چهلم مهسا( ژينا) موج سوم انقلاب- عباس( بابك) رحمتى

عباس( بابك) رحمتى

موج انقلابِ زن، زندگى ، آزادى، در حال خروشان است. چهلم مهسا( ژينا) امينى دختر ايران زمين كه خبر قتل او معجزه آسا سراسر كشور را فرا گرفت ، اتحاد باور نكردنى را در ميان مردم بوجود آورد تا نقطه عطفى در تاريخ مبارزات ايران باشد. چهلم مهسا روز مبارزه بى امان در ايران است كه رود خروشان مردمان ايران زمين را در مقابل اصل ولايت فقيه شتاب ديگرى را خواهد داد. رژيم فاشيستى مذهبى، خانواده مهسا را تهديد كرده است و برادر او را دستگير كرده است تا چهلم او را بر گزار نكنند و مانند گذشته در جامعه وحشت ايجاد كند!غافل از اينكه مهسا و دختران ديگر به تمام ايران تعلق دارند. ولايت فقيه ميداند كه انقلاب مردم ايران در سراسر سرزمين كورش، معجزه آسا شتاب گرفته و رو به جلو است تا جايى كه بى تفاوتها و حتی خودى هاى رژيم را هم به انقلاب پيوند زده است. اينبار مردم تصميم به سرنگونى گرفته اند . اعتراضات به انقلاب تبديل شده است و مراحل خود را بسرعت طى ميكند. مردم دو مرحله از مراحل سه گانه انقلاب را پشت سر گذاشته اند :
• مرحله سركوب و ايجاد ترس؛ در اين مرحله رژيم با تمام جناياتش نتوانست جوانان را به عقب نشينى وادارد. طلسم ترس شكست و مردم از اين مرحله سخت عبور كردند.
• مرحله دوم با وجود ادامه سركوب براى حفظ رژيم؛ مقاومت شكل تازه اى بخود گرفت و گروه هاى مختلف سازمان يافته تر عمل كردند. تقسيم كار و تعيين گروه هاى مبارزاتي شتاب ديگرى به مقاومت مردم داده است و متحدتر شده اند.
• موج سوم از چهلم مهسا/ ژينا آغاز مي شود و آن گسترش روز بروز انقلاب است تا بى تفاوت ها را هم به ميدان كشاند، اين همان مقطعى است كه همه منتظر آن بوديم . امروز چهلم مهسا ايران آتشفشانى از مقاومت عليه عمامه داران شده است. و مردم قصد تسخير مجلس و راديو و تلويزيون را كرده اند.
اكنون، مردم فهميده اند وقتى مبارزات عادى و دست خالى جواب نمى دهد، به مبارزات ديناميك روى ميآورند تا جواب سركوبگران رژيم را مانند خودشان بدهند.( بزنى ميخورى). ادامه انقلاب و موتور محرك اين همه مقاومت علاوه بر دانشجويان ، دانش آموزان و آموزگاران ، كارگران و پزشكان ،مردمان كُرد و بلوچ، لر وگيلك و تمامى ايران هستند كه مقاومت را در برابر گله پاسداران پايدار تر و مستمر كرده است.
در اين ميان كارگران هفت تپه و كارخانه هاى ماشين سازى و شركت نفت و پتروشيمى است كه ميتواند ضرب نهائى بر اقتصاد بزند. اين نقطه ضربه نابود كننده اى به رژيم خواهد زد و آن را به مرحله آخر يعنى به سرنگونى مى كشاند.
رژيم فاشيستى مذهبى، هركارى كه توانسته است بر عليه مردم انجام داده است كه با شكست مواجه شده أست، از شليك كردن مستقيم در مغز جوانان ايران تا دستگيرى هاى گسترده و بستن اينترنت و پارازيت اندازى روى تلويزيون ها و ماهواره ها و آتش زدن زندان اوين و كشتار زندانيان و كودك كشى و كودك ربايى همچون بوكوحرام و… كه تماما، جز افشاى جناياتش ارمغاني بيشتر در بردار نداشته و نتوانسته كارى از پيش برد.امروز ديگر مردمان ايران از سركوبها ترسى ندارند جوانان ايران با ايستادگي در مقابل سركوبگران آنها رادر اكثر شهرها به عقب نشينى وا داشته اند. دختران و پسران جوان ديگر منتظر نمى مانند تا مشت اول را بخورند و از اصل حداكثر تهاجم استفاده مي كنند. امروز دفاع مشروع يكى از راههاى اساسى است كه مي توان از خود دفاع كرد و امروز كار از بى عملى( پاسيويسم) گذشته است و مردم يك قدم جلوتر گذاشته اند، با مقابله مستمر، مزدوران را به گورستان روانه مي كنند. دفاع مشروح حق هر زن و مرد ايرانى است . نخست بايد از جان خود دفاع كرد و اجازه نداد تا بسيجى ها و پاسداران رژيم به كودكان و نوجوانان و زنان ودختران دست درازى كنند.
در اين مقطع كه خامنه اى به آتش به اختيارانش اجازه شليك مستقيم داده است ، هيچ راهى ديگر جز مقاومت و استفاده از اسلحه نداريم. مقاومت و مبارزه مردم ميتواند هر روز بيشتر مزدوران خامنه اى را خسته تر كرده تا فرار را بر قرار ترجيح دهند. از هر طرف كه نگاه كنيم اوضاع به نفع مقاومت مردم است . برگشتى براى مقاومت مردم متصور نيست امروز ( چهلم) اوضاع به نفع مردم چرخيده است و دنيا نظاره گر مقاومت ايرانيان در داخل و خارج از كشور است. ماهيت پليد رژيم براى جهانيان روشن تر شده است. بايد رفت، زيرا هستى هر ايرانى با رفتن به سمت و سوى زندگى است كه معنا پيدا ميكند. تا حق تعيين سرنوشت خود را در دست گيريم و هويت خويش را باز يابيم . تا امنيت و آرامش را دوباره به منطقه خاورميانه برگردانيم .

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *