Tag Archives: فلسفه

پند کنفوسیوس

چه چیز است که انسان را بر تر میسازد؟ تربیت نفس است با رعایت و توجه احترام آمیز؛ انسان برتر بلند نظر است و پیرو کسی نیست. انسان برتر میخواهد در گفتار آهسته باشد زیرا مردم به آسانی از راه زبان هلاک میشوند. او پیش از آنکه بگوید عمل میکند، …

Read More »

نیچه، فلسفه و عرفان ایرانی، بابک رفیعی

نیچه و زرتشت بابک رفیعی فردریش ویلهلم نیچه 15 اکتبر 1844 تا 25 اوت 1900، فیلسوف، شاعر، آهنگساز و فیزیولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی بود. از مشهورترین عقاید وی نقد فرهنگ، دین و فلسفه امروزی بر مبنای سوالات بنیادینی درباره بنیان ارزشها و اخلاق بوده است. نوشته های وی سبک تازه …

Read More »