خواب را بر خامنه اى قاتل برهم زنيم- عباس( بابك) رحمتى

عباس( بابك) رحمتى

پس از مصاحبه مطبوعاتي شاهزاده رضا پهلوى ،خامنه اى از خواب پريد و گفت دشمن ميخواهد مردم را به خيابانها بكشاند! “ازكرامات شيخ ما چه عجب ، شيره را خورد و گفت شيرين است! “بايد گفت ؛خامنه اى يا نمى داند و يا خود را به نادانى زده است ،كه سالها و ماههاست مردم در كف خيابانها “مرگ بر خامنه اى” را فرياد ميدهند.
خامنه اى در آن روزِ پيام شاهزاده ساعت خواب خود را طورى ديگر تنظيم كرده بود، تا سخنرانى او را گوش كرد و در هنگامه خواب وبيدارى باز نقشه ى دشمن را براى گرانى اجناس مطرح كرد! ماههاست كه مردم بخاطر كشتار ها و گرانى ، فقر و گرسنگى و بيكارى و… در خيابانها حضور دارند و خامنه اى بخوبى صداى باطل بودن ولايتش را شنيده است ولى خودش را به كوچه على چپ زده است ! وى مجبور شد بگويد:ن قشه دشمن توسعه ى اعتراضات خياباني است. “خامنه اى پس از شنيدن سخنان شاهزاده بهر شكلى عقده هاى درونى خود را نشان داد و پرت و پلاهاى گذشته اش را تكرار كرد. او در جايى ديگر گفت؛ ” آمريكايى ها براى ما نقشه هايى كشيده اند و مشورت غلط داده اند ، ولى شكست خواهند خورد. بايد گفت خامنه اى بهر صورت رفتنى است چون: 
١-خامنه اى پشتيبانى مردمى ندارد. و سالهاست كه مردم ولايت او را باطل اعلام كرده اند.
٢-خامنه اى همچون گاو شيردهى شده است و منابع و سرمايه هاى كشور را در اختيار چين و روسيه قرار داده است تا رژيم فاشيستى مذهبى اش را حفظ كند.
٣-خامنه اى و رژيمش بتدريج حمايت هاى اروپا و آمريكا را از دست ميدهد و با تغيير وضعيت منطقه حاميان شرقى هم مجبور هستند پشت رژيم را خالى كنتد.
٤- با به بن بست رسيدن برجام و و راى قاطع به قطعنامه شوراى حكام بر عليه رژيم ،حلقه محاصره به دور گردن عمامه داران هر روز تنگتر خواهد شد.
٥-كشور در يك حالت انقلابى بسر ميبرد در حين حال قشر بزرگى از مذهبى هاى داخلى به عبور از جمهورى اسلامى فكر ميكنند.
٦- باندهاى درونى رژيم بجان هم خواهند افتاد.اكنون در همين رابطه «مهدى طائب» گوشه اى از سيسمونى گيت قاليباف را كه توسط داماد رئيسى لو رفته بود را باز و علنى كرد.
٧- پس از سخنان شاهزاده رژيم به تكاپو افتاده و نيروها و مزدوران خود را به خارج كشور فرستاده و سايبرى ها «تلاس اينترنشنال» را فعال كرده است تا سايت ها و اكانت ها را يا هك كرده و يا از شبكه هاى اجتماعى حذف كند.
در اين روزها ، مردم بايد مراقب باشند ، رژيم سعى دارد با شعار ها و شايعات و همچنين دروغ پردازى و …جو بدبينى در جامعه ايجاد كند و اعتماد به اپوزيسيون كه در حال توسعه است را از بين ببرد. در همين رابطه حمايت از حركتهاي مردمى و حمايت از سياسيون داخل و خارج و همبستگى بيشتر اقشار مردم ميتواند اهداف رژيم راخنثا كند و براى آنها مشكلات بيشترى ايجاد كند.
در پايان بايد گفت ؛ طرفداران پادشاهى از مشروطه پادشاهى خواه تا سلطنت طلبان و از راست تا چپ جريانات اپوزيسيون مراقب باشند و سعى كنند به آلودگي جو سياسى كه توسط رژيم دامن زده شده است كمك نكنند و موضع گيرى هاى سياسى درست اتخاذ كنند. و تحليل مشخص از شرايط مشخص داشته باشيد.تا بتوانيم خوابِ بر خامنه اى و ذوب شدگان در ولايتش را برهم زنيم . در ضمن كمكهاى مالى و حمايت از بازنشستگان و كارگران و پرستاران و تمامى معترضان از وظايف اصلى سرنگونى طلبان است.

Facebook Comments Box

About مجید شمس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *