروپا و  آمريكا و آمارهاي هماهنگ شده- عباس (بابك ) رحمتى

عباس (بابك )رحمتى

مردم ايران از حق تعيين سرنوشت خود كوتاه نخواهند آمد.
روزنامه هاى اروپايى هماهنگ شده با دولت هايشان بزرگترين تظاهرات ايرانيان كه اين روزها قدرتِ و هويت ما را بخوبى بدنيا نشان ميدهد را ميخواهند كوچك نشان دهند. شايد به همين دليل است كه هماهنگ با دولتهايشان بدنبال سياستهاى مهار و منافع هستند. به همين دليل شايد آمار پايين تر و متناقض از تظاهرات ها ارائه ميدهند. يكبار هشتاد و بار ديگر ١٠٠ و يكبار ديگر ١٢٠ هزار تن گزارش ميكنند.در تظاهرات بزرگ برلين با پليس آلمان صحبت كَردم ، ميگفت اين بزرگترين تظاهراتى است كه پس از جنگ جهانى در برلين بزرگ ميشد. پرسيدم؛ امروز چقدر حدس ميزنيد؟ او هم ميگفت احتمالن ٨٣ هزار تن باشند .اما يكى از مسئولين تظاهرات استدلال جالبى داشت كه عاقلانه تر به نظر ميرسد .او ميگفت از ميدان زيگه زوئله ( مبداء تظاهرات)  Siegessäule تا براندنبورگ بدون در نظرگرفتن پياده رو ٥٠٠ هزار تن ميشود اين در حالى است كه ما در پياده روها هم افراد فراوانی داشتيم. با اين تفاسير ميبينيم كه بيشتر روزنامه هاى آلمان از اشپيگل ، دی ولت و دويچه وله و. .. آمارشان از ٨٠ هزار تن بالاتر نمى رود! فرانكفورتر آلگماين از دهها هزار تن نوشت !كه ميتواند شامل ١٠٠ هزار تن هم باشد ولى نشان از دو پهلو نوشتن داشت . اين روزنامه همچنين ، نوشت؛ ولى “همه چيز ديگرجمع خواهد شد!” فقط يك خبرنگار از ١٥٠ هزار تن در فيسبوك خود نوشته است. دوستان و وطن دوستان امروز رسانه ها مسئوليت بزرگى بر دوش دارند اجازه ندهيم رسانه هاى غربى هرچه كه خواست دولتهايشان است را بنويسند. وظيفه هر ايرانى در اين مقطع حساس اين است كه با اينها برخورد كنيم و از خونهاي ريخته شده مانند، ژينا/ مهسا، نيكا ، حديث ، سارينا و …دفاع كنيم. دوستان بهبچه ها و بچه هاتون كه زبان آلمانى و يا انگليسى، خوب صحبت مي كنند بگوئيد با روزنامه هاى آلمانى صحبت كنيد، تا اين مسئله ى مهم را با آنها مطرح كنند. با روزنامه ها تماس بگيريد و بگوئيد؛ ما ميدانيم به اين دليل كه زد و بندهاي پشت پرده صورت ميگيرد شما هم تحت فشار هستيد، بخاطر همين ، آمار درست ارائه نمى دهيد. ميدانيم آمار درست را اعلام كردن براى تك تك شما مسئله ايجاد خواهد كرد؟! اينهمه تناقض در آمارهايتان وجود دارد .ما اعلام ميكنيم ؛اگر آمار را درست ارائه ندهيد ما با فرتورها ( عكس) و فيلمها ى زمان جنگ و با دلايل محكمى كه داريم به روزنامه هاى ديگر ، روزنامه هاى خارجى آمريكايى و انگليسى و فرانسوى اطلاع و آمار دقيق ميدهيم، تا شايد يك آمار واقعى ارائه دهند. دوستان اين كار را انجام دهيد زيرا كه ما ديگر نمى گذاريم حقوق مردم پايمال شود.
اين كار چند فايده دارد:
-نخست اينكه ممكن است رسانه هاى غرب در آمار هايشان تغيير دهند.
-دوم اينكه در تظاهرات آينده آمار درست ترى ارائه دهند.
سوم اينكه دنيا بداند ايرانيان براى آزادى و دموكراسى همچنان خونِ ميدهند تا به حق تعيين سرنوشت خود برسند و اجازه نخواهند دادبه هويت و مقاومت ايرانيان چنين توهين شود.
پيروز باد ميارزات مردم ايران

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *