نگاهی به نمائی 27؛ جمشید گشتاسبی

نگاهی به نمائی 27

جمشید گشتاسبی

اعتراض و اعتصاب، زبان آنهائی ست که دیده یا شنیده نشده اند.

گاهی باید عصیان کرد. فریاد زد و سکوت را شکست چرا که سکوت یعنی استمرار هرچه که هست.

و اما آنان که در این عکس، فریادزنان دیده می شوند به خیابان آمده بودند در جائی که خشکسالی نیامده بود و دروغ چون ویروس دور و برشان پرسه نمی زد. فرزندانشان رو به ویترین مغازه ها داشتند نه سطل های زباله در خیابانها؛ اما خواهان شرایطی بهتر بودند و دستمزدی بیشتر می خواستند.

آن روز شاهد بودم در اطرافشان هم، گردان یا گروهان پلیسی با کلاهخود و سپر و باتوم، مجهز به سرب و باروت و گاز اشک آور پرسه نمی زد!

اینجا، هر نمائی از این دست نگاهت را به سوئی دگر می کشاند.

همیشه در مواجهه با چنین صحنه هائی بی اختیار ذهنم پر می کشد به دیار مادری و حسرتی بیخ گلویم می نشیند که چگونه در بلاد کفر، اعتراض و اعتصاب یک واکنش حقوقی انسانی قلمداد شده  و در سرزمین روحانیون صاحب قدرت، فتنه خوانده می شود!

در ایران ما توجیه و تفسیر آسمانی و آنچنانی می کنند که انگار از بدو خلقت، سکوت بر زمین، حلال و صدا و به ویژه صدای زحمتکشان و نیازمندان، حرام بوده است!

کارگران زحمتکش ایران ما نیز دیگر امروز دریافته اند موثرترین پاسخ به حرص و غارت سیری ناپذیر قدرتمندان، اعم از فکلی و عمامه ای، اعتراض است و اعتصاب.

روزی روزگاری در گذشته، یکی از رهبران اتحادیه کارگران فولاد آمریکا به نام “فیلیپ مورای” گفته بود:

“ما چه می خواهیم؟ … غذا روی میز، فرش روی زمین، عکس روی دیوار، موسیقی در خانه.”

و حالا راستی در آن جغرافیا، کارگران ما با حقوق های اندک و غالبا دیرپرداخت، با سفره های خالی، با محرومیت از اندک نسیمی از کولر یا پنکه ی خاموش از بی برقی، با کمبود آب یا بی آبی و با آشفتگی شرایط آخرالزمانی بیرون زده از زیر عبای تحجر و تقلب و استبداد چه می خواهند جز یک زندگی بهتر؟

باید اعتراض و اعتصاب را و در این عرصه، حضور کارگران قدر ندیده ی ایران را به هر شکل و امکانی که می شود حمایت کرده احترام بگذاریم.

پیروزی آنها بی تردید یک منفعت اجتماعی ست.

Facebook Comments Box

About اختر نیوز

Check Also

نگاهی به نمائی (26)، جمشید گشتاسبی

نگاهی به نمائی (26) جمشید گشتاسبی   در پوستر فیلم “عدالت برای همه” با هنرمندی …

 بعد از کرونا، حتماً! ( 2 )

 “بعد از کرونا، حتماً!” ( 2 ) جمشید گشتاسبی “بعد از کرونا ، حتماً!” به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *