شوراى همكارى و سايبريهای مخرب- عباس ( بابك) رحمتى

عباس ( بابك) رحمتى

امروز، رژيم فاشيستى مذهبى با بودجه هاى هنگفت نه تنها در شبكه هاى جهانى كه در جاى جاى ايران و در سراسر جهان هر طوركه بتواند خرابكارى ميكند و اگر از دستش برآيد مبارزان و مخالفان را در داخل و خارج كشور شناسايى ميكند، تا ضربه به انقلاب ملى ايران بزند. آنها با پروفايل هاى شاه و شاهزاده رضا پهلوى ( وليعهد) وارد ميشوند تا مخفيانه ضربه بزنند بدين شكل مزدورى خود را به خامنه اى بخوبى نشان ميدهند. پس از آن توئيت مشترك ٦ شخصيت در آغاز سال نو ميلادى( ترسايى) سعى دارند فعاليت تخريب گرانه خود را افزايش دهند. مرتب اين شش شخصيت و به طرق مختلف ميكوبند و ايراد ميگيرند. از طرفى فرشگرد بشكل ديگر نقش تخريبي دارد . گروه هاى سياسى هم كه تاكنون در اين چهار دهه نتوانستند به ائتلافى درست و همه جانبه دست يابند هم مرتب ايراد مي گيرند، كه مگر هنرپيشه و يا فوتباليست و… مي تواند كار سياسى كنند؟ نگارنده قصد ندارد وارد جزئيات اين بحثها شود ولى می توانم بگويم امروز دانش آموزان ما هم سياسى شده اند و از بسيارى جهات برترى از افراد سياسى هم دارند. ميتوان گفت اين ٦ تن، علاوه بر آن تعداد طرفداران آنها و اعتمادى كه به اينها دارند، حتی بيشتر از سازمانها و احزاب سياسى است.
براى اينكه مواضع اين احزاب را بهتر بفهميم ياد آورى ميكنم ، بعضى از نيروهاى اپوزيسيون در گذشته ميگفتند : آخوندها با ذهن بستهاى كه دارند كارى از پيش نمى برند و ال ميشوند و بل ميشوند! ولى ديديم با همان هيچ و بعد خدعه ( دروغ) خمينى چهار دهه كشور رادر معرض نابودى قرار دادند. ما از روز نخست فكر ميكرديم با يك مشت عمامه دار و احمق طرف هستيم. ولى چنان با حقه و دروغ و روضه خوانى و شيادى و شالارتانيسم چهار دهه دوام بياورند آنها توانستند با خريد مزدورهاى رنگارنگ به كارشان ادامه دهند. با لابيگريهاى ناياك و افرادى مانند «تريتا پارسى » و« الهه هيكس »توانستند براى خود بيمه عمر بخرند. اينها حتی از طريق مزدورانى در غرب ديسكو براه انداختند( ديسكو فرانكفورت و عكس برگزار كننده آن با سليمانى تروريست) و سعى كردند تا انقلاب را از مسير خود خارج كنند.
امروز اين ٦ تن توانسته اند يك كانون همكارى براه اندازند تا به مردم اميد مبارزه بدهند و اعتماد در درون آنها بوجود آورند. همانطوريكه نوشتم ، تعداد زيادى از افراد و احزاب سنگ اندازى كردند . در حاليكه اين ٦ تن اگر اكثر مردم قبولشان ندارند ولى قاطعانه ميتوان گفت ؛ نماينده اقشار زيادى از مردم هستند.از. طرفى بايد گفت اين يك ائتلاف سياسى نيست. چون همانطور كه خود شاهزاده گفته است ، ” ائتلاف سياسى متعلق به احزاب و سازمانهاى سياسى است. “اين يك شوراى همكارى ( كانون همكارى سياسى) است كه نقشه راه راه را براى سرنگونى مشخص خواهد كرد ، از طرفى اين شورا ميتواند در جوامع بين الملل بعنوان نمايندگان موقت مردم وجوانان در كف خيابانها در سازمانهاى بين المللى باشند. مردم انتظار دارند كه هرچه زودتر اين شورا پلاتفروم خود را ارائه دهند . دراين مورد بيشتر خواهم نوشت.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *