Tag Archives: مهدی قاسمی، طنز، یکشنبه طنز، یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی، ایرانیان آلمان، ایرانیان دوسلدورف

یکشنبه ها با کافی طنز آقا مهدی؛ آچارکش

یکشنبه ها با کافی طنز آقا مهدی آچارکش مهدی قاسمی میشناختمش بچه تخس و بدذاتی بود، از وقتی که رفت وردست اوسا احمد مکانیک، احساس و توهم استادی هم زد به سرش، از ما که کوتاه بیا با هم بریم بابا، از اون که حال نداریم و اینا. دوست داشت …

Read More »

یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی

مردمان سرزمین «ایقمان» مهدی قاسمی ایقمان کشوری با آب و هوای متنوع، ثروت زیاد و حاکمان پرحرف و سیاستمدار …البته حاکمانش بخاطر این سیاستمدار بودند، چون بر  مردمانی بی سیاست حکومت میکردند. ازاین رو خر مراد خودرا به هر سمت که میخواستند میرانند. حاکم این شهر از طبقه مذهبی و …

Read More »

یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی

با طنز تلخ تصورات یک ذهن خسته مهدی قاسمی تفکرات امروز من ،تصورات یک ذهن خسته است. امروز وسط جاده با ماشین خراب شده ایستاده ام و کشش نوشتن طنز ندارم. واقعیتش بخواهید تو یک و نیم سال گذشته سه تا خودرو سواری دسته چندم از سه تا هموطن ایرانی …

Read More »

یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی

طنز «رئیس جمهور» نوشته :مهدی قاسمی میخواهم رییس جمهور شوم!!! وقتی فقر را، دشمن تراشی های متوهمانه را می دیدم دلگیر میشدم، آخه مگر ژاپن نبود که دشمنش آمریکا بود، مگر آلمان درجنگ جهانی از آمریکا و متحدانش شکست نخورد، مگر اندونزی کشور مسلمان  با جمعیت بیش از ایران نیست …

Read More »

یکشنبه ها در کافه طنز آقا مهدی

کله گنجشکی خاص مهدی قاسمی بگذریم تا همین چهل سالگی هم نهایت روزه ای که از دوران کودکی تا کنون گرفتم از روزه کله گنجشگی فرا نرفته بود، یادمه اون دوره نوجوانی برای اولین بار تصمیم گرفتم هرطوری شده تا آخر شب دوام بیارم و  یک روز روزه کامل بگیرم …

Read More »