جانبازى مهسا رمزى براى رنسانس ايرانى- عباس (بابك) رحمتى

عباس (بابك) رحمتى

مهسا امينى( ژينا) تنها يك بانويى نبود كه از شهرستان به پايتخت آمده بود كه مورد تهاجم وحوش خامنه اى قرار گرفت . راستى چگونه نام او جهانى شد؟ مي توان گفت: او تنها بانويى بود كه نامش رمز انقلاب ملى و رنسانس ايرانى شد .او بانوى كُردى بود كه ٤٣سال مردمانش را سركوب كرده بودند.« ژينا »همان مهسا بود، از شهر كوچكى بنام سقز آمده بود تا دنياى بزرگترى را تجربه كند و شايد بدنبال كار و تجربه و يا ادامه تحصيل بود. شايد فرشته او بود خود خبر نداشت! ماموران مزدورى كه از لمپن ترين هاى جامعه هستند و از نظر روحى و روانى عادى نيستند، آنها از هم از نظر اخلاقى و هم از نظر فرهنگى ازعقب افتاده ترين اقشار هستند كه بخاطر پول و دريافتى هاي اختصاصى شان حاضر ميشوند، آدمكشى كنند. اينان از آتش به اختياران خامنه اى اند. در طول اين ٤٣ سال يكبار بنام “امر به معروف و نهى از منكر “و بار ديگر بنام ” ارشاد با تجهيزات غرب ىسركوب كرده و ميكنند. اين اوباشان، زن و مردشان، مردم را دستگير كرده و همچون گروگانگيرها مى ربايند و خانواده هايشان را بى خبر مي گذارند. بزرگ عمامه داران بى دليل احكام دينى صادر ميكنند تا به كمك پلشتى ها و پاسداران ، ترس و وحشت در جامعه ايجاد كنند. تا كنون آتش به اختياران خامنه اى ، هزاران تن را دستگير كرده اند و خامنه اى فتواى مالكيت اموالشان را صادر كرده است. خامنه اى بيش از سى سال است دستور تجاوز و قتل و غارت ايرانيان را صادر ميكند تا حرف خمينى را كه گفته بود پوستتان راميكنيم را به كرسى بنشاند . او دستور دستگيرى صادر ميكنند تا بيضه اسلام براى هميشه حفظ شود! همانطوريكه خمينى گفته بود حفظ نظام از اوجب واجبات است. يعنى هر جنايتى را انجام داديد اشكال ندارد فقط نظام فاشيستى مذهبى حفظ شود. دختران را ربودن و تجاوز كردند و دور از چشم مردم اعدام كردند. در هر مقطعى مردم ايران، به شكل هاى مختلف عليه اين نظام آدم كش ،اعتراضات خود را نشان دادند ولى با دستگيرى و مرگ مهسا اعتراضاتِ شكل ديگرى بخود گرفت. كشتن مهسا مقاومت مردم را در ابعادى جلو برد كه دهان پاسداران و سرداران سپاه باز ماند. فرمانده هان سپاه گفته اند؛” ما نمى دانيم اين چه نسلى است ترسى ندارند و حمله ميكنند، قدرت و مقاومت دارند ، چنانچه اين قدرت گسترش داشته و آن وارد چهارمين ماه كرده است. اين قدرت مقاومت اصل نظام را نشانه گرفته است .فرياد “ححاب ، حجاب بهانه است / اصل نظام نشانه است” ، نشان داد مردم فقط به ماشين سركوب و ارشاد و… اعتراض ندارد بلكه به كل رژيم معترضند و اين اعتراضاتِ را به انقلابى ملى تبديل كرده است. اكنون انقلاب ملى به يك رنسانس ايرانى تبديل شده است كه تمام بافته هاى رژيم در اين چهار دهه را پنبه كرده است . جرقه اى كه در شهر كوچك سقز زده شد، بتدريج، شعله هايش تمام ايران را فرا گرفت كه از مرزها گذشت و دنيا را خبردار كرده است. شعله اى با نام رمز ” مهسا امينى ” و شعار ” زن ، زندگى ، آزادى ” كه جهان را تكان داد. آتش خشمى كه از چله ى كمان مهسا و ژيناها رها شد و ناگهان شعله اى شد كه از مرزهاي ايران عبور كرد و تمام جهان را فرا گرفت.و شخصيت هاى سياسى و هنرى و ورزشكاران به شكلهاى مختلف از آن حمايت كردند.امروز جهانيان نظارگر مشعلى هستند كه هر روز شعله ورتر ميشود و خط مماشات را در ميان دولتمردان جهان كم رنگ تر كرده است .امروز نزديك به چهار ماه است كه از بيگ بنگ و جرقه ى رنسانس ايرانى ميگذرد . جرقه اى كه تاكنون روسرى و حجاب زوركى و خرافات و دعا و نوحه و مداحى خوانى و روضه را بر آرامستانها نشانه گرفته است و رقص همراه خشم و چوپي ( رقص هاى رزمى ) و تقسيم كيك و… را جايگزين آنها كرده است.مجيدرضا رهنود قبل از به دار آريختن ، ميگويد: بر خاك من ، قرآن و نوحه نخوانيد و شادى كنيد .اين رنسانس است و ميرود تا خانمان و خاندان خامنه اى و نظام اولايت فقيه ( مطلق)را در هم كوبد.جانبازى ، مهسا/ ژينا امينى ،دختر ايران زمين ، رنسانسى ايرانى شد كه جامعه و آينده ى ايران را با تغييرات اساسى مواجه خواهد كرد و سرمشقى براى كشورهاى اسلامى در منطقه و حتی جهان خواهد شد.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *